what is china's political system?

 0    37 schede    Dav
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
a country ruled by single person
inizia ad imparare
Kraj rządzony przez pojedynczą osobę
differ markedly from
inizia ad imparare
Różnią się znacznie od
ultimate authority resides
inizia ad imparare
Ostateczny organ zamieszkuje
directs the operations of
inizia ad imparare
Kieruje działaniami
select leaders who are subject to term limits
inizia ad imparare
wybierz liderów, którzy są przedmiotem limitów terminowych
methods of leadership succesion
inizia ad imparare
Metody sukcesu przywództwa
leadership transitions are tricky
inizia ad imparare
Przejścia na czele są trudne
almost uniquely
inizia ad imparare
Niemal niepowtarzalny
transfers of power
inizia ad imparare
przekazywanie władzy
concurrent position
inizia ad imparare
Pozycja równoległa
exercise full control of
inizia ad imparare
sprawować pełną kontrolę
assumed control of
inizia ad imparare
przejął kontrolę nad
distinguishing feature
inizia ad imparare
Cechą wyróżniającą
this record of
inizia ad imparare
ten zapis
in many respects it most resembles
inizia ad imparare
pod wieloma względami najbardziej przypomina
stable and resilient
inizia ad imparare
Stabilny i sprężysty
here is not the obvious fact that
inizia ad imparare
tutaj nie jest oczywisty fakt, że
sole legal
inizia ad imparare
jedynym prawnym
reaches into every organized sector of life
inizia ad imparare
dotrze do każdej zorganizowanej branży życia
she has appointed to the board by her supervisor
inizia ad imparare
Została wyznaczona do zarządu swojego przełożonego
oversee the appointment
inizia ad imparare
nadzorować spotkanie
yet he has tolerated
inizia ad imparare
Jeszcze tolerował
prefer to conceal
inizia ad imparare
Wolisz ukryć
censorship is pervasive and harmful
inizia ad imparare
Cenzura jest wszechobecna i szkodliwa
orginal purpose of setting
inizia ad imparare
Pierwotny cel ustawienia
ongoing procedure
inizia ad imparare
Trwająca procedura
high degree of consistency
inizia ad imparare
wysoki stopień spójności
the reality is on the ground
inizia ad imparare
Rzeczywistość jest na ziemi
attest
inizia ad imparare
zaświadczać
consistent
inizia ad imparare
consistent in inglese
zgodny
abolished
inizia ad imparare
zniesione
allocation of key commodities
inizia ad imparare
Przydział kluczowych surowców
accounted for
inizia ad imparare
stanowiły
he inherited an economy
inizia ad imparare
odziedziczył gospodarkę
executing central directives
inizia ad imparare
wykonywania dyrektyw centralnych
presiding over a dynamic economy
inizia ad imparare
Przewodnicząc dynamicznej gospodarce
succumbed to economic stagnation
inizia ad imparare
Zmarł na stagnację gospodarczą

Devi essere accedere per pubblicare un commento.