Your English ABC

 0    356 schede    hawiak4
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
your English ABC
inizia ad imparare
Twój angielski ABC
unit 1. Hallo!
inizia ad imparare
Jednostka. Hallo!
hallo, I'm Mike.
inizia ad imparare
hallo, jestem Mike.
hallo, I'm Kate.
inizia ad imparare
hallo, jestem Kate.
and this is Superkid
inizia ad imparare
i jest Superkid
hurrah, Superkid!
inizia ad imparare
hurra, Superkid!
hi kids!
inizia ad imparare
Cześć dzieciaki!
I'm Mike
inizia ad imparare
Jestem Mike
I'm a boy
inizia ad imparare
Jestem chłopakiem
I'm Kate
inizia ad imparare
Jestem Kate
I'm a girl
inizia ad imparare
Jestem dziewczyną
I'm Superkid
inizia ad imparare
Jestem Superkid
This is Mike
inizia ad imparare
To jest Mike
This is Kate
inizia ad imparare
To jest Kate
This is Superkid
inizia ad imparare
Jest Superkid
come, play with me
inizia ad imparare
się, bawić się ze mną
I am Superkid
inizia ad imparare
Jestem Superkid
come, learn with me
inizia ad imparare
przyjść, nauczyć się ze mną
unit 2. Meet Fuzzy.
inizia ad imparare
Urządzenie 2. Spotkanie Fuzzy.
Look. Kate! Superkid
inizia ad imparare
Spójrz, Kate! Superkid
whoops!
inizia ad imparare
Ups!
whoops! ouch!
inizia ad imparare
Ups! au!
oh, thanks
inizia ad imparare
dzięki
My name is Mike
inizia ad imparare
Nazywam się Mike
What's your name?
inizia ad imparare
Jak się nazywasz?
My name is Fuzzy Wuzzy
inizia ad imparare
Nazywam się Fuzzy Wuzzy
Oh, look, Superkid is there!
inizia ad imparare
Och, spójrz, Superkid tam jest!
Let's go.
inizia ad imparare
Chodźmy.
Superkid presents
inizia ad imparare
Superkid prezenty
you
inizia ad imparare
ty
My name is Superkid
inizia ad imparare
Nazywam się Superkid
My name's Fuzzy Wuzzy.
inizia ad imparare
Nazywam się Fuzzy Wuzzy.
count the sticks
inizia ad imparare
liczyć laski
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
inizia ad imparare
jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć
1, 2, 3, play with me
inizia ad imparare
1, 2, 3 gra ze mną
4, 5, 6, pick up sticks
inizia ad imparare
4, 5, 6 odebrać deskami
7, 8, 9, walk in line
inizia ad imparare
7, 8, 9 spacer w linii
unit 3
inizia ad imparare
Urządzenie 3
a trip to Superland
inizia ad imparare
Podróż do Superland
oh, look! Superkid!
inizia ad imparare
Och, spójrz! Superkid!
Come here!
inizia ad imparare
Chodź tutaj!
this is my rocket
inizia ad imparare
to jest moja rakieta
sit down
inizia ad imparare
usiąść
let's go to Superland
inizia ad imparare
chodźmy do Superland
hurrah! great!
inizia ad imparare
hurra! świetnie!
look, children!
inizia ad imparare
wygląd, dzieci!
this is Superland
inizia ad imparare
to jest Superland
what's this?
inizia ad imparare
co to jest?
it's a cat
inizia ad imparare
to kot
and what's this?
inizia ad imparare
i co to jest?
it's a ball
inizia ad imparare
to jest piłka
bow, wow
inizia ad imparare
bow wow
it's a dog
inizia ad imparare
to pies
stop! stop!
inizia ad imparare
stop! stop!
this is a car
inizia ad imparare
jest to samochód
this is a bicycle
inizia ad imparare
jest rower
this is a dog
inizia ad imparare
to jest pies
this is a rocket.
inizia ad imparare
jest to rakieta
this is a doll
inizia ad imparare
to jest lalka
this is a cat
inizia ad imparare
to cat
this is a teddy bear
inizia ad imparare
to jest miś
this is a ball
inizia ad imparare
jest to kulka
1 cat - 2 cats
inizia ad imparare
1 kot - 2 koty
1 dog - 3 dogs
inizia ad imparare
1 pies - 3 psy
1 doll - 5 dolls
inizia ad imparare
1 doll - 5 lalek
time for a poem
inizia ad imparare
Czas na wiersz
one potato, two potatoes, three potatoes, four,
inizia ad imparare
jeden ziemniak, dwa ziemniaki, ziemniaki, trzy cztery,
five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more
inizia ad imparare
pięć, sześć ziemniaki ziemniaki, siedem ziemniaków, więcej
unit 4
inizia ad imparare
Urządzenie 4
thank you, Superkid.
inizia ad imparare
dziękuję, Superkid.
Hi, Mike. What's this?
inizia ad imparare
Cześć, Mike. Co to jest?
It's my picture. It is my rocket.
inizia ad imparare
To mój obraz. To moja rakieta.
what colour is your rocket?
inizia ad imparare
jakiego koloru jest twoja rakieta?
It's green.
inizia ad imparare
To zielone.
and what colour is your dog?
inizia ad imparare
i jakiego koloru jest twój pies?
it's green too
inizia ad imparare
to zbyt zielone
don't worry. Close your eyes
inizia ad imparare
nie martw się. Zamknij oczy
now open your eyes
inizia ad imparare
teraz otwórz oczy
Oh! my rocket is yellow and my dog is black! thank you Superkid
inizia ad imparare
Och! moja rakieta jest żółty i mój pies jest czarny! dziękuję Superkid
green, yellow, blue, black, red, white
inizia ad imparare
zielony, żółty, niebieski, czarny, czerwony, biały
open your eyes. close your eyes
inizia ad imparare
Otwórz oczy. Zamknij oczy
open your book. close your book
inizia ad imparare
Otwórz książkę. zamknij książkę
time for a story
inizia ad imparare
Czas na opowieść
a yellow doll
inizia ad imparare
żółty lalki
with a green ball
inizia ad imparare
z zieloną piłkę
went to a white star
inizia ad imparare
udał się do białej gwiazdy
in a blue and red car
inizia ad imparare
w kolorze niebieskim i czerwonym samochodem
unit 5
inizia ad imparare
Jednostka 5
Superkid, what is it?
inizia ad imparare
Superkid, co to jest?
it's a present for you
inizia ad imparare
to jest dla ciebie prezent
is it a toy?
inizia ad imparare
to jest zabawka?
no, it isn't
inizia ad imparare
nie, to nie jest
is it a lollipop?
inizia ad imparare
jest lizaka?
is it black?
inizia ad imparare
jest czarny?
is it nice?
inizia ad imparare
Jest to miłe?
yes, it is. It's a book
inizia ad imparare
Tak to jest. To jest książka
It's a comic Superkid presents
inizia ad imparare
To komiks przedstawia Superkid
oh, great, thanks
inizia ad imparare
Och, wielkie dzięki
superkid presents
inizia ad imparare
superkid prezenty
it
inizia ad imparare
ono
it's a small house
inizia ad imparare
jest to mały dom
it's a big house
inizia ad imparare
jest to duży dom
it's a dog. Is it a good dog? yes, it is.
inizia ad imparare
to pies. Czy to dobry pies? Tak to jest.
it's a dog, too. Is it a good dog? No, it isn't. It's bad.
inizia ad imparare
to pies, zbyt. Czy to dobry pies? Nie, nie jest. To jest złe.
It's a car. Is it an old car? Yes, it is.
inizia ad imparare
To samochód. Czy to stary samochód? Tak to jest.
It's a car. Is it an old car? No, it isn't. It's new.
inizia ad imparare
To samochód. Czy to stary samochód? Nie, nie jest. Jest nowy.
It's a cat. Is it a clean cat? Yes, it is.
inizia ad imparare
Jest to kot. Czy to czysty kot? Tak to jest.
It's a cat. Is it a clean cat? No, it isn't. It's dirty.
inizia ad imparare
Jest to kot. Czy to czysty kot? Nie, nie jest. Jest brudny.
consolidation
inizia ad imparare
fuzja unijna
My name is Simon, And this is my cat.
inizia ad imparare
Nazywam się Szymon, a to jest mój kot.
My cat is big and black.
inizia ad imparare
Mój kot jest duży i czarny.
Now, look at my dog.
inizia ad imparare
Teraz spójrz na mojego psa.
My dog isn't big. It is small.
inizia ad imparare
Mój pies nie jest duży. To jest małe.
And it isn't black. It is white.
inizia ad imparare
I to nie jest czarny. To jest biały.
Fill in the blanks about Sarah.
inizia ad imparare
Wypełnić formularz o Sarze.
My name is Sarah.
inizia ad imparare
Mam na imię Sara.
And this is my cat.
inizia ad imparare
I to jest mój kot.
My cat isn't big. It is small.
inizia ad imparare
Mój kot nie jest duży. To jest małe.
And look at my dog.
inizia ad imparare
I patrzeć na mojego psa.
My dog isn't small. It is big.
inizia ad imparare
Mój pies nie jest mały. To jest duży.
unit 6. A funny hat
inizia ad imparare
Jednostka 6. zabawny kapelusz
Open the door Kate. Come in Fuzzy
inizia ad imparare
Otwórz drzwi Kate. Wejdź Fuzzy
What is it? Oh no Fuzzy. Don't eat it.
inizia ad imparare
Co to jest? O nie rozmyte. Nie jeść.
It is a present for Mike.
inizia ad imparare
To prezent dla Mike'a.
Put on your shoes Fuzzy.
inizia ad imparare
Nosić buty Fuzzy.
Put on your hat. Wow I look great.
inizia ad imparare
Umieść na swojej kapelusz. Wow świetnie wyglądają.
Do this Fuzzy Wuzzy.
inizia ad imparare
Czy to Fuzzy Wuzzy.
Open the door. Sit down. Put on your shoes.
inizia ad imparare
Otwórz drzwi. Usiądź. Nosić buty.
Shut the window. Stand up. Take off your hat.
inizia ad imparare
Zamknij okno. Stand up. Zdjąć kapelusz.
time for a poem.
inizia ad imparare
czas na wiersz.
1, 2, put on your shoe, 3, 4, shut the door
inizia ad imparare
1, 2 umieścić na buty, 3, 4 zamknął drzwi
5, 6, pick up sticks, 7, 8, eat off a plate
inizia ad imparare
5, 6 odebrać deskami, 7, 8 jeść talerz
9, 10, say it again.
inizia ad imparare
9, 10 powiedzieć to jeszcze raz.
Unit 7
inizia ad imparare
Unit 7
Happy birthday
inizia ad imparare
Wszystkiego najlepszego
Oh, you look great. Happy birthday.
inizia ad imparare
Och, wyglądasz świetnie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
Look at Sue, she is a dancer.
inizia ad imparare
Spójrz na Sue, ona jest tancerką.
And Kate, she is an Indian.
inizia ad imparare
I Kate, ona jest Hindusem.
Look at Fuzzy. He is a clown.
inizia ad imparare
Spójrz na Fuzzy. On jest klaunem.
Is Mike a cowboy? How old is Mike?
inizia ad imparare
Czy Mike kowbojem? Jak stary jest Mike?
And this is a present for you Mike. Oh thank you.
inizia ad imparare
I to jest dla ciebie prezent Mike. Och dziekuję.
I am seven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
inizia ad imparare
Jestem siedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Let's have a party now! Let's dance!
inizia ad imparare
Rzućmy imprezę teraz! Zatańczmy!
Superkid presents.
inizia ad imparare
Superkid prezenty.
He, She
inizia ad imparare
On Ona
How old is Mike? Mike is 7. He's 7.
inizia ad imparare
Jak stary jest Mike? Mike jest 7. On jest 7.
How old is Kate? Kate is 10. She's 10.
inizia ad imparare
Jak stary jest Kate? Kate jest 10. Ona jest 10.
How old is Sue? Sue is 6. She's six.
inizia ad imparare
Jak stary jest Sue? Sue jest 6. Ona sześć.
How old is Billy? Billy is 8. He's 8.
inizia ad imparare
Jak stary jest Billy? Billy jest 8. Jest 8.
Is Mike a cowboy? Yes, he is.
inizia ad imparare
Czy Mike kowbojem? Tak, on jest.
Is Kate a cowboy? No, she isn't. She's an Indian.
inizia ad imparare
Czy Kate kowbojem? Nie, nie jest. Ona jest Hindusem.
Is Billy a clown? Yes, he is.
inizia ad imparare
Czy Billy clown? Tak, on jest.
Is Sue a clown? No, she isn't. She is a dancer.
inizia ad imparare
Czy Sue clown? Nie, nie jest. Ona jest tancerką.
Unit 8. Naughty bear.
inizia ad imparare
Jednostka 8. Naughty Bear.
O.K. let's have some birthday cake.
inizia ad imparare
OK, niech mają trochę tort urodzinowy.
Where is it? It's not on the table.
inizia ad imparare
Gdzie to jest? To nie jest na stole.
Where is Fuzzy? Look, his hat is here.
inizia ad imparare
Wheuzzy? Spójrz, jego kapelusz jest tutaj.
It isn't Fuzzy's hat. Yes it is. It's Fuzzy's.
inizia ad imparare
To nie jest Fuzzy kapelusz. Tak to jest. To Fuzzy-tych.
And Fuzzy's shoes. And Mike's birthday cake.
inizia ad imparare
A buty Fuzzy-tych. I Mike'a tort urodzinowy.
and Fuzzy. Oh Fuzzy Fuzzy.
inizia ad imparare
i rozmyte. O Fuzzy Fuzzy.
Kate and Fuzzy are friends. Kate is Fuzzy's friend. Fuzzy is Kate's friend.
inizia ad imparare
Kate i Fuzzy znajomymi. Kate Przyjaciel rozmyta. Fuzzy jest przyjacielem Kate.
Whose hat is it? It's Fuzzy's hat. It's his hat.
inizia ad imparare
Czyje kapelusz to jest? To Fuzzy kapelusz. To jego kapelusz.
Whose dress is it? It's Kate's dress. It's her.
inizia ad imparare
Czyja sukienka to jest? To suknia Kate. To ona.
Time for a poem.
inizia ad imparare
Czas na wiersz.
Isn't it funny that a bear likes honey?
inizia ad imparare
Czy to nie zabawne, że lubi miód niedźwiedź?
Buzz, buzz, buzz, I wonder why he does!
inizia ad imparare
Buzz, gwar, gwar, zastanawiam się, dlaczego to robi!
Go to sleep Mr. Bear.
inizia ad imparare
Idź spać pana Bear.
Wake up Mr. Bear.
inizia ad imparare
Obudź się Pan Bear.
Unit 9. In the cave.
inizia ad imparare
Jednostka 9. W jaskini.
Let's go for a walk. Look! A fox!
inizia ad imparare
Chodźmy na spacer. Spójrz! Lisa!
Where is it? There!
inizia ad imparare
Gdzie to jest? Nie!
Gosh, we are in a cave! It isn't nice. It's dark.
inizia ad imparare
Gosh, jesteśmy w jaskini! To nie jest miłe. Jest ciemno.
I'm cold Mike. I'm hungry. Are you hungry too?
inizia ad imparare
Zimno mi Mike. Jestem głodny. Czy jesteś głodny?
Yes, we are. Superkid, help!
inizia ad imparare
Tak, jesteśmy. Superkid, pomocy!
Superkid presents. We
inizia ad imparare
Superkid prezenty. My
I'm cold. We are cold.
inizia ad imparare
Zimno mi. Jesteśmy zimno.
We're hungry. We're sad. We're sleepy.
inizia ad imparare
Jesteśmy głodni. Jesteśmy smutni. Jesteśmy senny.
They. They are cold. They're hungry. They're sad. They're sleepy.
inizia ad imparare
Oni. Są zimne. Oni są głodni. Są smutne. Są senny.
Unit 10. What a monster!
inizia ad imparare
Jednostka 10. Co potwór!
What is it? I don't know.
inizia ad imparare
Co to jest? Nie wiem.
It has two legs. And it has a long tail.
inizia ad imparare
Ma dwa ramiona. I ma długi ogon.
It's green. Oh, it has three heads. It's a monster. Help!
inizia ad imparare
To zielone. Och, ma trzy głowy. To potwór. Pomóż!
I have a ribbon on my tail.
inizia ad imparare
Mam wstążka na ogonie.
I have 3 heads. Where are my hats?
inizia ad imparare
Mam 3 głowy. Gdzie są moje kapelusze?
A monster? I'm not a monster. I'm a dragon.
inizia ad imparare
Potwór? Nie jestem potworem. Jestem smokiem.
I have one head. I have two eyes. I have one nose. I have two arms. I have two legs.
inizia ad imparare
Mam jedną głowę. Mam dwoje oczu. Mam jeden nos. Mam dwie ręce. Mam dwie nogi.
It has three heads. It has six eyes. It has three noses.
inizia ad imparare
Ma trzy głowy. Ma sześć oczy. Ma trzy nosy.
It has two arms. It has two legs.
inizia ad imparare
Posiada dwa ramiona. Ma dwa ramiona.
And it has one tail! What a monster.
inizia ad imparare
I to ma jeden ogon! Jaki potwór.
I have ten little fingers.
inizia ad imparare
Mam dziesięć paluszki.
I have ten little toes.
inizia ad imparare
Mam dziesięć małe palce.
I have two ears.
inizia ad imparare
Mam dwoje uszu.
I have two eyes.
inizia ad imparare
Mam dwoje oczu.
And just one little nose.
inizia ad imparare
I tylko jeden mały nos.
Consolidation 2.
inizia ad imparare
Konsolidacja 2.
Read the story of Nick and Wilma.
inizia ad imparare
Przeczytaj historię Nicka i Wilma.
Nick is a clown. He has a funny cosume.
inizia ad imparare
Nick jest klaun. Ma śmieszne cosume.
His costume is red, and yellow, and blue.
inizia ad imparare
Jego strój jest czerwony, żółty i niebieski.
His shoes are big and black. His hat is very old.
inizia ad imparare
Jego buty są duże i czarne. Jego kapelusz jest bardzo stary.
His nose is white and his ears are big and red.
inizia ad imparare
Jego nos jest biały, a jego uszy są duże i czerwone.
Nick and Wilma are friends. Wilma is not a clown - she is a dancer.
inizia ad imparare
Nick i Wilma są przyjaciółmi. Wilma nie jest clown - ona jest tancerką.
Her costume is green and black, her shoes aren't big - they are small.
inizia ad imparare
Jej strój jest zielony i czarny, jej buty nie są duże - są one małe.
Her eyes are green. She has a yellow ribbon. Her shoes are yellow too.
inizia ad imparare
Jej oczy są zielone. Ma żółtą wstążkę. Jej buty są żółte też.
Write Yes or No
inizia ad imparare
Napisz Tak lub Nie
Nick and Wilma are clowns.
inizia ad imparare
Nick i Wilma są klaunów.
Nick's costume is black.
inizia ad imparare
Kostium Nicka jest czarny.
Wilma's costume is black and white.
inizia ad imparare
Kostium Wilma jest czarno-biały.
Nick's hat is old.
inizia ad imparare
Kapelusz Nicka jest stary.
Wilma's shoes are small.
inizia ad imparare
Buty są małe Wilma.
Nick has 1 shoe.
inizia ad imparare
Nick ma jeden but.
Wilma has 1 ribbon.
inizia ad imparare
Wilma ma 1 wstążkę.
Her shoes and her ribbon are yellow.
inizia ad imparare
Jej buty i jej wstążki są żółte.
Her eyes are yellow too.
inizia ad imparare
Jej oczy są żółte też.
Nick and Wilma are boys.
inizia ad imparare
Nick i Wilma są chłopcy.
Finish these sentences.
inizia ad imparare
Skończ te zdania.
Kate is a dancer.
inizia ad imparare
Kate jest tancerką.
Mike is 7.
inizia ad imparare
Mike jest 7.
Fuzzy has a green hat.
inizia ad imparare
Fuzzy ma zielony kapelusz.
Sue has a yellow dress.
inizia ad imparare
Sue ma żółtą sukienkę.
Fuzzy has 2 shoes.
inizia ad imparare
Fuzzy ma 2 buty.
Kate is a clown.
inizia ad imparare
Kate jest klaun.
Mike isn't seven.
inizia ad imparare
Mike nie jest siedem.
Fuzzy has a red hat.
inizia ad imparare
Fuzzy ma czerwony kapelusz.
Sue's dress is blue.
inizia ad imparare
Sukienka Sue jest niebieski.
Fuzzy's shoe is red.
inizia ad imparare
Buty Fuzzy jest czerwona.
Unit 11. Meet Grandy.
inizia ad imparare
Jednostka 11. Meet Grandy.
This is my friend Grandy.
inizia ad imparare
To jest mój przyjaciel Grandy.
Nice to meet you Grandy.
inizia ad imparare
Miło cię poznać Grandy.
And this is Kate and Mike.
inizia ad imparare
I to jest Kate i Mike.
Nice to meet you kids.
inizia ad imparare
Miło cię poznać dzieci.
Oh, he can speak.
inizia ad imparare
Och, on może mówić.
Yes, he has 3 heads and one can speak and one can sing.
inizia ad imparare
Tak, on ma trzy głowy i można mówić i można śpiewać.
and one can make a fire.
inizia ad imparare
i można rozpalić ognisko.
Great! Let's have a bonfire.
inizia ad imparare
Świetne! Rzućmy ognisko.
Can you dance? No, I can't.
inizia ad imparare
Czy potrafisz tańczyć? Nie, nie mogę.
Oh, it's easy. We can teach you.
inizia ad imparare
Och, to proste. Możemy nauczyć.
I can sing.
inizia ad imparare
Mogę śpiewać.
I can play football.
inizia ad imparare
Mogę grać w piłkę nożną.
I can write.
inizia ad imparare
Mogę pisać.
I can read.
inizia ad imparare
Umiem czytać.
Kate can't swim.
inizia ad imparare
Kate nie może pływać.
Kate can't draw.
inizia ad imparare
Kate nie może wyciągnąć.
Fuzzy can't ride a bike.
inizia ad imparare
Fuzzy nie można jeździć na rowerze.
Fuzzy can't count.
inizia ad imparare
Fuzzy nie można liczyć.
dance, sing, swim. They can dance.
inizia ad imparare
tańczyć, śpiewać, pływać. Mogą tańczyć.
sing, read, swim. The dog can swim.
inizia ad imparare
śpiewać, czytać, pływać. Pies potrafi pływać.
write, draw, ride a bike. The clown can ride a bike.
inizia ad imparare
pisać, rysować, jeździć na rowerze. Clown może jeździć na rowerze.
ride a bike, cook. count. Fuzzy can't count.
inizia ad imparare
jeździć na rowerze, gotować. liczyć. Fuzzy nie można liczyć.
count, write, read. Foxes can't read.
inizia ad imparare
liczyć, pisać, czytać. Lisy nie może odczytać.
sing, draw, play football. Cats can't sing.
inizia ad imparare
śpiewać, rysować, grać w piłkę nożną. Koty nie potrafią śpiewać.
time for a song.
inizia ad imparare
czas na piosenki.
I can knock with my 2 hands. knock, knock, knock.
inizia ad imparare
Mogę wybić z 2 moich rękach. puk, puk, puk.
I can rock with my 2 hand. rock, rock, rock.
inizia ad imparare
Mogę rządzić z moim 2 strony. rocka, rock, rock.
I can tap wit my 2 hands. tap, tap, tap.
inizia ad imparare
Mogę dotknąć dowcip moje 2 ręce. tap, tap, tap.
I can clap with my 2 hands. clap, clap, clap.
inizia ad imparare
Mogę klaskać z 2 moich rękach. klap, klap, klap.
Unit 12. We can fly.
inizia ad imparare
Jednostka 12. Możemy latać.
We have a new friend. Hurrah!
inizia ad imparare
Mamy nowego przyjaciela. Hurra!
Let's go and play.
inizia ad imparare
Chodźmy i grać.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
inizia ad imparare
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Grandy can you skip?
inizia ad imparare
Grandy można pominąć?
Come on Grandy. Try again.
inizia ad imparare
Chodź Grandy. Spróbuj ponownie.
Hurrah, Grandy. You can skip.
inizia ad imparare
Hurra, Grandy. Można pominąć.
Oh, Superkid can fly!
inizia ad imparare
Och, Superkid może latać!
Abracadabra, Wizzy Woo, I can fly and so can you.
inizia ad imparare
Abracadabra, Wizzy Woo, mogę latać, a więc można.
Can Grandy blow bubbles? Yes, he can.
inizia ad imparare
Czy Grandy pęcherzyków cios? Tak, może.
Can foxes fly? No, they can't.
inizia ad imparare
Czy lisy latać? Nie, nie mogą.
Can Kate and Mike run? Yes, they can.
inizia ad imparare
Czy Kate i Mike uruchomić? Tak, moga.
Can Fuzzy skip? No, he can't.
inizia ad imparare
Czy Fuzzy pominąć? Nie on nie może.
Can Mike play computer games? Yes, he can.
inizia ad imparare
Czy Mike grać w gry komputerowe? Tak, może.
Can Kate fly a kite? No, she can't.
inizia ad imparare
Czy Kate puszczać latawce? Nie, nie może.
Count the sticks.
inizia ad imparare
Policz kije.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
inizia ad imparare
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
The dog can swim. Can the dog swim?
inizia ad imparare
Pies potrafi pływać. Czy pies pływać?
Mike and Nick can play football. Can Mike and Nick play football?
inizia ad imparare
Mike i Nick mogą grać w piłkę nożną. Czy Mike i Nick grać w piłkę nożną?
Grandy can make a fire. Can Grandy make a fire?
inizia ad imparare
Grandy można rozpalić ognisko. Czy Grandy rozpalić ogień?
Sue can blow bubbles. Can Sue blow bubbles?
inizia ad imparare
Sue mogą cios pęcherzyków powietrza. Czy Sue pęcherzyków cios?
The cat can read. Can the cat read?
inizia ad imparare
Kot może przeczytać. Czy kot przeczytać?
Abracadabra, Wizzy woo, I can fly and so can you.
inizia ad imparare
Abracadabra, Wizzy woo, mogę latać, a więc można.
Unit 13. In the park.
inizia ad imparare
Jednostka 13. W parku.
Can we stop here? Wow! This park is nice!
inizia ad imparare
Możemy tu zatrzymać? Wow! Ten park jest ładny!
The grass is green, the pond is blue. The flowers are big.
inizia ad imparare
Trawa jest zielona, ​​staw jest niebieski. Kwiaty są duże.
Let's swim in the pond.
inizia ad imparare
Chodźmy popływać w stawie.
Don't swim! Don't swim!
inizia ad imparare
Nie pływać! Nie pływać!
Let's run on the grass.
inizia ad imparare
Przyjrzyjmy się na trawie.
Don't run!
inizia ad imparare
Nie biegnij!
Can we sing? Can we dance?
inizia ad imparare
Możemy śpiewać? Możemy tańczyć?
Don't sing! Don't dance!
inizia ad imparare
Nie śpiewaj! Nie tańcz!
Go away!
inizia ad imparare
Odejdź!
Don't put on my hat!
inizia ad imparare
Nie należy umieszczać na moim kapeluszu!
Put on your hat!
inizia ad imparare
Załóż czapkę!
Don't eat my cake!
inizia ad imparare
Nie zjeść ciastko!
Eat your cake!
inizia ad imparare
Zjeść ciastko!
Dotn't fly my kite!
inizia ad imparare
Dotn't latać mój latawiec!
Fly your kite!
inizia ad imparare
Fly swój latawiec!
Blue is the sea, green is the grass
inizia ad imparare
Niebieski jest morze, trawa jest zielona
white are the cluods, as they slowly pass.
inizia ad imparare
białe są cluods, jak powoli mijają.
Black are the crows, brown are the trees,
inizia ad imparare
Czarne są wrony, brązowy są drzewa,
red are the sails, of a ship in the breeze.
inizia ad imparare
czerwony są żagle, statku na wietrze.
Unit 14. Where is the monster?
inizia ad imparare
14. W przypadku, gdy urządzenie jest potworem?
Ha, ha, ha. Who are you? Where are you?
inizia ad imparare
Ha, ha, ha. Kim jesteś? Gdzie jesteś?
Look for me under the tree.
inizia ad imparare
Spójrz na mnie pod drzewem.
Where are you?
inizia ad imparare
Gdzie jesteś?
He is not here. Where is he?
inizia ad imparare
Nie ma go tu. Gdzie on jest?
In the tree!
inizia ad imparare
W drzewie!
Where are we Superkid?
inizia ad imparare
Dokąd Superkid?
We are in Gloomland. It's the land of Gloomsey.
inizia ad imparare
Jesteśmy w Gloomland. To kraina Gloomsey.
Is he your friend? Who is Gloomsey?
inizia ad imparare
Czy on jest twoim przyjacielem? Kto jest Gloomsey?
No, he is a big, bad monster.
inizia ad imparare
Nie, on jest duży, zły potwór.
Hey, we can't play here.
inizia ad imparare
Hej, nie możemy tu grać.
We can't sing and we can't laugh. Let's fly away.
inizia ad imparare
Nie możemy śpiewać i nie możemy się śmiać. Odlećmy.
Ha ha ha.
inizia ad imparare
Ha ha ha.
Superkid presents. Where is the dog?
inizia ad imparare
Superkid prezenty. Gdzie jest pies?
The dog is on the desk.
inizia ad imparare
Pies jest na biurku.
The dog is in the bed.
inizia ad imparare
Pies jest w łóżku.
The dog is under the table.
inizia ad imparare
Pies jest pod stołem.
The dog is behind the armchair.
inizia ad imparare
Pies jest za fotelem.
A monster is in the house.
inizia ad imparare
Potwór jest w domu.
An Indian is under the tree.
inizia ad imparare
Indian jest pod drzewem.
A fox is on the grass.
inizia ad imparare
Lis jest na trawie.
A clown is in the pond.
inizia ad imparare
Clown jest w stawie.
A cowboy is behind the tree.
inizia ad imparare
Kowboj jest za drzewem.
Sammy Thumb, Sammy Thumb, where are you?
inizia ad imparare
Sammy Thumb, Sammy Thumb, gdzie jesteś?
Here I am, here I am, how do you do?
inizia ad imparare
Oto jestem, tu jestem, jak to zrobić?
Peter Pointer, Peter Pointer, where are you?
inizia ad imparare
Peter Pointer, Peter Pointer, gdzie jesteś?
Bobby Big, Bobby Big, where are you?
inizia ad imparare
Bobby Big Bobby Big, gdzie jesteś?
Ruby Ring, Ruby Ring, where are you?
inizia ad imparare
Ruby Ring, Ruby Ring, gdzie jesteś?
Tiny Tim, Tiny Tim, where are you?
inizia ad imparare
Tiny Tim, Tiny Tim, gdzie jesteś?
Unit 15. Help!
inizia ad imparare
Jednostka 15. Pomoc!
Look, a kite! Where?
inizia ad imparare
Spójrz, latawiec! Gdzie?
Here, here. Let's stop and have a look at it.
inizia ad imparare
Tutaj, tutaj. Zatrzymajmy się i spojrzeć na niego.
Look at it! It has a very nice tail!
inizia ad imparare
Spójrz na to! Ma bardzo ładny ogon!
I can see some letters.
inizia ad imparare
Widzę kilka listów.
Is it an A?
inizia ad imparare
Czy to jest?
No, I think it is an H.
inizia ad imparare
Nie, myślę, że to H.
The blue letter is an H.
inizia ad imparare
Niebieski list jest H.
Can you see the green letter? What is it?
inizia ad imparare
Można zobaczyć zielone nas? Co to jest?
Is it a B.
inizia ad imparare
Czy B.
Oh no, it is an E. I'm sure.
inizia ad imparare
O nie, to jest E. Jestem pewien.
Very strange. H, E.
inizia ad imparare
Bardzo dziwny. H, E.
Mike, and now an L!
inizia ad imparare
Mike, a teraz L!
H, E, L.
inizia ad imparare
H, E, L
Hello?
inizia ad imparare
Halo?
No, Help.
inizia ad imparare
Nie, Pomoc.
Help! Help!
inizia ad imparare
Pomóż! Pomóż!
Help!
inizia ad imparare
Na pomoc!
What can we do? Whose kite is it?
inizia ad imparare
Co możemy zrobić? Czyje latawiec to jest?
Superkid presents. The alphabet.
inizia ad imparare
Superkid prezenty. Alfabet.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
inizia ad imparare
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
We can spell!
inizia ad imparare
Możemy pisowni!
My name's Mike!
inizia ad imparare
Nazywam się Mike!
My name's Pinky!
inizia ad imparare
Nazywam się Pinky!
Pinky? Can you spell it please!
inizia ad imparare
Pinky? Można to pisze proszę!
P, I, N, K, Y.
inizia ad imparare
P, I, N, K, Y.
Pinky!
inizia ad imparare
Pinky!
Where is Mike's comic?
inizia ad imparare
Gdzie jest komiks Mike'a?
Mike's comic is under the chair.
inizia ad imparare
Komiks Mike'a jest pod krzesłem.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.