Week 11 Level 2

4.5  1    40 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
skarżyć się na rachunek
Chciałem poskarżyć się w sprawie rachunku: jest zbyt wysoki.
inizia ad imparare
to complain about the bill
I wanted to complain about the bill: it's too high.
przekazać dalej
Czy możesz przekazać dalej te dokumenty?
inizia ad imparare
to pass along
Can you pass along these documents?
odbierać
Po pracy odbieram dzieci ze szkoły.
inizia ad imparare
to pick up
After work, I pick up the children from school.
przegapić
Przegapiliśmy ważną okazję.
inizia ad imparare
to miss out
We missed out an important opportunity.
wypełnienie ankiety
Odmowa wypełnienia ankiety nie będzie skutkować żadnymi karami.
inizia ad imparare
to complete survey
Refusal to complete the survey will not result in any penalization.
domagać się
Nikt nie domagał się tych pieniędzy.
inizia ad imparare
to claim
Nobody claimed the money.
ocenić
Musimy ocenić wyniki naszych pracowników.
inizia ad imparare
to evaluate
We need to evaluate the performance of our employees.
+33 schede
La lezione è parte del corso
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Un totale di 1.086 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.