Życie rodzinne i towarzyskie

 0    16 schede    Paula6
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dorastać
Dorastałem w biednej, ciężko pracującej rodzinie.
inizia ad imparare
to grow up
I grew up in a poor, hard-working family.
dorosły
inizia ad imparare
an adult
emerytura
Bliźniacy żyli z emerytury swojej babci.
inizia ad imparare
a pension
The twins were living off their grandmother's pension.
zaręczyny
Jeszcze nie znalazłem odpowiedniego pierścionka zaręczynowego.
inizia ad imparare
an engagement
I still haven't found the right engagement ring.
starość
inizia ad imparare
old age
wiek
Zacząłem szkołę w wieku pięciu lat.
inizia ad imparare
age
I started school at the age of five.
młodość
Młodość jest piękna, ale szybko przemija.
inizia ad imparare
youth
Youth is beautiful, but passes quickly.
zaręczyć
inizia ad imparare
vouch for
pokolenie
inizia ad imparare
a generation
narodziny
Słynny obraz Narodziny Wenus namalował Sandro Boticelli.
inizia ad imparare
birth
The famous Birth of Venus was painted by Sandro Boticelli.
dzieciństwo
inizia ad imparare
childhood
starszy
Powinieneś pomóc tej starszej pani nieść zakupy.
inizia ad imparare
elderly
You should help this elderly lady carry her shopping.
dziecko
inizia ad imparare
a child
urodzić
Ann urodziła trojaczki w ostatnim dniu grudnia.
inizia ad imparare
to give birth
Ann gave birth to triplets on the last day of December.
dzieciak
Dobry z ciebie dzieciak.
inizia ad imparare
kid
You're a good kid.
młody
Jaki z ciebie uroczy młody człowiek.
inizia ad imparare
young
You're such a charming young man.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.