vocabulary bank - work

 0    90 schede    kawaoporanku
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
kontroler(ka) ruchu powietrznego
inizia ad imparare
air traffic controller
licytator(ka)
inizia ad imparare
auctioneer
dyrektor(ka) banku
inizia ad imparare
bank manager
adwokat
inizia ad imparare
barrister
kucharz/kucharka
inizia ad imparare
chef
urzędnik administracji państwowej
inizia ad imparare
civil servant
pracownik budowlany
inizia ad imparare
construction worker
terapeuta, doradca
inizia ad imparare
counsellor
projektant(ka) mody
inizia ad imparare
fashion designer
ogrodnik
inizia ad imparare
gardener
grafik/graficzka
inizia ad imparare
graphic designer
projektant(ka) wnętrz
inizia ad imparare
interior designer
ratownik/ratowniczka
inizia ad imparare
lifeguard
górnik
inizia ad imparare
miner
kadrowy/kadrowa
inizia ad imparare
personnel manager
fizjoterapeut(k)a
inizia ad imparare
physiotherapist
portier; recepcjonist(k)a
inizia ad imparare
porter
pracownik zakładu oczyszczania
inizia ad imparare
refuse collector
sprzedawca/sprzedawczyni
inizia ad imparare
sales assistant
instruktor(ka) narciarski/-a
inizia ad imparare
ski instructor
księgowość
inizia ad imparare
accounts
obsługa klienta
inizia ad imparare
customer services
zasoby ludzkie, kadry
inizia ad imparare
human resources
public relations
inizia ad imparare
public relations
handel detaliczny
inizia ad imparare
retail trade
kupujący
inizia ad imparare
buyer
klient
inizia ad imparare
client
konsument
inizia ad imparare
consumer
zarobki
inizia ad imparare
earnings
zyski
inizia ad imparare
profits
dyrektor naczelny
inizia ad imparare
chief executive
kierownik, dyrektor
inizia ad imparare
manager
nadzorca, kierownik
inizia ad imparare
supervisor
zamknąć (np. sklep)
inizia ad imparare
close up shop
zadeklarować (zyski)
inizia ad imparare
declare (profits)
podwyższyć/obniżyć (ceny)
inizia ad imparare
mark up/down (prices)
prowadzić (firmę)
inizia ad imparare
run (a company)
niedobre warunki pracy
inizia ad imparare
poor working conditions
zapewnić (dobrą) obsługę klienta
inizia ad imparare
provide (good) customer service
możliwość odbycia szkoleń
inizia ad imparare
training opportunities
dyskryminacja w miejscu pracy
inizia ad imparare
workplace discrimination
prowizja
inizia ad imparare
commission
przyrost
inizia ad imparare
increments
oferta pracy
inizia ad imparare
job offer
płaca minimalna
inizia ad imparare
minimum wage
podwyżka
inizia ad imparare
pay rise
dowód wpłaty
inizia ad imparare
pay slip
dodatkowe korzyści, dodatkowe świadczenia
inizia ad imparare
perks
awans
inizia ad imparare
promotion
pensja
inizia ad imparare
salary
praca w systemie zmianowym
inizia ad imparare
shift work
praca tymczasowa
inizia ad imparare
temporary job
płaca (zwykle tygodniowa)
inizia ad imparare
wage
awansować/zostać awansowanym
inizia ad imparare
promote/be promoted
przekazywać informacje (komuś), zgłaszać (komuś)
inizia ad imparare
report (to sb)
aplikować na stanowisko
inizia ad imparare
apply for the post
zwołać zebranie
inizia ad imparare
call a meeting
rozwój zawodowy
inizia ad imparare
career advancement
cele zawodowe
inizia ad imparare
career goals
postęp w karierze
inizia ad imparare
career move
obecne stanowisko
inizia ad imparare
current position
nieprzekraczalny termin
inizia ad imparare
deadline
elastyczne godziny pracy
inizia ad imparare
flexible working hours
dodatkowe korzyści/świadczenia
inizia ad imparare
fringe benefits
rozpocząć strajk
inizia ad imparare
go on strike
trudny/łatwy do zdobycia
inizia ad imparare
hard/easy to come by
wypalenie zawodowe
inizia ad imparare
job burnout
referencje
inizia ad imparare
job reference
zarobić na życie
inizia ad imparare
make a living
urlop macierzyński
inizia ad imparare
maternity leave
płacony za nadgodziny
inizia ad imparare
paid overtime
dotychczasowe doświadczenie
inizia ad imparare
previous experience
wypłata na czas choroby
inizia ad imparare
sick pay
przykuty do biurka
inizia ad imparare
stuck behind a desk
wziąć dzień wolny od pracy
inizia ad imparare
take the day off
duch zespołu
inizia ad imparare
team spirit
pracować na zmiany
inizia ad imparare
worh shifts
stres związany z pracą
inizia ad imparare
work-related stress
zasiłek dla bezrobotnych
inizia ad imparare
dole
emerytura/renta
inizia ad imparare
pension
wyrzucić kogoś z pracy
inizia ad imparare
give sb the sack
zwolnić kogoś z pracy
inizia ad imparare
lay sb off
zwolnić kogoś w związku z redukcją etatów
inizia ad imparare
make sb redundant
zrezygnować ze stanowiska
inizia ad imparare
resign
przejść na emeryturę
inizia ad imparare
retire
przechodzić (trudny okres)
inizia ad imparare
go through (a difficult time)
wręczyć (wypowiedzenie)
inizia ad imparare
hand in (your notice)
zakomunikować, przekazać (znaczenie)
inizia ad imparare
put across (the importance)
dostać (pożyczkę)
inizia ad imparare
take out (a loan)
wyładować (stres)
inizia ad imparare
work off (stress)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.