Matura podstawowa: List o pracę

 0    20 schede    twosteps
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Piszę, żeby ubiegać się o stanowisko..., które było ogłoszone...(kiedy i gdzie)
inizia ad imparare
I am writing to apply for a post of... which was advertised in... on...
Mam spore doświadczenie w...
inizia ad imparare
I have a considerable experience in... (verb + ing)
Przez ostatnie dwa lata pracowałam dla...
inizia ad imparare
For the last 2 years I have worked for...
Moje obowiązki tam obejmowały obsługę klientów.
inizia ad imparare
My responsibilities there included serving customers.
Byłam odpowiedzialna za...
inizia ad imparare
I was responsible for...
Uważam siebie, że jestem solidny/ kreatywny.
inizia ad imparare
I consider myself to be reliable/creativ.
Mogę dostarczyć referencje od poprzedniego pracodawcy, jeśli są potrzebne.
inizia ad imparare
I can supply the reference from my previous employer if necessery.
Byłabym bardzo wdzięczna za możliwość odwiedzenia pańskiej firmy.
inizia ad imparare
I will be very grateful for the opportunity to visit your company.
Moglibyśmy omówić moje podanie osobiście.
inizia ad imparare
We could discuss my application in person.
Jestem osiągalny w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej...
inizia ad imparare
I am available for interview...
Jeśli moje podanie będzie rozpatrzone pozytywnie, będę gotowa zacząć pracę...
inizia ad imparare
If my application is successful, I will be available to start work on...
Załączam moje CV.
inizia ad imparare
I am enclosing my CV.
Z poważaniem
inizia ad imparare
Yours faithfully
Czekam na kontakt z panstwem.
inizia ad imparare
I look forward to hearing from you.
Załączam nazwiska dwóch referentów, do których można się zwrócić po dalsze informacje.
inizia ad imparare
I am enclosing the names of two refrees whom you can contact for further information.
Moje doświadczenie zawodowe obejmuje...
inizia ad imparare
My professional experience includes...
Pracowałam dla... jako...
inizia ad imparare
I worked for... as...
Chciałabym wyrazić moje zainteresowanie tą pracą, ponieważ zawsze interesowałam się...
inizia ad imparare
I would like to express my intrest in this job becouse I have always been interested in...
Zawsze chciałam pracować...
inizia ad imparare
I have always wanted to work...
Ta stanowisko spełnia moje oczekiwania o perfekcyjnej pracy.
inizia ad imparare
This position fits my expectations of a perfect job.

Commenti:

gosc Ha scritto: 2011-03-02 20:24:26
Stokrotnie dzieki!!! praca na 6
patccold Ha scritto: 2013-04-24 10:08:19
Na początek bardzo przydatne podstawowe zwroty w spawie pracy.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.