zadanie 1 : rozmowa z odgrywaniam roli

 0    34 schede    pati270594
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Cieszę się, że tu jesteś. Musimy porozmawiać.
inizia ad imparare
I'm glad you're here. We need to talk.
A gdyby tak...?
inizia ad imparare
How about...?
Czemu by nie ...?
inizia ad imparare
Why not...?
Więc zamiast ... moglibyśmy...
inizia ad imparare
So instead of..., we could...
Na twoim miejscu, zrobiłabym tak...
inizia ad imparare
If I were you, I would...
Dokładnie
inizia ad imparare
Exactly
Oczywiście/Racja
inizia ad imparare
Absolutely/Of course/Right
W porządku, tak zróbmy.
inizia ad imparare
OK, let's do that.
Zgadzam się
inizia ad imparare
I agree
Też tak myślę
inizia ad imparare
I think so too.
Dobry/Świetny pomysł
inizia ad imparare
Good/Great idea
Nie mam nic przeciwko temu.
inizia ad imparare
That's fine with me
Przykro mi, ale zupełnie się nie zgadzam.
inizia ad imparare
I'm afraid I don't agree at all.
Nie wydaje mi się, że jest to najlepszy pomysł/rozwiązanie/ sugestia
inizia ad imparare
I don't think that's the best idea/solution/suggestion
ale co zrobimy/co będzie jeśli...?
inizia ad imparare
But what if...?
Wcale nie jestem taka pewna.
inizia ad imparare
I'm not so sure
Czy jesteś pewny, że to dobre rozwiązanie?
inizia ad imparare
Are you sure it's the right think to do?
Moim zdaniem,...
inizia ad imparare
In my opinion,...
Jeśli chcesz znać moje zdanie, to...
inizia ad imparare
If you ask me,...
Myślę, że najlepszy pomysł to...
inizia ad imparare
I think the best idea would be to...
Jestem pewna, że lepiej będzie...
inizia ad imparare
I'm sure it's better to...
Najpierw możemy... a potem/następnie...
inizia ad imparare
First, we can..., and then/next...
Pierwsza rzecz jaką należy zrobić, to...
inizia ad imparare
The first thing to do is...
Miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży.
inizia ad imparare
Let's hope it'll all turn out right.
Już nie mogę sie doczekać!
inizia ad imparare
I can't wait to start!
Możliwe, że...
inizia ad imparare
It's possible that...
To może (nie) być najlepszy pomysł.
inizia ad imparare
This might (not) be the best idea.
Im może się to nie spodobać.
inizia ad imparare
They may not like it
Czy moglibyśmy...?
inizia ad imparare
Could we...?
Czy mogę ...?
inizia ad imparare
May I ...?
Dobrze, w takim razie najpierw możemy..., a potem...
inizia ad imparare
OK, so we can... first, and then...
Zróbmy to na mój/twój sposób, OK?
inizia ad imparare
Let's do it my/your way, OK?
W takim razie zgódźmy się na...
inizia ad imparare
So let's agree on...
Dobrze, skoro nalegasz.
inizia ad imparare
OK, if you insist.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.