Z2, 06.02.2014

 0    29 schede    patrycjon
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Nie bądź na mnie zły.
inizia ad imparare
Don’t be angry at/with me.
inny niż ty
inizia ad imparare
different from you
Nie pochwalam twojego zachowania.
inizia ad imparare
I disapprove of your behavior.
Jestem przyzwyczajony do jego zachowania.
inizia ad imparare
I’m accustomed to his behavior.
Odniesiesz korzyści z tej umowy.
inizia ad imparare
You will benefit from this deal.
Możesz to skomentować?
inizia ad imparare
Can you comment on that?
On mi pogratulował sukcesu.
inizia ad imparare
He congratulated me on my success.
Moje biuro jest pełne informatyków. 
inizia ad imparare
My office is crowded with IT people.
Jestem zachwycona twoją przemową.
inizia ad imparare
I’m delighted with your speech.
Mam alergię na głupich ludzi.
inizia ad imparare
I’m allergic to stupid people.
Jestem wrażliwa na krytykę.
inizia ad imparare
I’m sensitive to criticism.
Moja firma wyszła z kryzysu.
inizia ad imparare
My company recovered from the crisis.
Nie czuj się gorszy ode mnie, John.
inizia ad imparare
Don’t feel interior to me, John.
Mam podejrzenia względem jego zachowania.
inizia ad imparare
I am suspisious of his behavious.
Zawsze byłeś niezainteresowany polityką?
inizia ad imparare
Have you always been disinterested in politics?
To nie moja „linia” – nie interesuję się tym.
inizia ad imparare
It’s not my line.
Bez różnicy.
inizia ad imparare
It makes no difference.
dla mnie to bez róznicy.
inizia ad imparare
I’m indifferent to it.
nie palę się do tego
inizia ad imparare
I’m not keen on this.
Rób, jak chcesz.
inizia ad imparare
Please yourself.
To mnie nie pociąga.
inizia ad imparare
That leaves me cold.
To mnie śmiertelnie nudzi.
inizia ad imparare
It bores me stiff.
Mam to gdzieś.
inizia ad imparare
I don’t give a hoot / damn / shit / fuck about that.
dobrze się dogadywać
inizia ad imparare
get on well together
rekrutacja
inizia ad imparare
recruitment
nieruchomość, obiekt, budynek
inizia ad imparare
premises
nie wychodzi nam
inizia ad imparare
it’s just not working out
nie wyszło nam
inizia ad imparare
it didn’t work out
niemniej jednak, jednakże
inizia ad imparare
nonetheless

Devi essere accedere per pubblicare un commento.