zadanie 2 : Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania

 0    47 schede    pati270594
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Zdjęcia przedstawia...
inizia ad imparare
The photo shows...
Te zdjęcie przedstawia...
inizia ad imparare
This is a photo of...
Po prawej stronie...
inizia ad imparare
On the right
Po lewej stronie...
inizia ad imparare
On the left...
Po prawej stronie zdjęcia znajduje/znajdują się...
inizia ad imparare
On the right-hand side of the picture there is/are...
Po lewej stronie zdjęcia znajduje/znajdują się...
inizia ad imparare
On the left-hand side of the picture there is/are...
w lewym/prawym rogu...
inizia ad imparare
In the left/In the right hand corner...
Na pierwszym planie...
inizia ad imparare
In the foreground...
w tle...
inizia ad imparare
In the background...
W górnej części zdjęcia jest/są...
inizia ad imparare
In the top part of the picture there is/are...
W dolnej części zdjęcia jest/są...
inizia ad imparare
In the bottom part of the picture there is/are...
Ludzie na zdjęciu wydają się (zadowoleni/smutni), ponieważ...
inizia ad imparare
The people in the photo look (happy/sad), because...
Wygląda na to, że...
inizia ad imparare
It looks like if...
Lubię..., ponieważ...
inizia ad imparare
I like/enjoy/love/into/prefer..., because...
(Żeglarstwo) jest świetne, ponieważ...
inizia ad imparare
(Sailing) is great, because...
Nie lubię/Nie cierpię ... ponieważ...
inizia ad imparare
I don't like/I can't stand/ I hate ... because...
Wolę (jazdę na rowerze) niż (jazdę na rolkach), ponieważ...
inizia ad imparare
I prefer (cycling) to (rollerblading), becasue...
Chciałabym...
inizia ad imparare
I'd like to...
Zamierzam...
inizia ad imparare
I'm going to/ I'm planning to/ I intend to...
W przyszłości zamierzam...
inizia ad imparare
In the future I hope...
Myślę, że...
inizia ad imparare
I think...
Moim zdaniem..., ponieważ...
inizia ad imparare
In my opinion ..., because...
Wydaje mi się, że...
inizia ad imparare
It seems to me that...
Z jednej strony...
inizia ad imparare
On the one hand...
Z drugiej strony...
inizia ad imparare
On the other hand...
Biorąc wszystko to pod uwagę...
inizia ad imparare
All in all,...
Zdarzyło się to ... (ostatniego lata)
inizia ad imparare
It all happened ... (last summer)
To było (dwa lata temu)...
inizia ad imparare
It was (two years ago)...
Opowiem Pani/ Panu, jak pewnego razu...
inizia ad imparare
I'll tell you how I once...
Podczas gdy (podróżowałem)...
inizia ad imparare
While I was (travelling)...
Najpierw...
inizia ad imparare
First...
Potem/Póżniej...
inizia ad imparare
Then/Afterwards...
W międzyczasie...
inizia ad imparare
In the meantime...
Kiedy tylko...
inizia ad imparare
As soon as...
Ostatecznie...
inizia ad imparare
Finally...
Wreszcie...
inizia ad imparare
Eventually...
Na koniec...
inizia ad imparare
In the end...
Skończyło się na tym, że...
inizia ad imparare
We ended up...
Nagle...
inizia ad imparare
Suddenly...
Na szczęście...
inizia ad imparare
Fortunately...
Na nieszczęście...
inizia ad imparare
Unfortunately
To był przyjemny dzień.
inizia ad imparare
It was a pleasant day.
To był męczący dzień.
inizia ad imparare
It was a tiring day.
Było wspaniale.
inizia ad imparare
We had a great time.
Było okropnie.
inizia ad imparare
We had an awful time.
Najlepsze w tym było, że...
inizia ad imparare
The best thing about it was that...
Najgorsze w tym było, że...
inizia ad imparare
The worst thing about it was that...

Devi essere accedere per pubblicare un commento.