Week 5 Level 3

4.5  1    49 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
przebadać
Lekarz mnie zbadał i powiedział, że wszystko jest ze mną w porządku.
inizia ad imparare
to examine
The doctor examined me and said there was nothing wrong with me.
przekonać
Ona przekonała nas żebyśmy weszli na nowe rynki.
inizia ad imparare
to persuade
She persuaded us to come on new markets.
szerokość
To jest bardzo cienkie, mniej więcej szerokości włosa niemowlęcia.
inizia ad imparare
width
It's very thin, it's about a baby's hair width.
być dobrze postrzeganym
On jest dobrze postrzegany.
inizia ad imparare
to be well regarded
He's well regarded.
zakupić komputer
Zakupiliśmy 100 nowych komputerów.
inizia ad imparare
to purchase computer
We purchased 100 new computers.
zażądać
Zażądał funduszy od komitetu.
inizia ad imparare
to solicit
He solicited the committee for funds.
przedsięwzięcie
To przedsięwzięcie było skazane na porażkę.
inizia ad imparare
venture
This venture was deemed to fail.
+42 schede
La lezione è parte del corso
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Un totale di 1.086 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.