Week 5 Level 2

5  1    40 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
finansowanie
Urząd skarbowy zakwestionował finansowanie tej organizacji.
inizia ad imparare
funding
The tax office questioned the funding of the organization.
projektowanie graficzne
Podjął pracę przy projektowaniu graficznym.
inizia ad imparare
graphic design
He took a job in graphic design.
gospodarz
Chcielibyśmy podziękować naszemu gospodarzowi za ten miły wieczór.
inizia ad imparare
host
We'd like to thank our host for this lovely evening.
dowód tożsamości
Czy ma pan jakiś dowód tożsamości?
inizia ad imparare
identification
Have you got any identification?
zdrowy
Jeśli chcesz być zdrowy, musisz zmienić styl życia.
inizia ad imparare
healthy
You have to change your lifestyle if you want to stay healthy.
wyniki finansowe
Film miał bardzo słaby wynik finansowy.
inizia ad imparare
financial performance
The film had a very poor financial performance.
informacja zwrotna
Potrzebuję od was informacji zwrotnej.
inizia ad imparare
feedback
I need feedback from you.
+33 schede
La lezione è parte del corso
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Un totale di 1.086 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.