Work & Travel

 0    57 schede    martadeja
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
smak, odrobina
inizia ad imparare
flavour
przypadkowy, codzienny, naturalny, nieformalny, dorywczy, sezonowy
inizia ad imparare
casual
zarabiać, zdobywać
inizia ad imparare
earn
zapewniać, wyposażyć, dać
inizia ad imparare
provide
umożliwić coś komuś
inizia ad imparare
enable sb to do sth
sezonoway
inizia ad imparare
seasonal
pracownicy, personel
inizia ad imparare
staff
zezwolić komuś na coś
inizia ad imparare
allow sb to do sth
karencja, prolongata, (bezpłatne lub niezobowiązujące) wydłużenie okresu czegoś
inizia ad imparare
grace period
uczestnictwo
inizia ad imparare
participation
kwalifikujący się do czegoś
inizia ad imparare
eligible
znajomość
inizia ad imparare
command
ubiegać się o
inizia ad imparare
to apply for
pod względem
inizia ad imparare
in terms of (np. age)
odpowiednio, właściwie, stosownie
inizia ad imparare
adequately
na, po, za, blisko (w czasie), przy, w, we
inizia ad imparare
upon
zakończenie
inizia ad imparare
completion
zasadniczo, fundamentalnie, gruntowanie
inizia ad imparare
basically
agencja zatrudnienia
inizia ad imparare
staffing agency
akredytować, upełnomocniać
inizia ad imparare
accredit
Departament Stanu
inizia ad imparare
Department of State
wymagać, żądać, potrzebować, wymagany
inizia ad imparare
require
władza, moc, zwierzchnictwo, wiarygodne świadectwo
inizia ad imparare
authority
zakwaterowanie
inizia ad imparare
housing
ustalać termin, zaplanować
inizia ad imparare
schedule
ubezpieczenie
inizia ad imparare
insurence
zapewniać
inizia ad imparare
provide
prawo, uprawnienia do czegoś, kwalifikacje
inizia ad imparare
eligibility
przeprowadzać
inizia ad imparare
conduct
uporać się z czymś
inizia ad imparare
handle
być zobowiązanym do
inizia ad imparare
to be obliged to
poszukiwanie pracy
inizia ad imparare
job hunting
zwracać się do
inizia ad imparare
approach
zapewniać (sobie coś), uzyskać (coś)
inizia ad imparare
secure
staż, umieszczenie, zatrudnienie
inizia ad imparare
placement
należyta staranność
inizia ad imparare
due diligence
zarejestrować
inizia ad imparare
register
pilnować, obserwować
inizia ad imparare
track
nabyć, uzyskać, dostać
inizia ad imparare
obtain
ubezpieczenia społeczne
inizia ad imparare
social security
włącznie (z)
inizia ad imparare
including
załączniki
inizia ad imparare
enclosures
składać
inizia ad imparare
submit
dowód
inizia ad imparare
proof
opłata
inizia ad imparare
fee
pokwitowanie
inizia ad imparare
receipt
zasadniczy, podstawowy, istotny, niezbędny
inizia ad imparare
essential
potwierdzenie
inizia ad imparare
confirmation
mianować, wyznaczać, typować
inizia ad imparare
designate
opłaty manipulacyjne
inizia ad imparare
processing fees
legitymacja
inizia ad imparare
ID
list intencyjny
inizia ad imparare
offer letter
odpowiedni, stosowany, właściwy,
inizia ad imparare
applicable
w stosownych przypadkach
inizia ad imparare
if applicable
aż do
inizia ad imparare
up to
ważny
inizia ad imparare
valid
zamierzony
inizia ad imparare
intended

Devi essere accedere per pubblicare un commento.