unit 4 schol cd2

 0    16 schede    abup
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
uczyć się całe życie
inizia ad imparare
live and learn
Powinieneś po prostu nauczyć się tego na pamięć
inizia ad imparare
You should simply learn it by heart
czytać kogoś jak otwartą książkę
inizia ad imparare
read sb like a book
harmonogram, terminarz
inizia ad imparare
schedule
zapisać coś, zanotować coś
inizia ad imparare
take down
Obiecuję, że już więcej cię nie zawiodę.
inizia ad imparare
I promise I'll never let you down again.
Po obiedzie zasiadła do zadania domowego
inizia ad imparare
After dinner she settle down to her homework
załamywać się, zapadać (np. psychicznie, na zdrowiu)
Nasz samochód się zepsuł i musieliśmy iść do domu na piechotę.
inizia ad imparare
break down
Our car broke down and we had to walk home
Nasz samochód się zepsuł i musieliśmy iść do domu na piechotę.
inizia ad imparare
Our car broke down and we had to walk home
zmniejszyć się, pogorszyć się
inizia ad imparare
go down
próba (np. w teatrze)
inizia ad imparare
rehearsal
nadrobić stratę, nadrabiać stratę, nadrobić zaległości, nadrabiać zaległości- dogonić kogoś
inizia ad imparare
catch up
nieobecność
inizia ad imparare
absence
wyjątek
Zrobię dla ciebie wyjątek.)
inizia ad imparare
exception
I'll make an exception for you.
Zrobię dla ciebie wyjątek.)
inizia ad imparare
I'll make an exception for you.
wystawienie (w miejscu publicznym)
inizia ad imparare
exhibition

Devi essere accedere per pubblicare un commento.