work & travel (EM 40/2013)

 0    14 schede    iwa171989
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
smak, odrobina
Chciałbyś poczuć odrobinę US?
inizia ad imparare
flavour
Would you like to get a flavour of the United States?
przypadkowy
Wystawa jest interesująca zarówno dla entuzjastów jak i przypadkowych odwiedzających.
inizia ad imparare
casual
The exhibition is interesting to both the enthusiast and the casual visitor.
zarabiać, zdobywać
inizia ad imparare
earn
umożliwić coś komuś
Oprogramowanie umożliwi ci stworzenie własnych dvd.
inizia ad imparare
to enable sb to do sth
The software enables you to create your own DVDs.
sezonowi pracownicy, personel
inizia ad imparare
seasonal staff
zezwolić komuś na coś
Nie zezwala mu się zostawać (poza domem) do późna.
inizia ad imparare
to allow sb to do sth
He is not allowed to stay out late.
potem, później
Wyjdźmy teraz, a potem zjedzmy.
inizia ad imparare
afterwards
Let's go out now and eat afterward.
karencja, prolongata (bezpłatne lub niezobowiązujące) wydłużenie okresu czegoś
Mają 30-dniową karencję, którą mogą wykorzystać na podróżowanie i przygotowanie się do opuszczenia US.
inizia ad imparare
grace period
They have a 30-day grace period which they can use for travelling and preparing to leave the US.
uczestnictwo
inizia ad imparare
participation
kwalifikujący się do czegoś
Kiedy kwalifikujesz się do głosowania w swoim kraju?
inizia ad imparare
eligible
When are you eligible to vote in your country?
znajomość
Oczekuje się, że aplikanci posiadają dobrą znajamość angielskiego.
inizia ad imparare
command
Applicants will be expected to have (a) good command of English.
ubiegać się o
grant - dotacja, dofinansowanie
inizia ad imparare
to apply for
to apply for a job/passport/grant
pod względem
Ta praca jest wspaniała pod względem wynagrodzenia, ale ma swoje wady.
inizia ad imparare
in terms of
The job is great in terms of salary, but it has its disadvantages.
zakończenie
Droga jest bliska zakończeniu.
inizia ad imparare
completion
The road is nearing completion (= it is nearly finished).

Devi essere accedere per pubblicare un commento.