Gospodarka – zaawansowane słownictwo z angielskiego; Economy – Advanced English Vocabulary

1  1    58 schede    nikoletta
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to cancel debt
inizia ad imparare
anulować dług
ailing economy
inizia ad imparare
chora gospodarka
to extend an opportunity
inizia ad imparare
dać możliwość, powiększyć możliwości
to safeguard smb's interests
inizia ad imparare
dbać o czyjeś dobro, interesy
devaluation
inizia ad imparare
dewaluacja
value for money
inizia ad imparare
dobry stosunek jakości do ceny
embargo
inizia ad imparare
embargo
rampant inflation
inizia ad imparare
galopująca inflacja
war-torn economy
inizia ad imparare
gospodarka zrujnowana wojną
development grants
inizia ad imparare
granty przeznaczone na rozwój
plummeting profits
inizia ad imparare
gwałtownie spadające zyski
to invest for long-term
inizia ad imparare
inwestować długoterminowo
single currency
inizia ad imparare
jedna waluta
debtor country
inizia ad imparare
kraj–dłużnik
small business
inizia ad imparare
małe firmy
to leave unchecked
inizia ad imparare
nie rozwiązać jakiegoś problemu
current economic climate
inizia ad imparare
obecny klimat ekonomiczny
to meet with success
inizia ad imparare
odnieść sukces
to achieve economic growth
inizia ad imparare
osiągnąć wzrost gospodarczy
fraud
inizia ad imparare
oszustwo
taxpayer
inizia ad imparare
płatnik podatku
to stimulate growth
inizia ad imparare
pobudzać wzrost
to recover from decline
inizia ad imparare
podnosić z zapaści
free trade agreement
inizia ad imparare
porozumienie o wolnym handlu
to curb inflation
inizia ad imparare
poskromić inflację
restrictive practices
inizia ad imparare
praktyki ograniczające handel
industry is thriving
inizia ad imparare
przemysł jest w świetnej formie
to steer the economy
inizia ad imparare
przeprowadzić gospodarkę
to allocate resources
inizia ad imparare
przeznaczyć środki (na coś)
debt burden
inizia ad imparare
obciążenie długami
to follow policies
inizia ad imparare
realizować strategie
revaluation
inizia ad imparare
rewaluacja
rising unemployment
inizia ad imparare
rosnące bezrobocie
sanctions
inizia ad imparare
sankcje
slump in prices
inizia ad imparare
spadek cen
to repay debt
inizia ad imparare
spłacać dług
steady growth
inizia ad imparare
stabilny wzrost
interest rates
inizia ad imparare
stopy procentowe
uninterrupted economic growth
inizia ad imparare
swobodny wzrost gospodarczy
black economy
inizia ad imparare
szara strefa
fiscal measures
inizia ad imparare
środki fiskalne
lasting development
inizia ad imparare
trwały rozwój
to lift (embargo, sanction)
inizia ad imparare
uchylić (embargo, sankcję)
monetary union
inizia ad imparare
unia walutowa
trade war
inizia ad imparare
wojna celna
to go into recession
inizia ad imparare
wpaść w recesję
to impose on
inizia ad imparare
wprowadzić
to levy taxes
inizia ad imparare
wprowadzić podatki
to boost the economy
inizia ad imparare
wspomagać gospodarkę
public spending
inizia ad imparare
wydatki publiczne
to emerge from recession
inizia ad imparare
wyjść z recesji
to build on success
inizia ad imparare
wykorzystywać dobrą koniunkturę
to incur debt
inizia ad imparare
zaciągać dług
undeclared earnings
inizia ad imparare
zarobki „na czarno”
healthy economy
inizia ad imparare
zdrowa gospodarka
to alleviate debt
inizia ad imparare
zmniejszać dług
to push up costs
inizia ad imparare
zwiększać koszty
to increase output
inizia ad imparare
zwiększyć produkcję

Devi essere accedere per pubblicare un commento.