filec, karty kredytowe

 0    108 schede    isskaj
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
karty płatnicze
inizia ad imparare
payment cards
karty kredytowe
inizia ad imparare
credit cards
karty debetowe
inizia ad imparare
debit cards
karty obciążeniowe
inizia ad imparare
charge cards
karta klubowa
inizia ad imparare
affinity cards
karty dobroczynne
inizia ad imparare
charity cards
karty premium, prestiżowe
inizia ad imparare
premium cards
zwrot pieniędzy na kartę, obciążenie zwrotne
inizia ad imparare
chargeback
opłata za pobranie z karty kredytowej
inizia ad imparare
cash advance fee
utrzymywać saldo zadłużenia
inizia ad imparare
to carry the balance
przeniesienie salda zadłuzenia
inizia ad imparare
balance transfer
karta podstawowa, bez dodatkowych kosztów
inizia ad imparare
no-frill cards
niższem ryzyko kredytowe
inizia ad imparare
a better credit risk
oprocentowanie wstępne
inizia ad imparare
introductory rate
oprocentowanie na zachętę, promocyjne
inizia ad imparare
teaser rate, promotional rate
oprocentowanie stałe
inizia ad imparare
standard/regular rate
roczna stopa procentowa
inizia ad imparare
annual percentage rate (APR)
dolna granica oprocentowania
inizia ad imparare
floor
górna granica oprocentowania
inizia ad imparare
ceiling
okres karencji, bezodsetkowy
inizia ad imparare
interest free period, grace period
okres zadłużenia na karcie kredytowej
inizia ad imparare
life of balance
miesięczne, bieżące saldo zadłużenia
inizia ad imparare
current month's balance
saldo pozostałe do zapłaty
inizia ad imparare
outstanding balance
wydawca karty, emitent
inizia ad imparare
issuer, issuing bank
posiadacz karty
inizia ad imparare
cardholder
akceptant, przyjemca karty
inizia ad imparare
merchant
agent rozliczeniowy, centrum autoryzacji i rozliczenia
inizia ad imparare
acquirer
bank akceptanta
inizia ad imparare
merchant's bank
bank posiadacza karty
inizia ad imparare
cardholder's bank
zakupy kartowe
inizia ad imparare
card purchases
średnie dzienne saldo
inizia ad imparare
average daily balance, ADB method
metoda dziennego salda
inizia ad imparare
daily balance method
pozostałe odsetki
inizia ad imparare
residual interest
sczytywanie karty kredytowej w celu kradzieży środków
inizia ad imparare
credit card skimming
fałszowanie kart
inizia ad imparare
credit cards counterfeiting
terminal w punkcie sprzedażowym
inizia ad imparare
POS terminal (point of sale)
czytniki paska magnetycznego karty
inizia ad imparare
magnetic stripe card readers
przenośny terminal
inizia ad imparare
portable terminal
przeciągnąć kartę w terminalu
inizia ad imparare
to swipe a card
karta zabezpieczona/niezabezpieczona
inizia ad imparare
secured/unsecured credit card
konsolidacja zadłużenia, kredyt konsolidacyjny
inizia ad imparare
debt consolidation
oprocentowanie stałe
inizia ad imparare
fixed rate
oprocentowanie zmienne
inizia ad imparare
variable/floating rate
wyciąg z rachunku karty kredytowej
inizia ad imparare
billing
raport informacji kredytowej, BIK
inizia ad imparare
credit report
karty przedpłacone
inizia ad imparare
prepaid cards
karty okolicznościowe
inizia ad imparare
speciality cards
odsetki narosłe
inizia ad imparare
interest accrued
okres karencji, bezodsetkowy
inizia ad imparare
grace period
opłata za przewalutowanie
inizia ad imparare
currency conversion fee
ryzyko
inizia ad imparare
risk, exposure
nadzór
inizia ad imparare
oversight, supervision
instytucja nadzoru
inizia ad imparare
overseer, supervisor
niezawodność operacyjna
inizia ad imparare
operational reliability
plany ciągłości działania
inizia ad imparare
business continuity plans
plany awaryjne
inizia ad imparare
contingency plans
dwustronne/wielostronne systemy
inizia ad imparare
bilateral/multilateral systems
trójstronne/czterostronne schematy kartowe
inizia ad imparare
three-party/four-party schemes
pieniądz elektroniczny
inizia ad imparare
e-money
ryzyko operacyjne, niepowodzenia danej transakcji
inizia ad imparare
operational risk
ryzyko prawne
inizia ad imparare
legal risk
ryzyko finansowe
inizia ad imparare
financial risk
ryzyko płynnościowe
inizia ad imparare
liquidity risk
ryzyko kredytowe
inizia ad imparare
credit risk
ryzyko utraty reputacji
inizia ad imparare
reputational risk
ryzyko oszustwa
inizia ad imparare
risk of fraud
łagodzić ryzyko
inizia ad imparare
to mitigate a risk
opanować, zmniejszać ryzyko
inizia ad imparare
to contain a risk
nienaruszalność danych
inizia ad imparare
integrity of data
prawdziwość danych
inizia ad imparare
authenticity of data
środki uwierzytelniania
inizia ad imparare
authentication measures
poufność danych
inizia ad imparare
confidentiality of secrets, PIN
urządzenia akceptujące, terminale
inizia ad imparare
accepting devices/terminal
płatności na odległość
inizia ad imparare
remote payments
oszustwa płatnicze
inizia ad imparare
fraudulent payments
płatności bez fizycznego użycia karty
inizia ad imparare
card-not-present transactions
listy kart zastrzeżonych
inizia ad imparare
revocation lists
szybka możliwość zmiany danych poufnych
inizia ad imparare
rapid change of secrets
osoba zainteresowana, interesariusz (np. akceptant karty)
inizia ad imparare
stakeholder
algorytm kryptograficzny, szyfrujący
inizia ad imparare
cryptographic algorithm
symetryczny/asymetryczny algorytm kryptograficzny
inizia ad imparare
symmetric/asymmetric cryptographic algorithm
klucz kryptograficzny
inizia ad imparare
cryptographic key
klucze do szyfrowania i odszyfrowania
inizia ad imparare
keys for encryption/decryption
tekst zaszyfrowany
inizia ad imparare
cipher text
tekst jawny, niezaszyfrowany
inizia ad imparare
plain text
karta wypukła
inizia ad imparare
embossed card
dane wrażliwe
inizia ad imparare
sensitive data
transakcja off-line
inizia ad imparare
off-line transaction
transakcja on-line
inizia ad imparare
on-line transaction
personalizacja karty
inizia ad imparare
personalisation of a card
przełącznik, centrum przekierowania danych
inizia ad imparare
switch/routing centre
producenci, wytwórcy kart
inizia ad imparare
card manufactures
serwisanci
inizia ad imparare
maintenance operators
gwarancja rozrachunku
inizia ad imparare
finality of card payments
rozliczenie
inizia ad imparare
clearing
rozrachunek
inizia ad imparare
settlement
bankomat
inizia ad imparare
Automatic Teller Machine (ATM)
kasjer
inizia ad imparare
teller
komornik
inizia ad imparare
bailiff
przechwycanie numerów kart przez internet
inizia ad imparare
theft (card numbers intercepted on the Internet)
opłata dodatkowa
inizia ad imparare
surcharge
wyłudzanie danych, kradzież tożsamości
inizia ad imparare
phishing
karty zbliżeniowe, bezstykowe
inizia ad imparare
contacless
osłona przeciwkradzieżowa
inizia ad imparare
credit card shield
maszyna odbijająca dane z karty kredytowej
inizia ad imparare
imprinter
wypłata środków na kartę w sklepie
inizia ad imparare
cash back
opłata przesyłowa
inizia ad imparare
interchange fee
częściowy zwrot pieniędzy za dokonywanie płatności kartą
inizia ad imparare
payback

Devi essere accedere per pubblicare un commento.