Falsi amici in inglese
italianoEnglish
€19.99
/ Anno

Falsi amici in inglese
Impara i “false friends” della lingua inglese che più confondono gli italiani

Riconosci i 200 false friends inglesi più comuni per gli italiani
Impara come usare correttamente i false friends dell’inglese
Memorizza i veri significati dei falsi amici tramite gli esempi che ti forniamo
Diventa più sicuro di te nell’utilizzo dei termini inglesi e dì addio ai soliti fraintendimenti
Prova gratuitamente (20 schede) o Acquista accesso completo
Falsi amici in inglese 1 - 25Falsi amici in inglese 1 - 25  
25 schede
Falsi amici in inglese 26 - 50Falsi amici in inglese 26 - 50  
25 schede
Falsi amici in inglese 51 - 75Falsi amici in inglese 51 - 75  
25 schede
Falsi amici in inglese 76 - 100Falsi amici in inglese 76 - 100  
25 schede
Falsi amici in inglese 101 - 125Falsi amici in inglese 101 - 125  
25 schede
Falsi amici in inglese 126 - 150Falsi amici in inglese 126 - 150  
25 schede
Falsi amici in inglese 151 - 175Falsi amici in inglese 151 - 175  
25 schede
Falsi amici in inglese 176 - 200Falsi amici in inglese 176 - 200  
25 schede

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Indirizzo

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


Scheda