zdrowie całość

 0    83 schede    axa33
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
backaches
inizia ad imparare
bóle pleców
ache
inizia ad imparare
ból
to suffer from
inizia ad imparare
cierpieć na
days off
inizia ad imparare
dni wolne
to practice
inizia ad imparare
ćwiczyć / uprawiać
to get well
inizia ad imparare
wyzdrowieć
rare
inizia ad imparare
rzadki (o gatunku)
cured of
inizia ad imparare
wyleczony z
well
inizia ad imparare
zdrowy (o człowieku)
unwell
inizia ad imparare
chory
pop out to the chemists/supermarket
inizia ad imparare
wyskoczyć do apteki / supermarketu
illness
inizia ad imparare
choroba
sick
inizia ad imparare
chory
under the weather
inizia ad imparare
chory
leading cancer specialist
inizia ad imparare
wiodący specjalista w dziedzinie raka
leading
inizia ad imparare
prowadzący
cousin
inizia ad imparare
kuzyn
funeral
inizia ad imparare
pogrzeb
We have many patients waiting outside the surgerys.
inizia ad imparare
Mamy wielu pacjentów czekających poza gabinetami.
a nurse
inizia ad imparare
pielęgniarka
care
inizia ad imparare
opieka / uwaga / dbać / troszczyć się
the nurses very cared about their patients.
inizia ad imparare
pielęgniarki bardzo dbały o swoich pacjentów.
medicine
inizia ad imparare
medycyna/lekarstwo
enter
inizia ad imparare
wchodzić / wpisywać / zapisywać
Enter your name and phone number to my notebook.
inizia ad imparare
Wprowadź swoje imię i numer telefonu do notatnika.
He entered the room.
inizia ad imparare
Wszedł do pokoju.
You cant enter the building without the pass.
inizia ad imparare
Nie możesz wejść do budynku bez przejścia.
Should they risk entering the cave?
inizia ad imparare
Czy powinni ryzykować wejściem do jaskini?
come in
inizia ad imparare
proszę wejść
enter / zaczynać pracować
inizia ad imparare
wejść / rozpoczynają pracę
He entered my company last month.
inizia ad imparare
Wszedł do mojej firmy w zeszłym miesiącu.
casualty
inizia ad imparare
ofiara np. wypadku/zamachu
a disaster
inizia ad imparare
katastrofa
the disaster of train involved many casualties
inizia ad imparare
katastrofa pociągu pociągnęła za sobą wiele ofiar
They couldnt do anythig to prevent the disaster.
inizia ad imparare
Nie mogli zrobić nic, aby zapobiec katastrofie.
Their divorced was a real disaster for their daughter
inizia ad imparare
Ich rozwód był prawdziwą katastrofą dla ich córki
The disaster took place close the bus station
inizia ad imparare
Katastrofa miała miejsce w pobliżu dworca autobusowego
involved
inizia ad imparare
zaangażowany/wplątany/pociągnięty
Ive got to rush, my wife waiting for me
inizia ad imparare
Muszę się spieszyć, moja żona czeka na mnie
A hospital is divided into various wards for people with different condition.
inizia ad imparare
Szpital jest podzielony na różne oddziały dla osób o różnym stanie zdrowia.
patient s mental state
inizia ad imparare
stan psychiczny pacjenta
state
inizia ad imparare
stan w jakimś coś lub ktoś się znajduje/
His car is in a terrible state.
inizia ad imparare
Jego samochód jest w strasznym stanie.
She is not in a state to be independent.
inizia ad imparare
Ona nie jest w stanie,
more and more
inizia ad imparare
coraz bardziej
an appointment
inizia ad imparare
umówione spotkanie
Welcome, do you have an appointment?
inizia ad imparare
Witaj, czy masz spotkanie?
I would like to make an appointment.
inizia ad imparare
Chciałbym umówić spotkanie.
cancel
inizia ad imparare
anulować / odwołać
I am very sorry but I have to cancel our meeting.
inizia ad imparare
Bardzo mi przykro, ale muszę odwołać nasze spotkanie.
The concert was cancelled.
inizia ad imparare
Koncert został odwołany.
The performance of theatre was cancelled.
inizia ad imparare
Występ w teatrze został odwołany.
I want to get checked by a dentist. /żle/
inizia ad imparare
Chcę się sprawdzić przez dentystę. / żle /
I want to get my teeth checked by a dentist.
inizia ad imparare
Chcę sprawdzić zęby u dentysty.
I want to go to a dentist check my teeth.
inizia ad imparare
Chcę iść do dentysty sprawdzić moje zęby.
to give birth
inizia ad imparare
urodzić
she has given birth to a healthy boy
inizia ad imparare
urodziła zdrowego chłopca
disease
inizia ad imparare
choroba/zwykle poważna/
Is this an infection disease?
inizia ad imparare
Czy to jest choroba infekcyjna?
illness
inizia ad imparare
choroba /stan chorobowy/
complain
inizia ad imparare
skarżyć się
The most common cause of problems is a bad behaviour.
inizia ad imparare
Najczęstszą przyczyną problemów jest złe zachowanie.
common
inizia ad imparare
pospolity /powszechny /zwykły /
It is a common beliefe.
inizia ad imparare
Jest to powszechne przekonanie.
These are common plants
inizia ad imparare
Są to typowe /pospolite/rośliny.
He wears common, grey suits.
inizia ad imparare
Nosi zwykłe, szare garnitury.
She wears common, jeans.
inizia ad imparare
Nosi zwykłe dżinsy.
More and more peopla have overweight.
inizia ad imparare
Coraz więcej ludzi ma nadwagę.
They should to keep a diet. I too.
inizia ad imparare
Powinni zachować dietę. Ja też.
figure
inizia ad imparare
figura /sylwetka/
I gave up smoking.
inizia ad imparare
Rzuciłem palenie.
I am not going out tonight, I feel a bit under the weather.
inizia ad imparare
Nie wychodzę dziś wieczorem, czuję sie troche chora
as fit as a fiddle
inizia ad imparare
zdrowy jak ryba
ninety
inizia ad imparare
dziewięćdziesiąt
manage
inizia ad imparare
kierować / radzić sobie
How do you manage in the big city?
inizia ad imparare
Jak sobie radzisz w wielkim mieście?
I manage a team of people.
inizia ad imparare
Zarządzam zespołem ludzi.
I can manage on my own.
inizia ad imparare
Mogę sobie radzić sam.
constantly
inizia ad imparare
stale / wciąż
You are constantly in good shape.
inizia ad imparare
Jesteś ciągle w dobrej formie.
constant /constantly
inizia ad imparare
stały / stale
to feel lousy
inizia ad imparare
czuć się okropnie
You are a picture of health.
inizia ad imparare
Jesteś okazem zdrowia.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.