Week 2 Level 3

4.5  1    45 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
obcięcie kosztów
Obcięcie kosztów było niezbędne aby uniknąć dalszych strat.
inizia ad imparare
cost-cutting measures
Cost-cutting measures were necessary to avoid further future losses.
artykuł wstępny
Czy przeczytałeś najnowszy artykuł wstępny?
inizia ad imparare
editorial
Have you read the newest editorial?
krajowy
Produkt krajowy brutto to wskaźnik rozwoju gospodarczego i koniunktury.
inizia ad imparare
domestic
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
wyjątek
To wyjątek.
inizia ad imparare
exception
It's an exception.
śródmieście
Ich biura są w śródmieściu.
inizia ad imparare
downtown
Their offices are downtown.
deser
Jaki jest najlepszy deser na świecie?
inizia ad imparare
dessert
What is the best dessert in the world?
ujawniać
Firma nie ujawniła ceny nowego produktu.
inizia ad imparare
disclose
The company did not disclose the price of the new product.
+38 schede
La lezione è parte del corso
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Un totale di 1.086 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.