Week 12 Level 2

5  1    44 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
podać do wiadomości publicznej
Musieliśmy podać do wiadomości publicznej co firma zrobiła z tymi pieniędzmi.
inizia ad imparare
to publicize
We had to publicize what the company had done with the money.
potrójny
To potrójna korzyść dla naszej firmy.
inizia ad imparare
triple
It's a triple benefit for our company.
list powitalny
Pozwólcie mi przeczytać list powitalny napisany przez naszego przełożonego.
inizia ad imparare
welcome letter
Let me read the welcome letter written by our supervisor.
zażądać zwrotu
Powinniśmy zażądać zwrotu.
inizia ad imparare
to request refund
We should request a refund.
żądać finansowania
Czy możemy zażądać finansowania od rządu?
inizia ad imparare
to request funding
Can we request funding from the government?
wyjąć wtyczkę
Wyłącz z kontaktu wszystkie komputery zanim wyjdziesz.
inizia ad imparare
unplug
Unplug all the computers before you leave.
transakcja
Transakcja została dokonana wczoraj.
inizia ad imparare
transaction
This transaction was made yesterday.
+37 schede
La lezione è parte del corso
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Un totale di 1.086 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.