Unia Europejska - zaawansowane słownictwo z angielskiego; European Union – Advanced English Vocabulary

 0    124 schede    nikoletta
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
English
inizia ad imparare
angielski
budget
inizia ad imparare
budżet
Bulgarian
inizia ad imparare
bułgarski
objective
inizia ad imparare
cel
cel in inglese
executive body
inizia ad imparare
ciało wykonawcze
body
inizia ad imparare
ciało, organ
Czech
inizia ad imparare
czeski
member
inizia ad imparare
członek
to debate
inizia ad imparare
debatować
driving
inizia ad imparare
decydujący
budget deficit
inizia ad imparare
deficyt budżetowy
civil dialogue
inizia ad imparare
dialog obywatelski
to join
inizia ad imparare
dołączyć
access
inizia ad imparare
dostęp
to adjust
inizia ad imparare
dostosowywać
Danish
inizia ad imparare
duński
heritage
inizia ad imparare
dziedzictwo
Estonian
inizia ad imparare
estoński
euro
inizia ad imparare
euro
European External Action Service
inizia ad imparare
Europejska Służba Działań Zewnętrznych
European Economic Community
inizia ad imparare
Europejska Wspólnota Gospodarcza
European Coal and Steel Community
inizia ad imparare
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
European Central Bank
inizia ad imparare
Europejski Bank Centralny
European Investment Bank
inizia ad imparare
Europejski Bank Inwestycyjny
European Economic and Social Committee
inizia ad imparare
Europejski Komitet Społeczno-ekonomiczny
European Ombudsman
inizia ad imparare
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
European Court of Auditors
inizia ad imparare
Europejski Trybunał Obrachunkowy
eurosceptic
inizia ad imparare
eurosceptyk
Finnish
inizia ad imparare
fiński
French
inizia ad imparare
francuski
heads of states
inizia ad imparare
głowy państw
market economy
inizia ad imparare
gospodarka rynkowa
border
inizia ad imparare
granica
Greek
inizia ad imparare
grecki
battle group
inizia ad imparare
grupa bojowa
external trade
inizia ad imparare
handel zewnętrzny
Spanish
inizia ad imparare
hiszpański
Dutch
inizia ad imparare
holenderski
anthem
inizia ad imparare
hymn
institution
inizia ad imparare
instytucja
investment
inizia ad imparare
inwestycja
Irish
inizia ad imparare
irlandzki
unity
inizia ad imparare
jedność
candidate
inizia ad imparare
kandydat
European Commission
inizia ad imparare
Komisja Europejska
Committee of the Regions
inizia ad imparare
Komitet Regionów
candidate country
inizia ad imparare
kraj kandydujący
acceding country
inizia ad imparare
kraj przystępujący
third country
inizia ad imparare
kraj trzeci (spoza Unii)
criteria
inizia ad imparare
kryteria
accession criteria
inizia ad imparare
kryteria akcesyjne
Copenhagen criteria
inizia ad imparare
kryteria kopenhaskie
issue
inizia ad imparare
kwestia, sprawa
lawful
inizia ad imparare
legalny
Lithuanian
inizia ad imparare
litewski
local
inizia ad imparare
lokalny
gap
inizia ad imparare
luka
bribery
inizia ad imparare
łapówkarstwo
Latvian
inizia ad imparare
łotewski
Maltese
inizia ad imparare
maltański
German
inizia ad imparare
niemiecki
citizenship
inizia ad imparare
obywatelstwo
Ode to Joy
inizia ad imparare
Oda do Radości
responsible
inizia ad imparare
odpowiedzialny
taxation
inizia ad imparare
opodatkowanie
ultimate
inizia ad imparare
ostateczny
openness
inizia ad imparare
otwartość
member states
inizia ad imparare
państwa członkowskie
European Parliament
inizia ad imparare
Parlament Europejski
security policy
inizia ad imparare
polityka bezpieczeństwa
monetary policy
inizia ad imparare
polityka monetarna
to amend
inizia ad imparare
poprawiać
Portuguese
inizia ad imparare
portugalski
competition law
inizia ad imparare
prawo konkurencji
agenda
inizia ad imparare
program
to adopt
inizia ad imparare
przejmować coś, jakieś cechy
transparency
inizia ad imparare
przejrzystość
presidency
inizia ad imparare
przewodnictwo
President of the European Council
inizia ad imparare
przewodniczący Rady Europejskiej
Council of European Union
inizia ad imparare
Rada Unii Europejskiej
regional
inizia ad imparare
regionalny
to represent
inizia ad imparare
reprezentować
agriculture
inizia ad imparare
rolnictwo
rural development
inizia ad imparare
rozwój regionów wiejskich
equal opportunities
inizia ad imparare
równe szanse
diversity
inizia ad imparare
różnorodność
Romanian
inizia ad imparare
rumuński
judicial
inizia ad imparare
sądowy
Slovak
inizia ad imparare
słowacki
Slovenian
inizia ad imparare
słoweński
solidarity
inizia ad imparare
solidarność
information society
inizia ad imparare
społeczeństwo informacyjne
civil society
inizia ad imparare
społeczeństwo obywatelskie
social
inizia ad imparare
społeczny
to draft
inizia ad imparare
sporządzać projekt
stable
inizia ad imparare
stabilny
policy
inizia ad imparare
strategia
euroland
inizia ad imparare
strefa euro
summit
inizia ad imparare
szczyt
Swedish
inizia ad imparare
szwedzki
treaty
inizia ad imparare
traktat
Treaty of Maastricht
inizia ad imparare
Traktat z Maastricht
Court of Justice of the European Communities
inizia ad imparare
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
union
inizia ad imparare
unia
customs union
inizia ad imparare
unia celna
simplified
inizia ad imparare
uproszczony
legislation
inizia ad imparare
ustawodawstwo
on behalf of...
inizia ad imparare
w imieniu...
Hungarian
inizia ad imparare
węgierski
credibility
inizia ad imparare
wiarygodność
authorities
inizia ad imparare
władze
Italian
inizia ad imparare
włoski
to support
inizia ad imparare
wspierać
Common Foreign and Security Policy
inizia ad imparare
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
European Communities
inizia ad imparare
Wspólnoty Europejskie
co-operation
inizia ad imparare
współpraca
expenditure
inizia ad imparare
wydatki, nakłady
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
inizia ad imparare
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
to deal with
inizia ad imparare
zajmować się czymś
to ensure
inizia ad imparare
zapewniać
management
inizia ad imparare
zarządzanie
compliance
inizia ad imparare
zgodność
maladministration
inizia ad imparare
złe zarządzanie
jargon
inizia ad imparare
żargon

Devi essere accedere per pubblicare un commento.