Uzyskiwanie informacji

1  1    7 schede    carboni1805
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie można kupić tę książkę?
inizia ad imparare
Can you tell me where I can buy that book?
Jakie jest twoje zdanie?
inizia ad imparare
What’s your view?
Co proponujesz?
inizia ad imparare
What do you suggest?
Chciałbym wiedzieć, jak mogę dostać się do najbliższej restauracji.
inizia ad imparare
I’d like to know how I can get to the nearest restaurant.
Czy byłbyś tak uprzejmy i powiedziałbyś mi jak...
inizia ad imparare
Would you be so kind as to tell me how
Jak to widzisz?
inizia ad imparare
How do you see it?
Jak to wygląda z twojego punktu widzenia?
inizia ad imparare
How does it look from your point of view?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.