Week 9 Level 2

4.5  1    40 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
paragon
Czy ma pan paragon?
inizia ad imparare
receipt
Have you got the receipt?
czujący ulgę
Poczułem zbyt wielką ulgę aby powiedzieć cokolwiek.
inizia ad imparare
relieved
I was too relieved for a long moment to say anything.
wielokrotnego użytku
To jest rzecz wielokrotnego użytku i jest zaprojektowana aby wytrzymała 10 lat.
inizia ad imparare
reusable
It is reusable and designed to last for up to 10 years.
rejestracja
Proces rejestracji trwa dwa tygodnie.
inizia ad imparare
registration
The registration process takes two weeks.
zamrożony ładunek
Cały zamrożony ładunek dojechał na czas.
inizia ad imparare
refrigerated cargo
All the refrigerated cargo came on time.
obszary wiejskie
Na obszarach wiejskich wiele rodzin ma powyżej 10 dzieci.
inizia ad imparare
rural areas
In rural areas, many families have more than 10 children.
recepcjonistka
Recepcjonistka panu pomoże.
inizia ad imparare
receptionist
The receptionist will help you.
+33 schede
La lezione è parte del corso
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Un totale di 1.086 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.