unit 5 & 6

 0    142 schede    asia51571
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
osoba uzależniona
inizia ad imparare
addict
uzależniony od
inizia ad imparare
addicted to
uzależnienie
inizia ad imparare
addiction
doradzić komuś aby coś zrobił
inizia ad imparare
advise sb to do sth
mieć na celu zrobienie czegoś
inizia ad imparare
aim to do sth
niepokój
inizia ad imparare
anxiety
unikać zrobienia czegoś
inizia ad imparare
avoid doing sth
nieświeży oddech
inizia ad imparare
bad breath
być zdolnym do robienia czegoś
inizia ad imparare
be capable of doing sth
mieć dość kogoś /czegoś
inizia ad imparare
be fed up with sb/ sth
mieć obsesje na punkcie czegoś
inizia ad imparare
be obsessed with sth
być przyzwyczająnym do / przyzwyczić się do robienia czegoś
inizia ad imparare
be / get used to doing sth
rachunek
inizia ad imparare
bill
przerwać
inizia ad imparare
break up
oddychać
inizia ad imparare
breathe
spokojny
inizia ad imparare
calm
rozchmurzyć / rozweselić kogoś
inizia ad imparare
cheer sb up
pogodny
inizia ad imparare
cheerful
osoba uzależniona od czekolady
inizia ad imparare
chocoholic
psycholog kliniczny
inizia ad imparare
clinical psychologist
ambitny, skory do współzawodnictwa
inizia ad imparare
competitive
wewnętrzny przymus
inizia ad imparare
compulsion
skupić się na
inizia ad imparare
concentrate on
przekroczyć bariere
inizia ad imparare
cross the line
ograniczyć coś
inizia ad imparare
cut down on sth
pociąć coś
inizia ad imparare
cut sth up
dzienny limit
inizia ad imparare
daily limit
usunąć z listy znajomych
inizia ad imparare
de-friend
zajmować się czymś
inizia ad imparare
deal with sth
dać sobie rade bez czegoś
inizia ad imparare
do without
krępujący
inizia ad imparare
embarrassing
skończyć, robiąc coś
inizia ad imparare
end up doing sth
pochłonięty czymś
inizia ad imparare
engrossed in sth
przyjemny, miły
inizia ad imparare
enjoyable
cały
inizia ad imparare
entire
szczególnie
inizia ad imparare
especially
nie zrobić czegoś
inizia ad imparare
fail to do sth
mieć zaległośi w czymś
inizia ad imparare
fail behind with sth
czuć sie winnym z powodu czego
inizia ad imparare
feel guilty about sth
olej rybi
inizia ad imparare
fish oil
wpółlokator/ współlokatorka
inizia ad imparare
flatmate
sfrustrowany czymś
inizia ad imparare
frustrate at sth
funkcjonować
inizia ad imparare
function
wymknąć się z pod kontroli
inizia ad imparare
get out of hand
rzucić, przestać
inizia ad imparare
give sth up
psuć się
inizia ad imparare
go bad
gwałtownie coś odtawiać
inizia ad imparare
go cold turkey
zrzędliwy, gburowaty
inizia ad imparare
grumpy
poczekać
inizia ad imparare
hang on
zawał serca
inizia ad imparare
heart attack
tętno
inizia ad imparare
heart rate
najważniejsze wydarzenie
inizia ad imparare
highlight
uzależniony od
inizia ad imparare
identify
zidentyfikować
inizia ad imparare
identify
ignorować
inizia ad imparare
ignore
oblany zimnym potem
inizia ad imparare
in a cold sweat
na korzyść czegoś
inizia ad imparare
in favour of sth
dochód
inizia ad imparare
income
wymagać zrobienia czegoś
inizia ad imparare
involve doing sth
liczyć, prowadzić rachube
inizia ad imparare
keep count
kontynuować robienie czegoś
inizia ad imparare
keep on doing sth
przedszkole
inizia ad imparare
kindergarden
przedostatni
inizia ad imparare
last but one
poprowadzić
inizia ad imparare
lead
zawieść kogoś
inizia ad imparare
let sb down
jest prawdopodobne,żecoś zrobi
inizia ad imparare
likely to do sth
zamknąć na klucz
inizia ad imparare
lock
zalogować się
inizia ad imparare
log on
większość
inizia ad imparare
majority
wspomnieć
inizia ad imparare
mention
przegapić coś
inizia ad imparare
miss out on sth
małż
inizia ad imparare
mussel
koniecznie
inizia ad imparare
necessarily
zaniedbywać
inizia ad imparare
neglect
sieć
inizia ad imparare
network
ktoś ma coś na końcu języka
inizia ad imparare
on the tipof one's tongue
obsługiwać
inizia ad imparare
operate
strój
inizia ad imparare
outfit
szczególny, konkretny
inizia ad imparare
particular
schemat
inizia ad imparare
pattern
spłacić dług / oddać pieniądze
inizia ad imparare
pay the money back
okres
inizia ad imparare
period
dokładnie określić
inizia ad imparare
pinpoint
zamieścić w sieci
inizia ad imparare
post
prezentować
inizia ad imparare
present
przypuszczalnie
inizia ad imparare
presumably
nie dopuścić by ktoś coś zrobił
inizia ad imparare
prevent sb from doing sth
przeforsować się
inizia ad imparare
push oneself to the limit
kompletować coś
inizia ad imparare
put sth together
ilość
inizia ad imparare
quantity
skontaktować się ponownie
inizia ad imparare
reconnect
obniżyć
inizia ad imparare
reduce
prośba, zaproszenie
inizia ad imparare
request
rosnąć
inizia ad imparare
rise
ryzyko
inizia ad imparare
risk
komuś coś się kończy
inizia ad imparare
run out of sth
narobić długów
inizia ad imparare
run up debts
rozgorączkowanie, podniecenie
inizia ad imparare
rush of excitement
kolega / koleżanka ze szkoły
inizia ad imparare
schoolmate
kuszący
inizia ad imparare
seductive
stawiać ograniczenia
inizia ad imparare
set limits
zwolnić
inizia ad imparare
slow down
podkradać
inizia ad imparare
sneak
zaburzenie funkcjonowania społecznego
inizia ad imparare
social dysfunction
portal społecznościowy
inizia ad imparare
social network site
rozwiązać
inizia ad imparare
solve
uporzątkować coś/ rozwiązać coś
inizia ad imparare
sort sth out
źródło
inizia ad imparare
source
zaszaleć/ szarpnąć sie na coś
inizia ad imparare
splash out
wytrzymałość
inizia ad imparare
stamina
pozostać przy czymś /trzymać się czegoś
inizia ad imparare
stick tosth
siła
inizia ad imparare
strength
zestresowany
inizia ad imparare
sressed
udar
inizia ad imparare
stroke
przejąć coś
inizia ad imparare
take sth over
brać coś na poważnie
inizia ad imparare
take sth seriously
mieć tendencje
inizia ad imparare
tend
nie ma wątpliwości
inizia ad imparare
there's no doubt
ogromny
inizia ad imparare
vast
uśwadomić sobie rzeczywistość
inizia ad imparare
wake up to reality
przestać działać
inizia ad imparare
wear off
wielu/ wiele różnych
inizia ad imparare
a range of
zupełnie nowy wymiar
inizia ad imparare
a whole new dimension
akt odwagi
inizia ad imparare
act of bravery
adoptować
inizia ad imparare
adopt
powieść przygodowa
inizia ad imparare
adventure
skierowany do
inizia ad imparare
aimed at
ogólnie rzecz biorąc
inizia ad imparare
all in all
zaanonsować
inizia ad imparare
announce
uzbrojony napastnik
inizia ad imparare
armed robber
założyć / przyjąć założenie
inizia ad imparare
assume
zaskoczony
inizia ad imparare
astonishes
nagroda
inizia ad imparare
award
walka mózgów
inizia ad imparare
battle of wits
być zaplątanym w coś
inizia ad imparare
be caught up in sth
wyróżniać się czymś
inizia ad imparare
be notable for sth
mieć na uwadze
inizia ad imparare
bear in mind
realistycznie przedstawiony
inizia ad imparare
believable
ktoś na pewno coś zrobił
inizia ad imparare
sb is bound to do sth
ambitny / stanowiący wyzwanie
inizia ad imparare
challenging
wyjaścić coś
inizia ad imparare
clear sth up
powiernik
inizia ad imparare
confidant

Devi essere accedere per pubblicare un commento.