zwroty - SKLEP

 0    15 schede    monix25
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Szukam...
inizia ad imparare
I'm looking for...
Jaki nosi Pan/i rozmiar?
inizia ad imparare
What size are you?
Proszę (rozmiar) mały/średni/duży
inizia ad imparare
small/medium/large please
Jaki kolor Pan/i chce?
inizia ad imparare
What colour would you like?
Proszę niebieski
inizia ad imparare
Blue, please
Proszę (gdy coś komuś podajesz)
inizia ad imparare
Here you are
Czy mogę ją/je przymierzyć?
inizia ad imparare
Can I try it/them on?
Gdzie jest przymierzalnia?
inizia ad imparare
Where's the changing room?
Obawiam się, że jest/są zbyt małe/duże
inizia ad imparare
I'm afraid it's/ they're too small/big
Czy macie ją/je w kolorze niebieskim
inizia ad imparare
Do you have it/them in blue?
Wezmę ją (go)/ je.
inizia ad imparare
I'll take it/them
Ile on(a)/ one kosztują?
inizia ad imparare
How much is it/ are they?
kosztuje...
inizia ad imparare
It's...
Kosztują...
inizia ad imparare
They're...
Polecam się na przyszłość.
inizia ad imparare
Come again.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.