Stocks and shares – Business English; Udziały i akcje – angielskie słownictwo biznesowe

 0    36 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
udziałowiec, akcjonariusz
inizia ad imparare
stockholder = shareholder
akcja, udział
posiadać akcje spółki petrochemicznej
inizia ad imparare
share
to have shares in an oil company
akcja uprawniająca do głosowania
inizia ad imparare
voting share
akcja nieuprawniająca do głosowania
inizia ad imparare
non-voting share
akcje zwyczajne
inizia ad imparare
equities
kapitał własny
inizia ad imparare
equity
kapitał akcyjny
inizia ad imparare
stock
instrumenty dłużne
inizia ad imparare
debt instruments (bonds and debentures)
instrumenty pochodne
inizia ad imparare
derivatives
papiery wartościowe
inizia ad imparare
securities
emitent
inizia ad imparare
issuer
emitować akcje
inizia ad imparare
to issue shares
wprowadzić akcje na giełdę
inizia ad imparare
to float shares on the stock exchange
dywidenda
inizia ad imparare
dividend
giełda papierów wartościowych
inizia ad imparare
stock exchange
giełda towarowa
inizia ad imparare
commodities exchange
obligacja
inizia ad imparare
bond
wartość firmy (reputacja, znaki handlowe itp.)
inizia ad imparare
goodwill
dźwignia finansowa
inizia ad imparare
leverage
rynek papierów wartościowych
inizia ad imparare
securities market
rynek towarowy
inizia ad imparare
physical market
rynek o tendencji zwyżkowej
inizia ad imparare
bull market
rynek o tendencji zniżkowej
inizia ad imparare
bear market
obligacja
inizia ad imparare
debenture
pierwsza oferta publiczna
inizia ad imparare
Initial Public Offering (IPO)
spółka notowana na giełdzie
inizia ad imparare
listed company
zadłużenie, dźwignia finansowa
bardzo zadłużona spółka
inizia ad imparare
gearing [UK] = leverage [US]
a highly leveraged company
załamanie
inizia ad imparare
crash = collapse
transakcje z wykorzystaniem informacji wewnętrznych
inizia ad imparare
Insider dealing/trading
dom maklerski
inizia ad imparare
brokerage house
akcje groszowe
inizia ad imparare
penny stocks
rynek transakcji terminowych
inizia ad imparare
futures market
solidne akcje, akcje dużych firm przynoszące zyski
inizia ad imparare
blue chip stocks
kapitał wysokiego ryzyka
inizia ad imparare
venture capital
zysk, zwrot (procentowy) z inwestycji
zysk 8% z inwestycji
inizia ad imparare
yield
a yield of 8% on the investment
wartość nominalna / parytetowa
inizia ad imparare
par value

Devi essere accedere per pubblicare un commento.