UNIT 5 /phresal verbs

 0    204 schede    juliawisnik
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
stages of lifes
inizia ad imparare
Etapy życia
adolescence
inizia ad imparare
wiek dojrzewania
adolescent
inizia ad imparare
dorastający chłopak
adult
inizia ad imparare
dorosły
adulthood
inizia ad imparare
dorosłość
be born
inizia ad imparare
urodzić się
birth
inizia ad imparare
narodziny
bring sb up
inizia ad imparare
wychować kogoś
childhood
inizia ad imparare
dzieciństwo
grow up
inizia ad imparare
dorastać/rosnąć
grown-up
inizia ad imparare
dorosły
in one's early/mid/late twenties
inizia ad imparare
W swoich wczesnych / połowy / końca lat dwudziestych
mature/immature
inizia ad imparare
dojrzałe / niedojrzałe
newborn
inizia ad imparare
nowo narodzony
pensioner
inizia ad imparare
emeryt
pregnancy
inizia ad imparare
ciąża
toddler
inizia ad imparare
brzdąc
turn forty
inizia ad imparare
skończyć 40
twenty-five-ish
inizia ad imparare
około 25
young at heart
inizia ad imparare
młodych duchem
youth
inizia ad imparare
młodość
family and friends
inizia ad imparare
rodzina i przyjaciele
best mate
inizia ad imparare
najlepszy kumpel
brother-in-law
inizia ad imparare
szwagier
close friend
inizia ad imparare
bliski przyjaciel / bliska przyjaciółka
collegue
inizia ad imparare
kolega
dependant
inizia ad imparare
ktoś na czyimś utrzymaniu
distant cousin
inizia ad imparare
daleki kuzyn
ex-husband / ex-wife
inizia ad imparare
były mąż / żona
extended family
inizia ad imparare
rodzina wielopokoleniowa
fiance/fiancee
inizia ad imparare
narzeczony / narzeczona
foster a child
inizia ad imparare
adoptować dziecko
fostered
inizia ad imparare
adoptowany
godfather
inizia ad imparare
ojciec chrzestny
great-grandparent
inizia ad imparare
pra-dziadkowie
half-brother / half-sister
inizia ad imparare
przyrodni brat / siostra przyrodnia
identical twins
inizia ad imparare
bliźnięta jednojajowe
immediate family
inizia ad imparare
najbliższa rodzina
marriage
inizia ad imparare
małżeństwo
nephew
inizia ad imparare
bratanek/siostrzeniec
niece
inizia ad imparare
bratanica/siostrzenica
only child
inizia ad imparare
jedynak
orphan
inizia ad imparare
sierota
sibling
inizia ad imparare
rodzeństwo
single parent
inizia ad imparare
samotny rodzic
soulmate
inizia ad imparare
bratnia dusza
stepfather / stepmother
inizia ad imparare
ojczym / macocha
stepson/ stepdaughter
inizia ad imparare
pasierb / pasierbica
sworn enemy
inizia ad imparare
śmiertelny wróg
widow/widower
inizia ad imparare
wdowa / wdowiec
routine and free time activites
inizia ad imparare
Rutyna i wolnye chwile
browse the web
inizia ad imparare
przeglądać strony internetowe
check out the news
inizia ad imparare
sprawdzić wiadomości
chill out
inizia ad imparare
wyluzować
clear the table
inizia ad imparare
wyczyścić stół
confide in to sb
inizia ad imparare
zwierzyć się komuś
do a course
inizia ad imparare
robić kurs
do a crossword
inizia ad imparare
rozwiązywać krzyżówkę
do one's chores
inizia ad imparare
Wykonywać swoje obowiązki
do one's hair
inizia ad imparare
uczesać się
eat out
inizia ad imparare
jadać na mieście
fill up with petrol
inizia ad imparare
napełnić benzyną
follow a routine
inizia ad imparare
wykonaj rutynowe czynności
for peace and quiet
inizia ad imparare
do ciszy i spokoju
freshen up
inizia ad imparare
odświeżać się
get a change of scene
inizia ad imparare
zmienić otoczenie
get an early night
inizia ad imparare
pójść wcześniej spać
get a dressed
inizia ad imparare
ubrać się
get on well with sb
inizia ad imparare
dobrze żyć z kimś
go on Facebook
inizia ad imparare
wejść na Facebooka
go out and about
inizia ad imparare
wyjść na miasto
go out for a meal
inizia ad imparare
pójść do restauracji
go round with sb
inizia ad imparare
zadawać się z kimś
gossip
inizia ad imparare
plotkowanie
have a lie-in
inizia ad imparare
późno wstać
have/organise/throw a party
inizia ad imparare
zorganizować imprezę
have one's fair share of fun
inizia ad imparare
bardzo dobrze się bawić
have sth in common with
inizia ad imparare
mieć czegoś wspólnego z
help out
inizia ad imparare
pomóc
hit the town
inizia ad imparare
ruszajcie w miasto
lay the table
inizia ad imparare
nakryć do stołu
lie down
inizia ad imparare
leżeć / położyć się
load the dishwasher
inizia ad imparare
załaduj zmywarkę
look up to sb
inizia ad imparare
podziwiać kogoś
loosen up
inizia ad imparare
wyluzować się
make one's bed
inizia ad imparare
ścielić łóżko
make the most of sth
inizia ad imparare
wykorzystać coś na maxa
party to the early hours
inizia ad imparare
imprezować do bladego świtu
pick sth up
inizia ad imparare
kupić coś
put on a wash
inizia ad imparare
nastawić pranie
pun one's feet up
inizia ad imparare
wyciągnąć się
put out the rubbish
inizia ad imparare
wynosić śmieci
recharge one's batteries
inizia ad imparare
naładować baterie
retreat to one's room
inizia ad imparare
pójść do swojego pokoju
run errands
inizia ad imparare
załatwiać sprawunki
run out of sth
inizia ad imparare
komuś coś się skończyło
set the alarm
inizia ad imparare
ustawić alarm
socialise
inizia ad imparare
udzielać się towarzysko
stick one's head in a book
inizia ad imparare
trzymać głowy w książce
switch off
inizia ad imparare
wyłączać
take a break
inizia ad imparare
zrobić sobie przerwę
take after sb
inizia ad imparare
być podobnym do kogoś
take it easy
inizia ad imparare
nie przemęczać się
take one's mind off sth
inizia ad imparare
oderwać myśli od czegoś
(sth) takes it out of you
inizia ad imparare
coś cię męczy
unwind
inizia ad imparare
odprężyć się
watch catch-up TV
inizia ad imparare
oglądanie telewizji catch-up
while away the time
inizia ad imparare
umilić czas
holidays and celebrations
inizia ad imparare
święta i uroczystości
anniversary
inizia ad imparare
rocznica
best man
inizia ad imparare
drużba
birthday treat
inizia ad imparare
urodzinowa niespodzianka
bride
inizia ad imparare
panna młoda
bridesmaid
inizia ad imparare
druhna
carnival parade
inizia ad imparare
karnawałowe parady
christening
inizia ad imparare
chrzest
coktail party
inizia ad imparare
Impreza koktailowa
coming of age party
inizia ad imparare
18 urodziny
family tradition
inizia ad imparare
tradycja rodzinna
fancy dress party
inizia ad imparare
bal przebierańców
funeral
inizia ad imparare
pogrzeb
golden handshake
inizia ad imparare
wysoka odprawa
greetings card
inizia ad imparare
karta pozdrowienia
groom
inizia ad imparare
pan młody
hen party
inizia ad imparare
Wieczór panieński
honeymoon
inizia ad imparare
miesiąc miodowy
housewarming party
inizia ad imparare
parapetówka
school prom
inizia ad imparare
studniowka
stag do
inizia ad imparare
wieczorów kawalerskich
street party
inizia ad imparare
impreza uliczna
tea party
inizia ad imparare
podwieczorek
tie the knot
inizia ad imparare
wziąć ślub
wedding reception
inizia ad imparare
przyjęcie weselne
lifestyle, conflicts and problems
inizia ad imparare
Stylu życia, konfliktów i problemów
against sb's better judgement
inizia ad imparare
wbrew rozsądkowi czyjemuś
argue/argument
inizia ad imparare
kłócić się
be completed opposites
inizia ad imparare
bardzo różnić się od siebie
behave/bahaviour
inizia ad imparare
Zachowywać się / zachowania
broad-minded
inizia ad imparare
tolerancyjny
confront/confrontation
inizia ad imparare
skonfrontować / konfrontacja
disagree/ disagreement
inizia ad imparare
nie zgadzić się / różnica zdań
discipline
inizia ad imparare
dyscyplina
divorce rates
inizia ad imparare
liczba rozwodów
dump
inizia ad imparare
rzucić (kogoś)
end a relationship
inizia ad imparare
zakończyć związek
family values
inizia ad imparare
wartości rodzinne
fellowship
inizia ad imparare
braterstwo
get a divorce
inizia ad imparare
rozwieść się
give sb the silent treatment
inizia ad imparare
nie odzywać się do kogoś
go balistic
inizia ad imparare
bardzo się zdenerwować
ground
inizia ad imparare
uziemić
have a difference of opinion
inizia ad imparare
mają odmienne zdania
have a fight
inizia ad imparare
pokłócić się
have a filing
inizia ad imparare
zaszaleć
have an affair
inizia ad imparare
mieć romans
intolerant
inizia ad imparare
nietolerancyjny
lay down some (ground) rules
inizia ad imparare
ustanawiają pewne zasady (podstawowe)
learn right from wrong
inizia ad imparare
nauczyć się odróżniać dobro od zła
lifelong commitment
inizia ad imparare
zobowiązanie na całe życie
narrow-minded
inizia ad imparare
ograniczony
push the limits
inizia ad imparare
przesunąć granicę
rebel/rebellion
inizia ad imparare
buntownik / bunt
respect other people
inizia ad imparare
szanować innych ludzi
row
inizia ad imparare
kłótnia
sarcastic
inizia ad imparare
sarkastyczny
separated
inizia ad imparare
w separacji
set boundaries
inizia ad imparare
stawiać granice
snub
inizia ad imparare
lekceważyć
stick to the rules
inizia ad imparare
trzymać się zasad
take a dislike to sb
inizia ad imparare
podjąć niechęć do kogoś
take sb's side
inizia ad imparare
podjąć czyjąś stronę
uptight
inizia ad imparare
spięty
virtues and vices
inizia ad imparare
cnoty i wady
backdrop
inizia ad imparare
tło
be aware
inizia ad imparare
mieć świadomość,
be green
inizia ad imparare
zzielenieć z zazdrości
beneficial
inizia ad imparare
korzystny
consider
inizia ad imparare
rozważać
discerning
inizia ad imparare
wnikliwy
drop
inizia ad imparare
spadać
equivalent
inizia ad imparare
odpowiednik
familly tree
inizia ad imparare
Rodzinne drzewo
for instance
inizia ad imparare
na przykład
fuss
inizia ad imparare
zamieszanie
gain
inizia ad imparare
zyskać
go for sth
inizia ad imparare
zdecydować się na coś
in question
inizia ad imparare
wymieniony
indicator
inizia ad imparare
wskaźnik
intimate
inizia ad imparare
intymny
locationwise
inizia ad imparare
biorąc po uwagę lokalizację
look one's age
inizia ad imparare
wyglądać na swój wiek
offer
inizia ad imparare
oferować
ostentatious
inizia ad imparare
ostentacyjny
outdated
inizia ad imparare
przestarzały
premission
inizia ad imparare
pozwolenie
reflect on sth
inizia ad imparare
refleksji na temat czegoś
relatively
inizia ad imparare
stosunkowo
remain
inizia ad imparare
pozostać
retirement
inizia ad imparare
emerytura
run away
inizia ad imparare
uciec
smoothly
inizia ad imparare
płynnie
treasure
inizia ad imparare
cenić sobie
value
inizia ad imparare
doceniać
wisdom
inizia ad imparare
mądrość

Devi essere accedere per pubblicare un commento.