Week 4 Level 3

5  2    49 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
uczony
Współpracujemy z grupą znanych naukowców.
inizia ad imparare
scholar
We cooperate with a group of famous scholars.
kształt
Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
inizia ad imparare
shape
We have to give our plan its final shape.
wysoka reputacja
Firma ma wysoką reputację ze względu na traktowanie pracowników.
inizia ad imparare
stellar reputation
The company has a stellar reputation for its treatment of workers.
przenosić główną siedzibę firmy
Zamierzamy przenieść główną siedzibę firmy na Cypr.
inizia ad imparare
relocate headquarters
We're going to relocate the headquarters to Cyprus.
następnie
Zaprezentowaliśmy propozycję, która została następnie zaakceptowana przez managerów.
inizia ad imparare
subsequently
We presented a proposal which was subsequently accepted by managers.
transport publiczny
Jakość transportu publicznego ostatnio się poprawiła.
inizia ad imparare
public transportation
The quality of public transportation has improved recently.
cele sprzedaży
Nasze plany sprzedaży zostały zrealizowane.
inizia ad imparare
sales goals
Our sales goals were met.
+42 schede
La lezione è parte del corso
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Un totale di 1.086 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.