właściwość, sole, zasady, kwasy

 0    110 schede    whisper81994
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Odróżnić x od y
inizia ad imparare
to distinguish x from y
właściwości fizyczne / chemiczne
inizia ad imparare
Physical / chemical properties
powodować zmiany
inizia ad imparare
to cause changes
pomiędzy / wśród
inizia ad imparare
among
zapach
inizia ad imparare
odour
gęstość
inizia ad imparare
density
rozpuszczalny w wodzie
inizia ad imparare
solubility in water
punkt topnienia
inizia ad imparare
melting point
punkt wrzenia
inizia ad imparare
Boiling point
wyglad fizyczny
inizia ad imparare
physical appearance
bezwonny
inizia ad imparare
odorless
bez smaku
inizia ad imparare
tasteless
dobry przewodnik ciepła i elektryczności
inizia ad imparare
Good conductor of heat and electricity
jest przyciagany przez magnez
inizia ad imparare
to be attracted by the magnet
w stanie stałym
inizia ad imparare
in the solid state
umożliwić komuś coś
inizia ad imparare
to enable sb to
rtęć
inizia ad imparare
mercury
zaangażowanie / zawierają / dotyczą
inizia ad imparare
to involve
reakcje chemiczne
inizia ad imparare
chemical reactions
rozłożyć na substancje proste
inizia ad imparare
decomposition into simple substances
benzyn
inizia ad imparare
gasoline
w obecności tlenu
inizia ad imparare
In the presence of oxygen
przejść zmianę
inizia ad imparare
to undergo a change
być zmienionym na
inizia ad imparare
to be converted into
dowodzi że
inizia ad imparare
it proves that
łatwopalny / niepalny
inizia ad imparare
Flammable / inflammable
rdzewieć
inizia ad imparare
to rust
w wilgotnym powietrzu
inizia ad imparare
In moist air
łączyć się z tlenem
inizia ad imparare
to combine with oxygen
zawierać
inizia ad imparare
to contain
kwaśny
inizia ad imparare
sour
rozwiązać problem
inizia ad imparare
to solve a problem
rozpuszczać substancje
inizia ad imparare
to Dissolve a substances
nierozpuszczalne substancje
inizia ad imparare
an Insoluble substances
roztwór / rozwiązanie
inizia ad imparare
Solution
rozpuszczalnik
inizia ad imparare
the solvent
rozpuszczalność
inizia ad imparare
solubility
przeprowadzać eksperyment
inizia ad imparare
to perform an experiment
substancja stała / płynna
inizia ad imparare
Solid / liquid substance
tak więc / tym samym /w ten sposób
inizia ad imparare
thus
sól kuchenna NaCl
inizia ad imparare
sodium chloride
roztwór wodny
inizia ad imparare
an aqueous solution
wzrastać proporcjonalnie
inizia ad imparare
to increase proportionally
mniejsze ilości
inizia ad imparare
in a smaller quantity
niemieszalne
inizia ad imparare
immiscible
olej / ocet
inizia ad imparare
Oil / vinegar
zmieszać dwie substancje
inizia ad imparare
to Mix two substances
oddzielić od
inizia ad imparare
to separate from
mieszalny
inizia ad imparare
miscible
alkohol etylowy
inizia ad imparare
ethyl alcohol
napój gazowany
inizia ad imparare
a carbonated beverage
wodorotlenek sodu (NaOH)
inizia ad imparare
Sodium hydroxide (NaOH)
mieć silną tendencję do
inizia ad imparare
to Have a strong tendency to
dysocjować na jony
inizia ad imparare
to Dissociate into ions
roztwór jonowy
inizia ad imparare
an ion solution
wejsc / opuścić ciało
inizia ad imparare
To enter / leave the body
uwalniać jony wodorowe
inizia ad imparare
to liberate hydrogen ions
kwas chlorowodorowy / solny
inizia ad imparare
Hydrochloric acid
kwas siarkowy
inizia ad imparare
sulphuric acid
kwas azotowy
inizia ad imparare
nitric acid
kwas fosforowy
inizia ad imparare
phosphoric acid
kwas octowy
inizia ad imparare
acetic acid
występować naturalnie
inizia ad imparare
to occur naturally
kwas mrówkowy
inizia ad imparare
formic acid
kwas cytrynowy
inizia ad imparare
citric acid
główny
inizia ad imparare
chief
kwas masłowy
inizia ad imparare
butyric acid
zjełczałe masło
inizia ad imparare
rancid butter
kwas mlekowy
inizia ad imparare
lactic acid
skwaśniałe mleko
inizia ad imparare
sour milk
papier lakmusowy
inizia ad imparare
litmus paper
zabarwić się na różowo / czerwony
inizia ad imparare
to turn pink / red
siła kwasu
inizia ad imparare
strength of the acid
wkaźnik
inizia ad imparare
an indicator
wykryć obecność
inizia ad imparare
to detected the presence of
w stosunku 1:1
inizia ad imparare
in a 1: 1 ratio
rodnik kwasowy
inizia ad imparare
acid radical
gazowy wodór
inizia ad imparare
gaseous hydrogen
trójtlenek siarki
inizia ad imparare
sulphur trioxide
pięciotlenek fosforu
inizia ad imparare
phosphorus pentoxide
być zastąpionym przez metal
inizia ad imparare
to be replaced by a metal
reagować z zasadami tworząc sole
inizia ad imparare
to react with bases to from salts
przemysł farmaceutyczny
inizia ad imparare
the pharmaceutical industry
kwas acetylosalicylowy
inizia ad imparare
acetylosalicylic acid
maści
inizia ad imparare
ointments
wodorotlenek sodu
inizia ad imparare
Sodium hydroxide
wodorotlenek potasu
inizia ad imparare
potassium hydroxide
wodorotlenek amonu
inizia ad imparare
ammonium hydroxide
wodorotlenek wapnia
inizia ad imparare
calcium hydroxide
wapno gaszone
inizia ad imparare
lime water
wodorotlenek baru
inizia ad imparare
barium hydroxide
gorzki smak
inizia ad imparare
bitter taste
zmienia kolor papierka lak. na niebieski
inizia ad imparare
to turn litmus paper blue
czysty
inizia ad imparare
pure
bardzo silna reakcja
inizia ad imparare
a vigorous reaction
przeprowadzić reakcję z dużą ostrożnością
inizia ad imparare
to carry out a reaction with great care
wybuch
inizia ad imparare
an explosion
metale alkaliczne
inizia ad imparare
alkali metals
zatem, stąd też
inizia ad imparare
therefore
roztwory zasadowe
inizia ad imparare
basic solutions
alkaiczne roztwory
inizia ad imparare
Alkaline solutions
substancja obojętna
inizia ad imparare
a neutral substance
zneutralizować siebie nawzajem
inizia ad imparare
to neutralize each other
wyrównać liczbę
inizia ad imparare
to equal the number of
otrzymać, uzyskać
inizia ad imparare
obtain
NaCo3
inizia ad imparare
saodium carbonate
NaNO3
inizia ad imparare
sodium nitrate
NaPO4
inizia ad imparare
sodium phosphate
NaSO4
inizia ad imparare
sodium sulphate
substancja rozpuszczona
inizia ad imparare
solute

Devi essere accedere per pubblicare un commento.