VOICES 4 unit 4

 0    81 schede    kubaws19
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rolnictwo
inizia ad imparare
agriculture
celować, dążyć, zmierzać do
inizia ad imparare
aim
ambitny
inizia ad imparare
ambitious
praktyka zawodowa
inizia ad imparare
apprenticeship
siły zbrojne
inizia ad imparare
armed forces
sztuka i wzornictwo
inizia ad imparare
art and design
przesłuchanie
inizia ad imparare
audition
dostępny
inizia ad imparare
available
unikać
inizia ad imparare
avoid
biznes
inizia ad imparare
business
doradca zawodowy
inizia ad imparare
careers adviser
praca związana z opieką nad ludźmi, np. pielęgniarka
inizia ad imparare
caring profession
gastronomia
inizia ad imparare
catering
centrum uwagi
inizia ad imparare
center of attention
miejskie biuro informacji turystycznej
inizia ad imparare
City Tourist Information Centre
sprytny, zdolny
inizia ad imparare
clever
kolega, koleżanka z pracy
inizia ad imparare
colleague
dojeżdżać do pracy
inizia ad imparare
commute
informatyka
inizia ad imparare
computing
budownictwo
inizia ad imparare
construction
twórcze pisanie
inizia ad imparare
creative writing
aktualne wydarzenia
inizia ad imparare
current affairs
obecnie
inizia ad imparare
currently
życiorys
inizia ad imparare
CV
znikać
inizia ad imparare
disappear
ekonomia (przedmiot)
inizia ad imparare
economics
szkolnictwo
inizia ad imparare
education
zatrudnienie
inizia ad imparare
employment
załączać
inizia ad imparare
enclose
inżynieria
inizia ad imparare
engineering
niezbędny
inizia ad imparare
essential
doskonały
inizia ad imparare
excellent
doświadczony
inizia ad imparare
experienced
sprawny, w dobrej formie
inizia ad imparare
fit
wykonywać zawód
inizia ad imparare
follow a career
praca w pełnym wymiarze godzin
inizia ad imparare
full-time job
dalszy, kolejny, następny
inizia ad imparare
further
tester gier komputerowych
inizia ad imparare
games tester
rok przerwy między ukończeniem szkoły a podjęciem studiów
inizia ad imparare
gap year
dobre poczucie humoru
inizia ad imparare
good sense of humour
czasopismo plotkarskie
inizia ad imparare
gossip magazine
salon fryzjerski
inizia ad imparare
hair salon
zdrowie i opieka społeczna
inizia ad imparare
Health and social care
zadowolenie z pracy
inizia ad imparare
job satisfaction
dziennikarstwo
inizia ad imparare
journalism
osoba rozwiązująca problemy w sposób kreatywny, oparty na wyobraźni
inizia ad imparare
lateral thinker
prawo
inizia ad imparare
law
dojrzały
inizia ad imparare
mature
płaca minimalna
inizia ad imparare
minimum wage
Wyższa Szkoła Teatralna
inizia ad imparare
National Theatre School
redaktor, wydawca gazety
inizia ad imparare
newspaper editor
na prośbę
inizia ad imparare
on request
otwarty, towarzyski
inizia ad imparare
outgoing
hydraulik
inizia ad imparare
plumber
uprzedzenie
inizia ad imparare
prejudice
duma
inizia ad imparare
pride
profesja, zawód
inizia ad imparare
profession
punktualny
inizia ad imparare
punctual
wyścig szczurów
inizia ad imparare
rat race
kruk
inizia ad imparare
raven
opiekun kruków (w Tower of London)
inizia ad imparare
Ravenmaster
dosięgnąć gwiazd
inizia ad imparare
reach the stars
niezawodny
inizia ad imparare
reliable
postanowienie
inizia ad imparare
resolution
handel detaliczny
inizia ad imparare
retail
pójść na emeryturę, wycofać się
inizia ad imparare
retire
osoba, która lubi ryzyko
inizia ad imparare
risk-taker
udzielać się towarzysko
inizia ad imparare
socialise
osoba, która lubi pracę zespołową
inizia ad imparare
team player
światła wielkiego miasta
inizia ad imparare
the bright lights
media
inizia ad imparare
the media
sztuki wykonywane na żywo przed publicznością
inizia ad imparare
the performing arts
przewodnik turystyczny
inizia ad imparare
tour guide
turystyka
inizia ad imparare
tourism
fach
inizia ad imparare
trade
program szkoleniowy
inizia ad imparare
training programme
zawodowy
inizia ad imparare
vocational
kurs zawodowy
inizia ad imparare
vocational course
płaca
inizia ad imparare
wages
dobrze pracować w zespole
inizia ad imparare
work well in a team
środowisko pracy
inizia ad imparare
working environment

Devi essere accedere per pubblicare un commento.