unit 5,6 kl.7

 0    133 schede    VitAr
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zbierać pieniądze
inizia ad imparare
collect money
uczestniczyć w sponsorowanym pływaniu
inizia ad imparare
do a sponsored swim
urządzać grilla
inizia ad imparare
have a barbecue
organizować kiermasz dobroczynny
inizia ad imparare
have a bring and buy sale
nagrywać płytę na cele charytatywne
inizia ad imparare
make a charity CD
organizować wyprzedaż rzeczy używanych
inizia ad imparare
organize a jumble sale
sprzedawać znaczki/plakietki
inizia ad imparare
sell badges
sprzedawać ciasta
inizia ad imparare
sell cakes
sprzedawać losy na loterię
inizia ad imparare
sell raffle tickets
myć samochody
inizia ad imparare
wash cars
wykonywać pracę charytatywną
inizia ad imparare
do charity work
wykonywać ćwiczenia
inizia ad imparare
do exercise
odrabiać pracę domową
inizia ad imparare
do homework
nic nie robić
inizia ad imparare
do nothing
wyświadczyć komuś przysługę
inizia ad imparare
do someone a favour
robić co w twojej mocy
inizia ad imparare
do your best
podejmować decyzję
inizia ad imparare
make a decision
popełnnić błąd
inizia ad imparare
make a mistake
zaprzyjaźnić się
inizia ad imparare
make friends
zarabiać pieniądze
inizia ad imparare
make money
uszczęśliwić kogoś
inizia ad imparare
make someone happy
rozśmieszać kogoś
inizia ad imparare
make someone laugh
podziwiać
inizia ad imparare
admire
pozwolić/zezwolić
inizia ad imparare
allow
coroczne wydarzenie
inizia ad imparare
annual event
zespół
inizia ad imparare
band
grill
inizia ad imparare
barbecue
prowadzić kampanię
inizia ad imparare
campaign
sklep z rzeczami używanymi (którego dochód przeznaczony jest na cele charytatywne)
inizia ad imparare
charity shop
zawody
inizia ad imparare
competition
pewność siebie
inizia ad imparare
confidence
budowa
inizia ad imparare
construction
inwencja, kreatywność
inizia ad imparare
creativity
występować w obronie praw dzieci
inizia ad imparare
defend children's rights
brudny
inizia ad imparare
dirty
przekazywać, ofiarować
inizia ad imparare
donate
pedagog, wychowawca
inizia ad imparare
educator
zagrożone gatunki zwierząt
inizia ad imparare
endangered animals
założyć, utworzyć
inizia ad imparare
establish
obiekty, infrastruktura
inizia ad imparare
facilities
skupiać się na czymś
inizia ad imparare
focus on
fundusze
inizia ad imparare
funds
bohater
inizia ad imparare
hero
bohaterka
inizia ad imparare
heroine
domowe jedzenie
inizia ad imparare
home-made food
poprawiać
inizia ad imparare
improve
opiekować się
inizia ad imparare
look after
lekarstwo
inizia ad imparare
medicine
klęska żywiołowa
inizia ad imparare
natural disaster
zauważyć, zdać sobie sprawę
inizia ad imparare
notice
sierociniec
inizia ad imparare
orphanage
pełen pasji
inizia ad imparare
passionate
biedny
inizia ad imparare
poor
więzienie
inizia ad imparare
prison
zbierać pieniądze
inizia ad imparare
raise money
prawdziwy, rzeczywisty
inizia ad imparare
real-life
uchodźca
inizia ad imparare
refugee
przypominać
inizia ad imparare
remind
ocalić, ratować
inizia ad imparare
rescue
odpowiedzieć, zareagować
inizia ad imparare
respond
jeździć konno
inizia ad imparare
ride a horse
święty
inizia ad imparare
saint
schronienie
inizia ad imparare
shelter
pracownik socjalny
inizia ad imparare
social worker
sponsor
inizia ad imparare
sponsor
turniej sportowy
inizia ad imparare
sports tournament
uderzyć (o katastrofie)
inizia ad imparare
strike
odnoszący sukcesy
inizia ad imparare
successful
wspierać
inizia ad imparare
support
tajfun
inizia ad imparare
typhoon
ofiara
inizia ad imparare
victim
przemoc
inizia ad imparare
violence
głosować na (coś/kogoś)
inizia ad imparare
vote for
ostrzegać
inizia ad imparare
warn
bogaty
inizia ad imparare
wealthy
przybywać
inizia ad imparare
arrive
kupować przewodnik
inizia ad imparare
buy a guidebook
kupować pamiątki
inizia ad imparare
buy souvenirs
wracać do domu
inizia ad imparare
come back home
wysiadać z pociągu
inizia ad imparare
get off the train
wsiadać do pociągu
inizia ad imparare
get on the train
mieć przygody
inizia ad imparare
have adventures
spotykać ludzi
inizia ad imparare
meet people
pakować walizkę
inizia ad imparare
pack a suitcase
planować wycieczkę
inizia ad imparare
plan a trip
wysyłać pocztówki
inizia ad imparare
send postcards
wyruszać (w podróż)
inizia ad imparare
set off
niezwykły, wyjątkowy
inizia ad imparare
amazing
okropny
inizia ad imparare
awful
gorący, wrzący
inizia ad imparare
boiling
zachwycony
inizia ad imparare
delighted
ogromny
inizia ad imparare
enermous
wyczerpany
inizia ad imparare
exhausted
mroźny
inizia ad imparare
freezing
przerażający
inizia ad imparare
terrifying
maleńki
inizia ad imparare
tiny
starożytni
inizia ad imparare
ancient
zarezerwować lot
inizia ad imparare
book a flight
przesiadać się do innego pociągu
inizia ad imparare
change trains
wygodny
inizia ad imparare
comfortable
warunki
inizia ad imparare
conditions
szok kulturowy
inizia ad imparare
culture shock
pociąg bezpośredni
inizia ad imparare
direct train
choroba
inizia ad imparare
disease
potrawa, danie
inizia ad imparare
dish
film dokumentalny
inizia ad imparare
documentary
sprzęt
inizia ad imparare
equipment
wycieczka, wyprawa
inizia ad imparare
experienced
strach
inizia ad imparare
fear
przewodnik
inizia ad imparare
guide
świnka morska
inizia ad imparare
guinea pig
facet, gość
inizia ad imparare
guy
dziura
inizia ad imparare
hole
ogromny (2)
inizia ad imparare
huge
odprawa imigracyjna
inizia ad imparare
immigration desk
podróż
inizia ad imparare
jorney
białaczka
inizia ad imparare
leukaemia
dokonać napraw
inizia ad imparare
make repairs
wiadomość, przekaz
inizia ad imparare
message
północ
inizia ad imparare
midnight
forma spędzania czasu na wolnym powietrzu
inizia ad imparare
outdoor activities
podwieźć kogoś
inizia ad imparare
pick someone up
stać w kolejce
inizia ad imparare
queue
żeglować
inizia ad imparare
sail
miejsce (np. w pociągu, autobusie)
inizia ad imparare
seat
półka
inizia ad imparare
shelf
rekin
inizia ad imparare
shark
pamiątka
inizia ad imparare
souvenir
zagrać główną rolę w filmie
inizia ad imparare
star in a film
burza
inizia ad imparare
storm
tatuaż
inizia ad imparare
tattoo
bielizna
inizia ad imparare
underwear
jacht
inizia ad imparare
yacht

Devi essere accedere per pubblicare un commento.