Wyrażanie zdania opini

 0    26 schede    carboni1805
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
(Osobiście) Myślę, że...
inizia ad imparare
(Personally) I think that...
Moim zdaniem najważniejszą cechą jest...
inizia ad imparare
In my opinion the most important feature is...
Wydaje mi się, że...
inizia ad imparare
It seems to me that...
Przede wszystkim, myślę, że...
inizia ad imparare
First of all, I think that...
Moim zdaniem
inizia ad imparare
In my opinion...
Osobiście
inizia ad imparare
Personally speaking...
Z mojego punktu widzenia...
inizia ad imparare
From my point of view...
Ściśle mówiąc...
inizia ad imparare
Strictly speaking...
I am convinced that...
inizia ad imparare
Jestem przekonany, że...
Jestem zdania, że...
inizia ad imparare
I am of the opinion that...
Trudno dokładnie powiedzieć, ale...
inizia ad imparare
It’s difficult to say exactly but...
Nie ma wątpliwości, że...
inizia ad imparare
There is no doubt about it that...
Może się mylę, ale...
inizia ad imparare
I might be wrong but...
W związku z tym...
inizia ad imparare
In that respect...
Krótko mówiąc,...
inizia ad imparare
To be brief...
Są nie tylko..., ale są też...
inizia ad imparare
Not only are they..., but they are also...
Jeśli chodzi o mnie chodzi...
inizia ad imparare
As far as I’m concerned...
Kolejnym istotnym punktem jest to, że...
inizia ad imparare
Another significant point is that...
Można powiedzieć, że...
inizia ad imparare
One can say that...
Innym aspektem jest to, że...
inizia ad imparare
Another aspect is that...
To ważne, aby wspomnieć, że...
inizia ad imparare
It’s important to mention that...
Właściwie nie mam żadnych bezpośrednich doświadczeń z... ale...
inizia ad imparare
Actually, I don’t have any first-hand experience of... but...
Nie mogę zaprzeczyć, że...
inizia ad imparare
I cannot deny that...
Pozwólcie, że podam wam przykład...
inizia ad imparare
Let me give you an example...
Z wielu powodów...
inizia ad imparare
For variety of reasons...
Jeśli chodzi o mnie...
inizia ad imparare
When it comes to me...

Devi essere accedere per pubblicare un commento.