Polityka społeczna, kwestie socjalne – zaawansowane słownictwo z angielskiego, Social issues – Advanced English Vocabulary

 0    110 schede    nikoletta
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
run-down areas
inizia ad imparare
„złe” dzielnice
illiteracy
inizia ad imparare
analfabetyzm
political asylum
inizia ad imparare
azyl polityczny
wide-ranging study
inizia ad imparare
badania na szeroka skalę
homeless people
inizia ad imparare
bezdomni
poverty
inizia ad imparare
bieda
to make a plea
inizia ad imparare
błagać
to be in desperate need
inizia ad imparare
być w dramatycznej potrzebie
to breed crime
inizia ad imparare
być wylęgarnią przestępczości
public disorder
inizia ad imparare
chaos w życiu publicznym
vigilant
inizia ad imparare
czujny
voluntary
inizia ad imparare
dobrowolne
houses unfit for human habitation
inizia ad imparare
domy nienadające się do zamieszkania
affordable housing
inizia ad imparare
domy w rozsądnych cenach
urgent short-term measures
inizia ad imparare
doraźne środki
golden opportunity
inizia ad imparare
doskonała możliwość
permitted
inizia ad imparare
dozwolone
draconian measures
inizia ad imparare
drakońskie środki
charitable projects
inizia ad imparare
działania charytatywne
street children
inizia ad imparare
dzieci ulicy
deprived children
inizia ad imparare
dzieci z biednych rodzin
feminist
inizia ad imparare
feministyczny
greenhouse gases
inizia ad imparare
gazy cieplarniane
deep poverty
inizia ad imparare
głęboka bieda
global economy
inizia ad imparare
gospodarka światowa
poverty line
inizia ad imparare
granica ubóstwa
fish stocks
inizia ad imparare
ilość ryb
force for change
inizia ad imparare
inicjatorzy zmian
to incite violence
inizia ad imparare
wzniecać przemoc
money is tight
inizia ad imparare
jest mało pieniędzy
natural disasters
inizia ad imparare
katastrofy naturalne
poor sanitary conditions
inizia ad imparare
kiepskie warunki sanitarne
famine
inizia ad imparare
klęska głodu
to claim benefits
inizia ad imparare
korzystać z pomocy społecznej
developing countries
inizia ad imparare
kraje rozwijające się
death toll
inizia ad imparare
liczba zabitych
destitute people
inizia ad imparare
ludzie, którzy nic nie mają
poverty alleviation
inizia ad imparare
łagodzenie biedy
margin of society
inizia ad imparare
margines społeczny
to live on the street
inizia ad imparare
mieszkać na ulicy
economic migration
inizia ad imparare
migracja „za chlebem”
to deplete the ozone layer
inizia ad imparare
naruszyć powłokę ozonową
penury
inizia ad imparare
nędza
infant malnutrition
inizia ad imparare
niedożywienie wśród noworodków
illegal
inizia ad imparare
nielegalne
illegal substances
inizia ad imparare
nielegalne substancje
irreparable damage
inizia ad imparare
nienaprawialne szkody
irreversible damage
inizia ad imparare
nieodwracalne szkody
devastating floods
inizia ad imparare
niszczące powodzie
novel solution
inizia ad imparare
nowatorskie rozwiązanie
compulsory
inizia ad imparare
obowiązkowe
debt servicing
inizia ad imparare
obsługa długu
life expectancy
inizia ad imparare
oczekiwana długość życia
renewable energy sources
inizia ad imparare
odnawialne źródła energii
restricted
inizia ad imparare
ograniczone
healthcare
inizia ad imparare
opieka zdrowotna
fossil fuels
inizia ad imparare
paliwa kopalne
law and order break down
inizia ad imparare
panuje anarchia i bezprawie
underage drinking
inizia ad imparare
picie alkoholu przez osoby nieletnie
gender
inizia ad imparare
płeć kulturowa
ethnicity
inizia ad imparare
pochodzenie etniczne
rising sea levels
inizia ad imparare
podnoszący się poziom mórz
to improve smb's life chances
inizia ad imparare
poprawić czyjś start w życiu
to improve access to
inizia ad imparare
poprawić dostęp do
widening gulf
inizia ad imparare
poszerzająca się przepaść
to eradicate poverty
inizia ad imparare
pozbyć się biedy, zlikwidować biedę
force for good
inizia ad imparare
pozytywny wpływ
child labour
inizia ad imparare
praca dzieci
world-wide problem
inizia ad imparare
problem ogólnoświatowy
simple solution
inizia ad imparare
proste rozwiązanie
to take to the streets
inizia ad imparare
protestować
to break the cycle
inizia ad imparare
przerwać cykl
ringleader
inizia ad imparare
przywódca zamieszek, prowodyr
dysfunctional families
inizia ad imparare
rodziny dysfunkcyjne
low-income families
inizia ad imparare
rodziny o niskich dochodach
to sleep rough
inizia ad imparare
spać na ulicy
exhaust fumes
inizia ad imparare
spaliny
debt repayment
inizia ad imparare
spłata długu
public attitude towards
inizia ad imparare
stosunek społeczeństwa do
green politics
inizia ad imparare
strategia ekologiczna
the social fabric
inizia ad imparare
struktura społeczna
fresh drive
inizia ad imparare
świeży entuzjazm
absolute poverty
inizia ad imparare
ubóstwo absolutne
income poverty
inizia ad imparare
ubóstwo ustawowe
relative poverty
inizia ad imparare
ubóstwo względne
asylum seeker
inizia ad imparare
uchodźca poszukujący azylu
to alleviate poverty
inizia ad imparare
ulżyć w biedzie
to combat poverty
inizia ad imparare
walczyć z biedą
sanitation
inizia ad imparare
warunki sanitarne
social conditions
inizia ad imparare
warunki socjalne
freedom
inizia ad imparare
wolność
to introduce neighbourhood watch schemes
inizia ad imparare
wprowadzić straż sąsiedzką
riots erupt
inizia ad imparare
wybuchają zamieszki
to lift people out of poverty
inizia ad imparare
wyciągnąć ludzi z biedy
social exclusion
inizia ad imparare
wykluczenie społeczne
sexual exploitation
inizia ad imparare
wykorzystywanie seksualne
required
inizia ad imparare
wymagane
to escape poverty
inizia ad imparare
wyrwać się z biedy
antisocial behaviour
inizia ad imparare
zachowanie naruszające normy społeczne
to tackle pollution
inizia ad imparare
zając się zanieczyszczeniem
to disturb the ecological balance
inizia ad imparare
zakłócać równowagę biologiczną
to provide shelter
inizia ad imparare
zapewniać schronienie
to provide relief
inizia ad imparare
zapewniać ulgę
disaster occurs
inizia ad imparare
zdarza się katastrofa
climate change
inizia ad imparare
zmiana klimatu
to reduce poverty
inizia ad imparare
zmniejszyć biedę
impoverished areas
inizia ad imparare
zubożałe regiony
to live below the poverty line
inizia ad imparare
żyć w biedzie
to live below the breadline
inizia ad imparare
żyć w skrajnym ubóstwie
to live from hand to mouth
inizia ad imparare
żyć z dnia na dzień

Devi essere accedere per pubblicare un commento.