Week 3 Level 3

5  2    45 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
zachęta
Zamiast bonusów pieniężnych zdecydowaliśmy się zorganizować wyjazd za granicę jako zachętę.
inizia ad imparare
incentive
Instead of money bonuses we decided to organize a trip abroad as an incentive.
wolny etat
Mamy wolny etat na stanowisku księgowego, chcesz aplikować?
inizia ad imparare
job opening
We've got one job opening for the position of accountant, would you like to apply?
interaktywny
Dobry interaktywny projekt oznacza wiele pracy.
inizia ad imparare
interactive
A good interactive design means a lot of work.
wzrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
inizia ad imparare
increase
The government announced another tax increase.
uzyskać rekomendację
Musimy uzyskać rekomendację rządu.
inizia ad imparare
obtain recommendation
We need to obtain government recommendation.
zainstalować program
Kliknij przycisk "Instaluj" aby zainstalować program.
inizia ad imparare
install program
Click 'install' button to install the program.
sklep z narzędziami
Najbliższy sklep z narzędziami jest dwie przecznice dalej.
inizia ad imparare
hardware store
The nearest hardware store is two blocks away.
+38 schede
La lezione è parte del corso
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Un totale di 1.086 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.