Ważne, różne słówka do matury

 0    477 schede    pacior33
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
umiejętność
inizia ad imparare
ability
powyżej, nad
inizia ad imparare
above
nieobecność
inizia ad imparare
absence
dostęp
inizia ad imparare
access
według, zgodnie z
inizia ad imparare
according
oskarżać
inizia ad imparare
accuse
osiągnąć
inizia ad imparare
achieve
w poprzek, przez
inizia ad imparare
across
działalność, zajęcie
inizia ad imparare
activity
faktyczny, rzeczywisty
inizia ad imparare
actual
dodatkowy
inizia ad imparare
additional
przymiotnik
inizia ad imparare
adjective
przyznawać
inizia ad imparare
admit
doradzać
inizia ad imparare
advise
oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
inizia ad imparare
affect
pozwolić sobie na coś
inizia ad imparare
afford
wzdłuż
inizia ad imparare
along
wśród
inizia ad imparare
among
tak czy inaczej; w każdym razie
inizia ad imparare
anyway
pojawiać się
inizia ad imparare
appear
wyznaczyć
inizia ad imparare
appoint
właściwy, odpowiedni
inizia ad imparare
appropriate
przybywać
inizia ad imparare
arrive
sztuczny
inizia ad imparare
artificial
próba; próbować, usiłować
inizia ad imparare
attempt
osiągalny, dostępny
inizia ad imparare
available
świadomy
inizia ad imparare
aware
poniżej
inizia ad imparare
below
zginać
inizia ad imparare
bend
korzyść; zasiłek; korzystać; przynosić korzyść
inizia ad imparare
benefit
poza tym, ponadto
inizia ad imparare
besides
obok, przy
inizia ad imparare
beside
poza
inizia ad imparare
beyond
wiązać
inizia ad imparare
bind
szczotka; szczotkować
inizia ad imparare
brush
pękać
inizia ad imparare
burst
sprawa, przypadek; futerał
inizia ad imparare
case
przyczyna; powodować
inizia ad imparare
cause
pewien, jakiś; pewny
inizia ad imparare
certain
z pewnością
inizia ad imparare
certainly
sprawdzać
inizia ad imparare
check
żądanie; żądać
inizia ad imparare
claim
łączyć
inizia ad imparare
combine
porównywać
inizia ad imparare
compare
zmartwienie; dotyczyć; martwić się
inizia ad imparare
concern
warunek
inizia ad imparare
condition
łączyć
inizia ad imparare
connect
rozważać
inizia ad imparare
consider
składać się
inizia ad imparare
consist
zawierać
inizia ad imparare
contain
prąd; bieżący, aktualny, obecny
inizia ad imparare
current
obecnie
inizia ad imparare
currently
zwyczaj
inizia ad imparare
custom
odważyć się
inizia ad imparare
dare
porozumienie, układ; transakcja
inizia ad imparare
deal
dług
inizia ad imparare
debt
pokonać
inizia ad imparare
defeat
bronić
inizia ad imparare
defend
opóźniać, odwlekać
inizia ad imparare
delay
dostarczać
inizia ad imparare
deliver
dostawa, dowóz
inizia ad imparare
delivery
żądać
inizia ad imparare
demand
zaprzeczać
inizia ad imparare
deny
odjazd, odlot
inizia ad imparare
departure
zależeć
inizia ad imparare
depend
opis
inizia ad imparare
description
pragnienie, chęć; pragnąć
inizia ad imparare
desire
określać, ustalać
inizia ad imparare
determine
urządzenie, przyrząd
inizia ad imparare
device
różnica
inizia ad imparare
difference
kierować; bezpośredni, bezpośrednio
inizia ad imparare
direct
niepełnosprawny
inizia ad imparare
disabled
zniknąć
inizia ad imparare
disappear
choroba
inizia ad imparare
disease
odległy, daleki
inizia ad imparare
distant
wątpliwość
inizia ad imparare
doubt
planowy, oczekiwany
inizia ad imparare
due
dzielić
inizia ad imparare
divide
chętny
inizia ad imparare
eager
gospodarka
inizia ad imparare
economy
krawędź, skraj; ostrze
inizia ad imparare
edge
wysiłek
inizia ad imparare
effort
albo
inizia ad imparare
either
wybierać
inizia ad imparare
elect
zatrudniać
inizia ad imparare
employ
pracodawca
inizia ad imparare
employer
umożliwiać
inizia ad imparare
enable
zachęcać
inizia ad imparare
encourage
zapewniać
inizia ad imparare
ensure
cały
inizia ad imparare
entire
koperta
inizia ad imparare
envelope
równy
inizia ad imparare
equal
ucieczka; uciekać
inizia ad imparare
escape
zwłaszcza
inizia ad imparare
especially
niezbędny, istotny, zasadniczy
inizia ad imparare
essential
ustanawiać; zakładać
inizia ad imparare
establish
dowody, dowód
inizia ad imparare
evidence
oprócz
inizia ad imparare
except
wyjątek
inizia ad imparare
exception
wymiana, zamiana, wymieniać
inizia ad imparare
exchange
wymówka, wybaczać
inizia ad imparare
excuse
koszt
inizia ad imparare
expense
istnieć
inizia ad imparare
exist
spodziewać się
inizia ad imparare
expect
wyjaśnienie
inizia ad imparare
explanation
badać, poznawać, zwiedzać
inizia ad imparare
explore
wrażenie
inizia ad imparare
expression
przedłużać; rozszerzać
inizia ad imparare
extend
niezwykły, wyjątkowy
inizia ad imparare
extraordinary
facilities
inizia ad imparare
facilities
czynnik
inizia ad imparare
factor
porażka
inizia ad imparare
failure
dość, dosyć; sprawiedliwie
inizia ad imparare
fairly
znany, znajomy
inizia ad imparare
familiar
przymocować, zapinać
inizia ad imparare
fasten
strach; bać się
inizia ad imparare
fear
cecha, możliwość; cecha (wyglądu), rys
inizia ad imparare
feature
płot
inizia ad imparare
fence
napełniać
inizia ad imparare
fill
zakazywać, zabraniać
inizia ad imparare
forbid
siła; zmuszać
inizia ad imparare
force
zagraniczny, obcy
inizia ad imparare
foreign
cudzoziemiec, cudzoziemka
inizia ad imparare
foreigner
przebaczać
inizia ad imparare
forgive
poprzedni, były
inizia ad imparare
former
naprzód, w przód
inizia ad imparare
forward
zakładać, tworzyć
inizia ad imparare
found
częsty
inizia ad imparare
frequent
przód, przedni
inizia ad imparare
front
paliwo
inizia ad imparare
fuel
pogrzeb
inizia ad imparare
funeral
dalszy; przyszły
inizia ad imparare
further
zysk; zyskać, osiągnąć
inizia ad imparare
gain
brama, bramka
inizia ad imparare
gate
zbierać (się)
inizia ad imparare
gather
ogólny
inizia ad imparare
general
delikatny
inizia ad imparare
gentle
towar
inizia ad imparare
goods
rząd, rada ministrów
inizia ad imparare
government
wdzięczny
inizia ad imparare
grateful
grób
inizia ad imparare
grave
próba odgadnięcia, przypuszczenie; zgadywać
inizia ad imparare
guess
zwyczaj; nawyk, nałóg
inizia ad imparare
habit
chusteczka
inizia ad imparare
handkerchief
uchwyt, rączka; zajmować się czymś, radzić sobie
inizia ad imparare
handle
wisieć, wieszać
inizia ad imparare
hang
ledwie, z trudem
inizia ad imparare
hardly
krzywda; krzywdzić
inizia ad imparare
harm
wynająć
inizia ad imparare
hire
trzymać
inizia ad imparare
hold
jednak, jednakże
inizia ad imparare
however
choroba
inizia ad imparare
illness
obraz, wizerunek
inizia ad imparare
image
wyobrażać sobie
inizia ad imparare
imagine
natychmiastowy
inizia ad imparare
immediate
natychmiast
inizia ad imparare
immediately
znaczenie, waga
inizia ad imparare
importance
niemożliwy
inizia ad imparare
impossible
ulepszać, poprawiać (się)
inizia ad imparare
improve
zawierać, obejmować
inizia ad imparare
include
wliczając (w to), łącznie z
inizia ad imparare
including
dochód
inizia ad imparare
income
wzrost, przyrost; wzrastać
inizia ad imparare
increase
istotnie; rzeczywiście
inizia ad imparare
indeed
wskazywać
inizia ad imparare
indicate
przemysłowy
inizia ad imparare
industrial
przemysł
inizia ad imparare
industry
wpływ; wpływać
inizia ad imparare
influence
uraz, obrażenie
inizia ad imparare
injury
wewnątrz
inizia ad imparare
inside
chwila; natychmiastowy, błyskawiczny; rozpuszczalny, w proszku
inizia ad imparare
instant
zamiast
inizia ad imparare
instead
ubezpieczenie
inizia ad imparare
insurance
ubezpieczać (się)
inizia ad imparare
insure
zamierzać
inizia ad imparare
intend
zamiar
inizia ad imparare
intention
do, w
inizia ad imparare
into
wprowadzać; przedstawiać
inizia ad imparare
introduce
wprowadzenie, wstęp
inizia ad imparare
introduction
wynaleźć
inizia ad imparare
invent
wymagać; dotyczyć
inizia ad imparare
involve
sprawa, kwestia; numer, wydanie
inizia ad imparare
issue
przedmiot, rzecz, artykuł; pozycja, punkt (na liście); artykuł (w gazecie)
inizia ad imparare
item
więzienie
inizia ad imparare
jail
zazdrosny
inizia ad imparare
jealous
przyłączyć (się)
inizia ad imparare
join
dziennikarz
inizia ad imparare
journalist
podróż
inizia ad imparare
journey
sprawiedliwość
inizia ad imparare
justice
bardzo zainteresowany, zapalony
inizia ad imparare
keen
trzymać, zatrzymać
inizia ad imparare
keep
kopnięcie; kopać
inizia ad imparare
kick
nóż
inizia ad imparare
knife
brak; brakować
inizia ad imparare
lack
ostatnio
inizia ad imparare
lately
śmiech; śmiać się
inizia ad imparare
laugh
pochylać się, opierać (się); chudy
inizia ad imparare
lean
najmniej
inizia ad imparare
least
długość
inizia ad imparare
length
winda; podnosić
inizia ad imparare
lift
prawdopodobny
inizia ad imparare
likely
limit; ograniczać
inizia ad imparare
limit
płyn, ciecz; ciekły
inizia ad imparare
liquid
zamek (w drzwiach); zamykać
inizia ad imparare
lock
kłoda; logować się (do systemu)
inizia ad imparare
log
strata
inizia ad imparare
loss
głośny
inizia ad imparare
loud
niski, nisko
inizia ad imparare
low
szalony, wściekły
inizia ad imparare
mad
główny
inizia ad imparare
main
major; osoba pełnoletnia; ważny; pełnoletni
inizia ad imparare
major
większość
inizia ad imparare
majority
dać radę, poradzić sobie; zarządzać
inizia ad imparare
manage
zarządzanie; zarząd
inizia ad imparare
management
dyrektor, kierownik
inizia ad imparare
manager
sposób
inizia ad imparare
manner
znak, ocena; oznaczyć
inizia ad imparare
mark
małżeństwo
inizia ad imparare
marriage
żonaty; zamężna
inizia ad imparare
married
mecz; pasować do czegoś
inizia ad imparare
match
sprawa, kwestia; mieć znaczenie
inizia ad imparare
matter
znaczyć
inizia ad imparare
mean
znaczenie
inizia ad imparare
meaning
sposób; środki (np. produkcji)
inizia ad imparare
means
miara; mierzyć
inizia ad imparare
measure
topnieć
inizia ad imparare
melt
członek (organizacji)
inizia ad imparare
member
wzmianka; wspominać
inizia ad imparare
mention
umysł, mieć coś przeciwko
inizia ad imparare
mind
panna; tęsknić; spóźnić się; chybić
inizia ad imparare
miss
nowoczesny
inizia ad imparare
modern
ruch
inizia ad imparare
motion
posunięcie; ruch
inizia ad imparare
movement
błoto
inizia ad imparare
mud
tajemnica
inizia ad imparare
mystery
wąski
inizia ad imparare
narrow
naród
inizia ad imparare
nation
blisko, niedaleko
inizia ad imparare
near
pobliski, w pobliżu
inizia ad imparare
nearby
prawie
inizia ad imparare
nearly
schludny, czysty
inizia ad imparare
neat
potrzebny, niezbędny
inizia ad imparare
necessary
szyja
inizia ad imparare
neck
żaden (z dwóch)
inizia ad imparare
neither
sieć, siatka; netto
inizia ad imparare
net
żaden
inizia ad imparare
none
ani
inizia ad imparare
nor
ogłoszenie; zauważyć
inizia ad imparare
notice
rzeczownik
inizia ad imparare
noun
nigdzie
inizia ad imparare
nowhere
przestrzegać; być posłusznym
inizia ad imparare
obey
przedmiot, obiekt; sprzeciwiać się
inizia ad imparare
object
uzyskać, zdobyć
inizia ad imparare
obtain
oczywisty
inizia ad imparare
obvious
okazja, sposobność; wydarzenie
inizia ad imparare
occasion
dziwny; nieparzysty
inizia ad imparare
odd
raz; kiedyś
inizia ad imparare
once
działać; obsługiwać operować
inizia ad imparare
operate
okazja, sposobność
inizia ad imparare
opportunity
przeciwstawiać się, sprzeciwać się
inizia ad imparare
oppose
przeciwny, odwrotny; przeciwieństwo
inizia ad imparare
opposite
opozycja; sprzeciw, przeciwnik
inizia ad imparare
opposition
zwykły
inizia ad imparare
ordinary
rozkaz; zamówienie; porządek; rozkazywać; zamawiać
inizia ad imparare
order
w przeciwnym razie
inizia ad imparare
otherwise
nad
inizia ad imparare
over
być winnym; zawdzięczać
inizia ad imparare
owe
posiadać; własny
inizia ad imparare
own
konkretny; szczególny
inizia ad imparare
particular
przechodzić zapłata;(egzamin)
inizia ad imparare
pass
przejście, fragment
inizia ad imparare
passage
ścieżka
inizia ad imparare
path
zapłata
inizia ad imparare
payment
wykonywać
inizia ad imparare
perform
występ, przedstawienie
inizia ad imparare
performance
być może
inizia ad imparare
perhaps
okres
inizia ad imparare
period
stały, trwały
inizia ad imparare
permanent
pozwolenie
inizia ad imparare
permission
pozwolenie; pozwalać
inizia ad imparare
permit
osobisty
inizia ad imparare
personal
przekonywać
inizia ad imparare
persuade
wybierać
inizia ad imparare
pick
szpilka
inizia ad imparare
pin
fajka; rura
inizia ad imparare
pipe
boisko; rozbić (namiot); rzucić; zachwalać, reklamować
inizia ad imparare
pitch
litość; szkoda, że
inizia ad imparare
pity
gładki; zwyczajny, prosty
inizia ad imparare
plain
talerz
inizia ad imparare
plate
przyjemny
inizia ad imparare
pleasant
zadowolony
inizia ad imparare
pleased
przyjemność
inizia ad imparare
pleasure
dużo
inizia ad imparare
plenty
punkt; wskazywać
inizia ad imparare
point
możliwość; ewentualność
inizia ad imparare
possibility
możliwy
inizia ad imparare
possible
proch, proszek, puder, pudrować
inizia ad imparare
powder
silny, potężny
inizia ad imparare
powerful
chwalić, pochwała
inizia ad imparare
praise
modlić się
inizia ad imparare
pray
przygotowywać (się)
inizia ad imparare
prepare
obecność
inizia ad imparare
presence
ciśnienie, stres
inizia ad imparare
pressure
udawać
inizia ad imparare
pretend
zapobiegać, uniemożliwiać
inizia ad imparare
prevent
poprzedni
inizia ad imparare
previous
duma
inizia ad imparare
pride
ksiądz
inizia ad imparare
priest
zasada
inizia ad imparare
principle
więzienie
inizia ad imparare
prison
prawdopodobnie
inizia ad imparare
probably
zawód
inizia ad imparare
profession
zysk
inizia ad imparare
profit
postęp
inizia ad imparare
progress
wymawiać
inizia ad imparare
pronounce
własność
inizia ad imparare
property
właściwy
inizia ad imparare
proper
proponować; oświadczyć się
inizia ad imparare
propose
dumny
inizia ad imparare
proud
udowadniać
inizia ad imparare
prove
dostarczać, zapewniać
inizia ad imparare
provide
pod warunkiem, że
inizia ad imparare
provided
ciągnąć
inizia ad imparare
pull
karać
inizia ad imparare
punish
czysty
inizia ad imparare
pure
cel, zamiar
inizia ad imparare
purpose
pchać, popychać
inizia ad imparare
push
kłaść
inizia ad imparare
put
jakość
inizia ad imparare
quality
ilość
inizia ad imparare
quantity
kłótnia; kłócić się
inizia ad imparare
quarrel
szybki
inizia ad imparare
quick
dość, całkiem
inizia ad imparare
quite
kolej
inizia ad imparare
rail
podnosić
inizia ad imparare
raise
zakres, zasięg
inizia ad imparare
range
szereg; ranga; zajmować jakąś pozycję, zaliczać (się)
inizia ad imparare
rank
rzadki
inizia ad imparare
rare
tempo; współczynnik; cenić
inizia ad imparare
rate
dość, dosyć
inizia ad imparare
rather
surowy
inizia ad imparare
raw
sięgać; docierać do
inizia ad imparare
reach
uświadomić sobie, zdawać sobie sprawę
inizia ad imparare
realize
rozsądny
inizia ad imparare
reasonable
otrzymywać, odbierać
inizia ad imparare
receive
niedawny, ostatni
inizia ad imparare
recent
ostatnio
inizia ad imparare
recently
rozpoznanie; uznanie
inizia ad imparare
recognition
rozpoznawać; uznawać
inizia ad imparare
recognize
zredukować, obniżyć
inizia ad imparare
reduce
dotyczyć; odnosić się do; odsyłać, skierować
inizia ad imparare
refer
odmówić
inizia ad imparare
refuse
szacunek; uważać kogoś za
inizia ad imparare
regard
krewny; względny
inizia ad imparare
relative
przypominać
inizia ad imparare
remind
usuwać
inizia ad imparare
remove
odpowiedź; odpowiadać
inizia ad imparare
reply
prośba; prosić
inizia ad imparare
request
wymagać
inizia ad imparare
require
ratunek; ratować
inizia ad imparare
rescue
szacunek; szanować
inizia ad imparare
respect
odpowiedź, reakcja
inizia ad imparare
response
przejść na emeryturę
inizia ad imparare
retire
powrót; wracać
inizia ad imparare
return
ujawnić
inizia ad imparare
reveal
nagroda; nagradzać
inizia ad imparare
reward
wzrost (np. cen); rosnąć
inizia ad imparare
rise
szorstki
inizia ad imparare
rough
rząd (np. krzeseł); kłótnia; kłócić się
inizia ad imparare
row
pośpiech; śpieszyć się
inizia ad imparare
rush
bezpieczeństwo
inizia ad imparare
safety
satysfakcjonować, zadowalać
inizia ad imparare
satisfy
skala; rozmiar
inizia ad imparare
scale
program, projekt, plan
inizia ad imparare
scheme
wynik; zdobyć
inizia ad imparare
score
miejsce
inizia ad imparare
seat
część, sekcja; dział
inizia ad imparare
section
bezpieczny; zabezpieczać
inizia ad imparare
secure
bezpieczeństwo
inizia ad imparare
security
szukać
inizia ad imparare
seek
wydawać się
inizia ad imparare
seem
wybierać
inizia ad imparare
select
zmysł; sens; wyczuwać
inizia ad imparare
sense
oddzielny; rozdzielać
inizia ad imparare
separate
usługa; dokonywać przeglądu (samochodu)
inizia ad imparare
service
zestaw; ustawiać, nastawiać, ustalać
inizia ad imparare
set
osiedlić się; załatwić, uregulować
inizia ad imparare
settle
kilka
inizia ad imparare
several
cień (zacienione miejsce); odcień
inizia ad imparare
shade
wstyd; szkoda
inizia ad imparare
shame
kształt; forma
inizia ad imparare
shape
część; dzielić (się)
inizia ad imparare
share
ostry
inizia ad imparare
sharp
prześcieradło, pościel; kartka; arkusz
inizia ad imparare
sheet
bok; zbocze; strona (jezdni, kasety, w sporze)
inizia ad imparare
side
widok; wzrok
inizia ad imparare
sight
podpis
inizia ad imparare
signature
znaczący, ważny
inizia ad imparare
significant
podobny
inizia ad imparare
similar
ślizgać się; slajd
inizia ad imparare
slide
poślizgnąć się
inizia ad imparare
slip
śliski
inizia ad imparare
slippery
przekąska, przekąsić
inizia ad imparare
snack
społeczeństwo
inizia ad imparare
society
rozwiązanie
inizia ad imparare
solution
rozwiązywać
inizia ad imparare
solve
jakoś
inizia ad imparare
somehow
kwaśny
inizia ad imparare
sour
mowa; przemówienie
inizia ad imparare
speech
literować
inizia ad imparare
spell
rozprzestrzeniać się
inizia ad imparare
spread
oświadczenie
inizia ad imparare
statement
stały, systematyczny
inizia ad imparare
steady
kij; kleić
inizia ad imparare
stick
wciąż; nieruchomy
inizia ad imparare
sill
stan (magazynu); zasoby; papier wartościowy, akcja
inizia ad imparare
stock
sklep; zapasy; magazynować, przechowywać
inizia ad imparare
store
nieznajoma osoba; obcy człowiek
inizia ad imparare
strange
siła
inizia ad imparare
strength
rozciągać, rozprostować
inizia ad imparare
stretch
odnieść sukces
inizia ad imparare
succeed
sugestia, propozycja
inizia ad imparare
suggestion
odpowiedni
inizia ad imparare
suitable
dostawa; dostarczać
inizia ad imparare
supply
wsparcie; wspierać
inizia ad imparare
support
przypuszczać
inizia ad imparare
suppose
powierzchnia
inizia ad imparare
surface
otaczać
inizia ad imparare
surround
osoba podejrzana; podejrzewać
inizia ad imparare
suspect
przysięgać; przeklinać
inizia ad imparare
swear
współczucie
inizia ad imparare
sympathy
cel; adresować; atakować
inizia ad imparare
target
mieć w zwyczaju coś robić; zmierzać
inizia ad imparare
tend
gruby; gęsty
inizia ad imparare
thick
spragniony
inizia ad imparare
thirsty
chociaż; jednak
inizia ad imparare
though
myśl
inizia ad imparare
thought
grozić
inizia ad imparare
threaten
ciasny, obcisły
inizia ad imparare
tight
w kierunku; wobec
inizia ad imparare
toward, towards
poczęstunek; traktować; częstować
inizia ad imparare
treat
rozprawa, proces; próba
inizia ad imparare
trial
zaufanie; ufać
inizia ad imparare
trust
dwa razy
inizia ad imparare
twice
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployment
jednostka, rozdział, część
inizia ad imparare
unit
jeżeli nie; chyba że
inizia ad imparare
unless
aż, aż do, do
inizia ad imparare
until
pilny
inizia ad imparare
urgent
bezużyteczny, bezsensowny
inizia ad imparare
useless
zwykły
inizia ad imparare
usual
cenny
inizia ad imparare
valuable
wartość
inizia ad imparare
value
różnorodność, wybór
inizia ad imparare
variety
różny
inizia ad imparare
various
czasownik
inizia ad imparare
verb
zwycięstwo
inizia ad imparare
victory
wieś
inizia ad imparare
village
przemoc
inizia ad imparare
violence
szafa
inizia ad imparare
wardrobe
ostrzegać
inizia ad imparare
warn
broń
inizia ad imparare
weapon
ważyć
inizia ad imparare
weigh
czy
inizia ad imparare
weigh
chwila; podczas gdy
inizia ad imparare
while
szept; szeptać
inizia ad imparare
whisper
całość; cały
inizia ad imparare
whole
szeroki, szeroko
inizia ad imparare
wide
szerokość
inizia ad imparare
width
chętny
inizia ad imparare
willing
mądry
inizia ad imparare
wise
zdumienie; zastanawiać się
inizia ad imparare
wonder
wartość; warty
inizia ad imparare
worth
rana; ranić
inizia ad imparare
wound
zawijać, owijać
inizia ad imparare
wrap
młodość
inizia ad imparare
youth
strefa
inizia ad imparare
zone

Devi essere accedere per pubblicare un commento.