Week 1 Level 3

5  1    45 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
zadzwonić później
Zadzwoń później, proszę.
inizia ad imparare
call back later
Please call me back later.
prowadzić działalność
mamy zamiar prowadzić działalność pod nazwą XYX.
inizia ad imparare
conduct the business
We're going to conduct the business under the name XYX.
konsument
I z tego powodu konsument woli kupić podróbki.
inizia ad imparare
consumer
As a result, the consumer prefers to purchase fake goods.
spoisty, jednolity
Wizerunek firmy musi być spoisty.
inizia ad imparare
cohesive
The image of the company has to be cohesive.
kemping
Nie chcę się zatrzymywać na kempingu.
inizia ad imparare
campsite
I don't want to stay at the campsite.
poufny
Wszystkie dokumenty są poufne.
inizia ad imparare
confidential
All the documents are confidential.
główny inżynier
Główny inżynier kazał nam zostać dłużej.
inizia ad imparare
chief engineer
Chief engineer ordered us to stay longer.
+38 schede
La lezione è parte del corso
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Un totale di 1.086 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.