Unit 8 plmqaz

5  1    193 schede    HairsprayQueen9
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to be in charge
inizia ad imparare
być w zobowiązaniu
at full speed
inizia ad imparare
z najwyższą prędkością
to be paid in full
inizia ad imparare
być opłaconym w całości
charge toward
inizia ad imparare
naprężać, biec w kierunku
to live a full life
inizia ad imparare
żyć pełnią życia
to sign a deal
inizia ad imparare
podpisać umowę
deal cards
inizia ad imparare
tasować karty
it cost him a job
inizia ad imparare
kosztowało go to stratą pracy
win at any cost
inizia ad imparare
wygrać pod każdym kosztem?
the cost to sth
inizia ad imparare
koszta poniesione dla
at an all time high
inizia ad imparare
jest ciągle wysoki
in high spirits
inizia ad imparare
w świetnym humorze
push sb patience to the limit
inizia ad imparare
wyczerpać czyjąś cierpliwość
to limit sth
inizia ad imparare
zmniejszyć liczbę, limit czegoś
to set a limit on the amount of sth
inizia ad imparare
wprowadzić limit liczby czegoś
extra charge
inizia ad imparare
dodatkowa opłata
to be entitled to the full refund
inizia ad imparare
mieć prawo do pełnego zwrotu
great deal
inizia ad imparare
sporo, dużo, wiele
large number of sth
inizia ad imparare
wysoka liczba czegoś
to shun sth
inizia ad imparare
unikać czegoś
devotee
inizia ad imparare
entuzjasta, wielbiciel
overrun by people
inizia ad imparare
opanowany przez ludzi
update, upgrade
inizia ad imparare
aktualizować
electronically
inizia ad imparare
elektronicznie
oddity
inizia ad imparare
dziwaczność
congenital
inizia ad imparare
wrodzony
twenty-odd
inizia ad imparare
20 coś
go astray
inizia ad imparare
iść złą drogą, gubić się, błądzić, schodzić na manowce
bits of info
inizia ad imparare
części informacji
esoteric
inizia ad imparare
ezoteryczny, tajemny
bulky
inizia ad imparare
pokaźnych rozmiarów, opasły, zwalisty
dreadful
inizia ad imparare
straszny, okropny, nieprzyjemny, w złej jakości
bar(in music)
inizia ad imparare
takt
every once in a while
inizia ad imparare
czasami, nie często
quaint
inizia ad imparare
niezwykły, osobliwy, uroczy
undercut
inizia ad imparare
podcinać, podkopywać
whole kit and caboodle
inizia ad imparare
wszystko, cały ten kram
bargain
inizia ad imparare
okazja, dobry interes (możliwość kupienia czegoś taniej)
devolve into
inizia ad imparare
sprowadzać się do
marvellous
inizia ad imparare
cudowny, wspaniały
superficial
inizia ad imparare
pobieżny, powierzchowny
reassuringly
inizia ad imparare
krzepiąco, uspokajająco
stern
inizia ad imparare
nieugięty
a pile of
inizia ad imparare
sterta
bombardment
inizia ad imparare
bombardowanie
obsolete
inizia ad imparare
przestarzały
tapestry
inizia ad imparare
tapeta
get hold of sb
inizia ad imparare
złapać kogoś, skontaktować się z kimś
anguished
inizia ad imparare
udręczony
pleading
inizia ad imparare
obrona przed sądem
overthrow
inizia ad imparare
obalić, obalać, burzyć, zburzyć (np. rząd, system)
downsize
inizia ad imparare
redukować (np. zatrudnienie)
overrule
inizia ad imparare
nik odrzucić, odrzucać, uchylić, uchylać, unieważnić, anulować (np. plan, osąd, decyzję)
uphold
inizia ad imparare
utrzymywać w mocy (np. ustawę, decyzję prawną)
undertake
inizia ad imparare
podjąć się, przedsięwziąć
undergo
inizia ad imparare
poddawać się (badaniom, operacji), odbywać (np. kurację), przechodzić (np. szkolenie)
downplay
inizia ad imparare
zbagatelizować np. problem
uproot
inizia ad imparare
wyrwać (z korzeniem) przesiedlić.
assumption
inizia ad imparare
założenie, przypuszczenie
entry
inizia ad imparare
tutaj) zgłoszenie, praca konkursowa
wander off
inizia ad imparare
oddalać się, odłączać
duvet
inizia ad imparare
kołdra
slam down
inizia ad imparare
zatrzaskuję się
accordingly
inizia ad imparare
konsekwentnie (względem czegoś), w wyniku (czegoś)
pulsate
inizia ad imparare
bić, uderzać, walić, pulsować
light beam
inizia ad imparare
promień światła
needlessly
inizia ad imparare
niepotrzebnie
household
inizia ad imparare
gospodarstwo domowe, domownicy
make the most of sth
inizia ad imparare
wykorzystać coś w pełni, jak najwięcej z czegoś mieć
to be second to none
inizia ad imparare
być najlepszym
traffic congestion
inizia ad imparare
zagęszczenie ruchu ulicznego
indifference
inizia ad imparare
obojętność, oziębłość, nieczułość
to went into partnership
inizia ad imparare
zacząć razem pracować
business is going under
inizia ad imparare
upada finansowo
stiff competition
inizia ad imparare
zatwardziałe współzawodnictwo
sales figures
inizia ad imparare
wielkość sprzedaży
business fold
inizia ad imparare
zamknięty z powodu niepowodzenia
annual turnover
inizia ad imparare
roczne obroty
carry out/conduct a research service
inizia ad imparare
przeprowadzić usługę badawczą
high value
inizia ad imparare
wysoka wartość
after-sales service
inizia ad imparare
serwis posprzedażowy, serwis zakupionego sprzętu
float the company
inizia ad imparare
"wpuścić w obieg" firmę
go public
inizia ad imparare
rozchodzić się (o informacjach)
brisk business
inizia ad imparare
ożywiony, szybki
rival company
inizia ad imparare
firma przeciwnika
to balance budget
inizia ad imparare
wyrównać budżet
put in a bid
inizia ad imparare
zaproponować za określoną stawkę
to fib
inizia ad imparare
kłamać
mishandle the truth
inizia ad imparare
omijać prawdę
whopping
inizia ad imparare
ogromny
barely
inizia ad imparare
ledwie
solely
inizia ad imparare
wyłącznie, jedynie
upend
inizia ad imparare
przewracać do góry nogami
pundits
inizia ad imparare
eksperci
open the floodgates of sth
inizia ad imparare
dać początek czemuś, zainicjować coś
deception
inizia ad imparare
oszustwo, podstęp
frantically
inizia ad imparare
szalenie
supervise
inizia ad imparare
kierować, nadzorować
lurk
inizia ad imparare
czyhać, czaić się
exposure
inizia ad imparare
wystawienie, odsłonięcie
baron
inizia ad imparare
potentant
sneaky
inizia ad imparare
potajemny, podstępny
clues
inizia ad imparare
wskazówki, trop
stray
inizia ad imparare
zabłąkany
latent
inizia ad imparare
ukryty, utajniony
rake over
inizia ad imparare
zgrabić
ultraviolet light
inizia ad imparare
promieniowanie ultrafioletowe
forensic science
inizia ad imparare
sądownicza nauka
restrict
inizia ad imparare
ograniczać
keenly
inizia ad imparare
głęboko, dotkliwie
bugged
inizia ad imparare
z podsłuchem
conduct
inizia ad imparare
przeprowadzać
subterfuge
inizia ad imparare
podstęp
outrageous
inizia ad imparare
oburzający, skandaliczny
loudmouth
inizia ad imparare
pyskacz, krzykacz
to spot
inizia ad imparare
dostrzec, zauważyć
confess
inizia ad imparare
przyznawać się, przyznać się, wyznać, wyznawać spowiadać się,
inverts
inizia ad imparare
odwrócić, odwracać (np. porządek słów, proces, hierarchię)
lubricate chitchat
inizia ad imparare
naoliwić gadka-szmatka, gadu-gadu
merely
inizia ad imparare
zaledwie, jedynie, tylko
prevarication
inizia ad imparare
wykręt, krętactwo, matactwo, dwuznaczność, kłamstwo
gratifying
inizia ad imparare
satysfakcjonujący, zadowalający
inevitably
inizia ad imparare
nieuchronnie
severe
inizia ad imparare
poważny, srogi
discernible
inizia ad imparare
dostrzegalny, wyczuwalny
reassess
inizia ad imparare
powtórnie rozważźyć
cautious
inizia ad imparare
ostrożny
memorable
inizia ad imparare
łatwe do zapamiętania
underhand
inizia ad imparare
oszukańczy, podstępny
devious
inizia ad imparare
przebiegły, oszukańczy
uphold
inizia ad imparare
stać na straży(prawa)
upstage
inizia ad imparare
w głębi sceny
momentarily
inizia ad imparare
chwilowo
oncoming car
inizia ad imparare
nadchodzący samochód
ongoing debate
inizia ad imparare
trwająca debata
contribution
inizia ad imparare
wkład, udział
outlying area
inizia ad imparare
oddalona okolica
off-duty
inizia ad imparare
poza służbą
inborn fears
inizia ad imparare
wrodzone lęki
audacious
inizia ad imparare
bezczelny, zuchwały
elaborate
inizia ad imparare
złożony, skomplikowanmy
intricate
inizia ad imparare
zawiły, złożony
devious
inizia ad imparare
przebiegły, nieszczery
scrap plan
inizia ad imparare
odwołać plan
jettison plan
inizia ad imparare
odrzucić plan
shelve plan
inizia ad imparare
odłożyć na później plan
unveil plan
inizia ad imparare
ujawnić plan
reveal
inizia ad imparare
ujawnić (plan)
miss out
inizia ad imparare
stracić okazję
near miss
inizia ad imparare
chybiony strzał
opera has run for over...
inizia ad imparare
opera "trwa" przed ponad...
to be on the run
inizia ad imparare
być ściganym
odd number
inizia ad imparare
liczba nieparzysta
medium (a person)
inizia ad imparare
osoba pośrednicząca w kontakcie z kimś
express purpose
inizia ad imparare
wyraźny cel
groundbreaking research
inizia ad imparare
przełomowe badanie
significant contribution
inizia ad imparare
znaczący wkład
set out arguments
inizia ad imparare
przedstawić argumenty
shape sb thinking
inizia ad imparare
wpłynąć na czyjeś myślenie
strenuously defend
inizia ad imparare
bronić z wysiłkiem
great detail
inizia ad imparare
ogromny szczegół
give an account
inizia ad imparare
podać zeznanie
provide evidence
inizia ad imparare
dostarczyć dowody
concise summary
inizia ad imparare
zwięzłe, ścisłe podsumowanie
establish connection
inizia ad imparare
utworzyć związek
irrefutable proof
inizia ad imparare
niepodważalny dowód
significant trend
inizia ad imparare
znacząca tendencja
tentative explanation
inizia ad imparare
niepewne wyjaśnienie
broadly support
inizia ad imparare
szeroko, z grubsza wesprzeć
gather evidence
inizia ad imparare
zebrać dowody
challenge the theory
inizia ad imparare
podważać teorię
acknowledge the sources
inizia ad imparare
potwierdzić źródła
fall into
inizia ad imparare
składają się na
draw a distinction
inizia ad imparare
wykazać różnicę
make reference
inizia ad imparare
nawiązywać
touch an issue
inizia ad imparare
dotyka sprawy
make a case for sth
inizia ad imparare
dowodzić słuszności czegoś
assess the significance
inizia ad imparare
ocenić znaczenie
lend support
inizia ad imparare
wspierać, pomagać
hold firmly to sth
inizia ad imparare
trzymać się mocno czegoś
draws an analogy, makes a comparison
inizia ad imparare
porównywać
draws parallets
inizia ad imparare
przyrównywać coś do czegoś
put forward the argument
inizia ad imparare
przedstawiać argument
states sb opinion
inizia ad imparare
przedstawiać czyjąś opinię
argue convincingly
inizia ad imparare
sprzeczać się przekonywująco
briefly summarises
inizia ad imparare
zwięźle podsumowywać
disagree profoundly
inizia ad imparare
nie zgadzać się wnikliwie, wyszukanie
comply with the law
inizia ad imparare
przestrzegać prawa
bend the rules
inizia ad imparare
naginać zasady
on trial
inizia ad imparare
na okres próbny
fair trial
inizia ad imparare
sprawiedliwy proces sądowy
severely punished
inizia ad imparare
ciężko karany
harsh penalty
inizia ad imparare
ciężka kara

Devi essere accedere per pubblicare un commento.