Week 4 Level 2

5  1    40 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
błąd
Popełniliśmy poważny błąd.
inizia ad imparare
error
We've made a major error.
ekonomiczny
Kupowanie niektórych rzeczy w dużych ilościach jest rozsądne, ponieważ jest bardziej oszczędne.
inizia ad imparare
economical
It's quite a good idea to buy some things in bulk, as it's more economical.
chętny
Jestem chętny aby zacząć pracę.
inizia ad imparare
eager
I'm eager to start work.
poradnik pracownika
Przeczytaj dokładnie poradnik pracownika.
inizia ad imparare
employee handbook
Read employee handbook carefully.
doskonałość
Wyniosłeś to na nowy poziom doskonałości.
inizia ad imparare
excellence
You took it to a new level of excellence.
gabinet lekarski
Przyjdź do gabinetu lekarskiego natychmiast.
inizia ad imparare
doctor’s office
Come to doctor's office immediately.
pasjonujący mówca
On jest pasjonującym mówcą
inizia ad imparare
engaging speaker
He's an engaging speaker.
+33 schede
La lezione è parte del corso
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Un totale di 1.086 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.