zanieczyszczenie środowiska

 0    39 schede    mariolasobieska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
środowisko
inizia ad imparare
environment
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
inizia ad imparare
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
kwaśne deszcze
inizia ad imparare
acid rain
ocieplenie klimatu
inizia ad imparare
global warming
dziura ozonowa
inizia ad imparare
hole in the ozone layer
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
inizia ad imparare
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
smog
Smog jest mieszanką mgły z dymem.
inizia ad imparare
smog
Smog is a mixture of fog and smoke.
efekt cieplarniany
Efekt cieplarniany jest niebezpieczny dla środowiska.
inizia ad imparare
greenhouse effect
Greenhouse effect is very dangerous for the nature.
promieniowanie ultrafioletowe
inizia ad imparare
UV (ultraviolet light)
szkodliwe gazy
inizia ad imparare
harmful gases
rak skóry
inizia ad imparare
skin cancer
chemikalia
inizia ad imparare
chemicals
areozole
inizia ad imparare
aerosols
wycinanie lasów tropikalnych
inizia ad imparare
cutting down tropical forest
spaliny
inizia ad imparare
exhaust fumes
nawozy
inizia ad imparare
fertilizers
pestycydy
inizia ad imparare
pesticides
czynniki zanieczyszczające
inizia ad imparare
pollutants
dym z fabryk
inizia ad imparare
Smoke from factories
odpady toksyczne
inizia ad imparare
toxic waste
alternatywne formy transportu
inizia ad imparare
alternative forms of transport
nowe źródła energii
inizia ad imparare
new energy sources
powtóre przetwarzanie
inizia ad imparare
recycling
środowisko naturalne
inizia ad imparare
habitat
warstwa ozonowa
Warstwa ozonowa zapobiega utracie ciepła przez Ziemię.
inizia ad imparare
the ozone layer
The ozone layer is preventing Earth from losing heat.
lasy tropikalne
inizia ad imparare
tropical forests
przyroda
inizia ad imparare
wildlife
wycinać
inizia ad imparare
cut
niszczyć
inizia ad imparare
destroy
zanieczyszczać
inizia ad imparare
to pollute
chronić
Zmieniliśmy wszystkie nazwiska, by chronić prywatność naszych pacjentów.
inizia ad imparare
to protect
We changed all the names to protect the privacy of our patients.
protestować
inizia ad imparare
to protest
oszczędzać
Oszczędzam na nowy samochód.
inizia ad imparare
to save
I'm saving for a new car.
wyrzucać
Nie wyrzucaj tego, może nam się przydać w przyszłości!
inizia ad imparare
to throw sth away
Don't throw it away, we might need it in the future!
marnować
inizia ad imparare
waste
energia z wiatru
inizia ad imparare
wind energy
energia ze słońca
inizia ad imparare
solar power
jakość powietrza
inizia ad imparare
air quality
środowisko, otoczenie
inizia ad imparare
environment

Devi essere accedere per pubblicare un commento.