War of currents

 0    19 schede    lukaszDrygas16082
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
tak zwana wojna próadów toczyła sie w ameryce pod koniec 19 wieku
inizia ad imparare
the so called War of Currents took place in america at the end of the 19 century.
dotyczyła ekonomiczej transmisji mocy
inizia ad imparare
it concerned the economic transmission of power
Dwóch naukowców Thomas Edison i Nicola Thesla were the oponents
inizia ad imparare
Two scientists Thomas Edison and Nicola Thesla were the oponents
Debata była o tym który elektryczny system powinno sie używać zmienny czy stały prąd
inizia ad imparare
The debate was about whether electrical systems should use alternating or direct current
prąd staly był używany do przesyłania energi po tym Edison opracował komercyjną generacje elektryczności w lata 180-0.
inizia ad imparare
Direct current was used for electric power transmission after Edison developed commercial generation of electricity in the late 1800s
Ale prąd stały ma wiele ograniczeń, takich jak
inizia ad imparare
But direct current had a number of limitations such as
szybkie straty energii
inizia ad imparare
rapid power loss
ograniczony zasięg transmisji do około 2 km
inizia ad imparare
limited range of transmission to abaut 2 km
Nikola Tesla opracował alternatywny system uyżywając prądu przemiennego
inizia ad imparare
Nikola Tesla devised an alternative system using alternating current
Był generowany przy niskim napięciu
inizia ad imparare
It was generated at low voltages
następnie mogło być podnoszone przez transformator do wysokiego napięcia dla ekonomicznego przesyłu i ostatecznie obniżnae ponownie dla bezpiecznego dostarczanioa do consumentów
inizia ad imparare
then it could be stepped up by a transformer to high voltages for economical transmission and, finally, stepped down again for safe delivery to the consumer
dzisiaj
inizia ad imparare
today
Dzisiaj AC jest nadal głównym sposobem dostarczania energi elektrycznej do odbiorców
inizia ad imparare
Today, AC is still the primary means of delivering electrical energy to customers
wady
inizia ad imparare
disadvantage
potrzeba
inizia ad imparare
need
potrzebuje dodatkowej izolacji
inizia ad imparare
they need extra insulation
stanowią
inizia ad imparare
pose
stanowią one zagrożenie dla każdego, kto styka się z nimi
inizia ad imparare
they pose a danger to anyone who comes into contact with them
jest ono trudne do bezpieczneg obsługi
inizia ad imparare
it is difficult to service bezpieczneg

Devi essere accedere per pubblicare un commento.