Zębala - PRZYIMKI - prepositions

 0    129 schede    jjanczur
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
krytykować za
inizia ad imparare
criticise for
korzystać z
inizia ad imparare
benefite from
niepokój przed
inizia ad imparare
anxious for
stanowić (budżet)
inizia ad imparare
account for
uzależnić od
inizia ad imparare
addict to
skazany za
inizia ad imparare
charge with
brać korzyści z
inizia ad imparare
take advantage of
komentować coś
inizia ad imparare
comment on
powstrzymać się od
inizia ad imparare
abstain from
polegać na
inizia ad imparare
lean on
z powodu
inizia ad imparare
reason for
być znanym z
inizia ad imparare
notorious for
być wrażliwym na
inizia ad imparare
sensitive to
uszkodzony, nie działał
inizia ad imparare
out of order
w pośpiechu
inizia ad imparare
in hurry
na osobności, nieoficjalnie
inizia ad imparare
in private
od pierwszego wejrzenia
inizia ad imparare
at first sight
porównać
inizia ad imparare
compare to
w naprawie
inizia ad imparare
under reapir
na wolności
inizia ad imparare
at large
wypożyczony z
inizia ad imparare
on loan
alternatywa dla
inizia ad imparare
alternative to
czuć się
inizia ad imparare
feel at
pójść na
inizia ad imparare
went on
płacić w gotówce
inizia ad imparare
pay in cash
popierać
inizia ad imparare
approve
(1)być złym
inizia ad imparare
angry about
(2)być złym na kogoś za coś
inizia ad imparare
angry with someone for
postawić na
inizia ad imparare
bet on
okrutni dla
inizia ad imparare
cruel to
z rozkoszą
inizia ad imparare
delight to
mieć na celu
inizia ad imparare
aim at
przygotować na
inizia ad imparare
prepare for
nieusatysfakcjonowany z powodu
inizia ad imparare
dissatisfied for
wierny komuś
inizia ad imparare
faithful to
zorganizować na
inizia ad imparare
organise at
wziąć kogoś za kogoś
inizia ad imparare
mistaken for
dostać w prezencie
inizia ad imparare
present with
w poszukiwaniu
inizia ad imparare
search for
są rezultate
inizia ad imparare
result for
pozbyć się
inizia ad imparare
dispose of
strzelać do
inizia ad imparare
shoot at
protestować przeciwko
inizia ad imparare
protest against
w opozycji do
inizia ad imparare
in opposition
grać na nerwach
inizia ad imparare
get on nerves
za czyjąś namową
inizia ad imparare
at one's instistence
ku czyjemuś zdziwieniu
inizia ad imparare
to one's astonishment
raz
inizia ad imparare
for once
natychmiast
inizia ad imparare
at once
bezzwłocznie
inizia ad imparare
without delay
nieczysto, poza zakresem
inizia ad imparare
out of tune
śmiać się z kogoś
inizia ad imparare
poke fun at sb
specjalnie, umyślnie
inizia ad imparare
on purpose
brak na magazynie
inizia ad imparare
out of stock
w nawiązaniu, odnośnie
inizia ad imparare
in regard
nie na temat, bez związku
inizia ad imparare
beside the point
od zera
inizia ad imparare
from scratch
aresztowany
inizia ad imparare
under arrest
na pamięć
inizia ad imparare
by heart
śpiewająco
inizia ad imparare
with flying collours
znać się z widzenia
inizia ad imparare
on speaking terms
wbrew prawu
inizia ad imparare
against the law
poza sezonem
inizia ad imparare
out of season
poza protokołem, nieoficjalnie
inizia ad imparare
off the record
w imieniu
inizia ad imparare
on behalf of
brakować czegoś
inizia ad imparare
lacking in
zakwalifikować do
inizia ad imparare
qualify for
być w separacji
inizia ad imparare
part with
mieć nadzieję na
inizia ad imparare
hope for
pokładać wszystkie nadzieje
inizia ad imparare
pinning all hopes on
poza zasięgiem
inizia ad imparare
off the hook
wyrzucony z
inizia ad imparare
expelled from
mieć tendencję wzrostową
inizia ad imparare
on the increase
przeciętnie, średnio
inizia ad imparare
on average
płynność finansowa
inizia ad imparare
financial footing
w dobrej kondycji
inizia ad imparare
be in shape
w zdrobnieniu
inizia ad imparare
for short
na wygnaniu
inizia ad imparare
in exile
mieć pecha
inizia ad imparare
be out of luck
żarówka
inizia ad imparare
bulb
według jego szacunku
inizia ad imparare
by his own account
pod warunkiem
inizia ad imparare
on condition
w żadnym wypadku
inizia ad imparare
under no circumstances
z rzędu
inizia ad imparare
in a row
marzyć o
inizia ad imparare
dream about
wyczerpany (np. nakład książki)
inizia ad imparare
out of print
pod presją
inizia ad imparare
under pressure
bez pracy
inizia ad imparare
off work
zmierzyć się z faktem
inizia ad imparare
face up to the fact
odpowiedzialny za
inizia ad imparare
in charge
na służbie
inizia ad imparare
on duty
w stanie wojny
inizia ad imparare
at war
zagrożony
inizia ad imparare
at risk
szkodliwy dla
inizia ad imparare
detrimental to
w niezgodzie
inizia ad imparare
at odds
w kadrze (zdjęcie)
inizia ad imparare
in focus
w zasięgu wzroku
inizia ad imparare
in sight
raz na zawsze
inizia ad imparare
once and for all
nie ma mowy
inizia ad imparare
out of the question
po pierwsze
inizia ad imparare
at first
przejść do
inizia ad imparare
move on
utrzymywać stosunki towarzyskie
inizia ad imparare
socialize with sb
pytać kogoś o coś
inizia ad imparare
ask for
z niedowierzaniem
inizia ad imparare
in disbelief
kierować się do czegoś
inizia ad imparare
head for sth
w radio
inizia ad imparare
on the radio
nie móc czegoś znieść
inizia ad imparare
fed up with
pozbyć się czegoś
inizia ad imparare
get rid off
przylgnąć do kogoś
inizia ad imparare
clung to sb
opuścić, pominąć
inizia ad imparare
miss out
w niebezpieczeństwie
inizia ad imparare
in danger
zagrozić komuś czymś
inizia ad imparare
threaten sb with sth
szkodliwy dla
inizia ad imparare
harmful to
w pewnym sensie
inizia ad imparare
in a sense
klucz do sukcesu
inizia ad imparare
key to success
w przypadku
inizia ad imparare
in case
niezależnie od
inizia ad imparare
regardless of
w takim tempie
inizia ad imparare
at this rest
nieostry (obraz)
inizia ad imparare
out of focus
z zawodu
inizia ad imparare
by trade
specjalizować, zajmować
inizia ad imparare
trading in
być w tyle
inizia ad imparare
log behind
bez ostrzeżenia
inizia ad imparare
without warning
w chwili
inizia ad imparare
at a time
zakończyć
inizia ad imparare
end up
pod wpływem chwili
inizia ad imparare
spur of the moment
na czworaka
inizia ad imparare
get down on all fours
w zasięgu ręki
inizia ad imparare
at my fingertrips
z głowy
inizia ad imparare
off the top of one's head

Devi essere accedere per pubblicare un commento.