unit 2 część 2

 0    82 schede    strumyk7s
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
brak
inizia ad imparare
lack
brak zainteresowania czymś
inizia ad imparare
lack of interest in sth
nachylać się
inizia ad imparare
lean
niski
inizia ad imparare
low - pitched
samiec
inizia ad imparare
male
mniejszość
inizia ad imparare
minority
nie dosłyszeć
inizia ad imparare
mishear
błędnie interpretować
inizia ad imparare
misinterpret
błędnie cytować
inizia ad imparare
misquote
źźle napisać
inizia ad imparare
misspell
źle zrozumieć
inizia ad imparare
misunderstand
próbny egzamin
inizia ad imparare
mock
podpadnę
inizia ad imparare
my name will be mud
zmrużone oczy
inizia ad imparare
narrowed eyes
bezalkoholowy
inizia ad imparare
non-alcoholic
literatura faktu
inizia ad imparare
non-fiction
osoba z zewnątrz
inizia ad imparare
non-resident
nieistniejący
inizia ad imparare
nonexistent
komunikacja niewerbalna
inizia ad imparare
nonverbal communication
numerous
inizia ad imparare
liczny
zasłonięty
inizia ad imparare
obscured
przewyższyć liczebnie
inizia ad imparare
outnumber
zagrać lepiej niż
inizia ad imparare
outplay
wyprzedzić
inizia ad imparare
outrace
sprzedać więcej niż
inizia ad imparare
outsell
na zewnątrz
inizia ad imparare
outwardly
rozgotowany
inizia ad imparare
overcooked
nie zwrócony w terminie
inizia ad imparare
overdue
zaspać
inizia ad imparare
oversleep
przepracowany
inizia ad imparare
overworked
dłoń
inizia ad imparare
palm
uważać, zwracać uwage na
inizia ad imparare
pay attention
kolumna
inizia ad imparare
pillar
ton, tonacja
inizia ad imparare
pitch
punkt widzenia
inizia ad imparare
point of view
przepowiednia
inizia ad imparare
prediction
dowód, poświadczenie
inizia ad imparare
proof
arogancki, bezczelny
inizia ad imparare
pushy,
uniesione brwi
inizia ad imparare
raised eyebrows
szybki
inizia ad imparare
rapid
drażnić, prowokować kogoś
inizia ad imparare
rattle sb; s cage
przywołać
inizia ad imparare
recall
przeceniony
inizia ad imparare
reduced in price
ponownie zainstalować oprogramowanie
inizia ad imparare
reinstall the software
ponownie się ożeniać/wyjść za mąż
inizia ad imparare
remarry
szanowany
inizia ad imparare
respected
odpowiedzialny
inizia ad imparare
responsible
ponownie podejść (do egzaminu)
inizia ad imparare
retake (an exam)
zwrot
inizia ad imparare
return
przepisać
inizia ad imparare
rewrite
nawigacja satelitarna
inizia ad imparare
sat-nav
wyłączyć komputer
inizia ad imparare
shut down the computer
wzdychanie
inizia ad imparare
sighing
dawać znaki sygnalizować, sygnał
inizia ad imparare
signal
slang
inizia ad imparare
slang
tabletka nasenna
inizia ad imparare
sleeping tablet
słownik ortograficzny (w programie komputerowym)
inizia ad imparare
spell-checker
personel
inizia ad imparare
staff
wejściówka
inizia ad imparare
standby ticket
zagaić, zacząć
inizia ad imparare
strike up
sondaż
inizia ad imparare
survey
zakończyć
inizia ad imparare
terminate
kciuk
inizia ad imparare
thumb
kiełbaski zapiekane w cieście
inizia ad imparare
toad-in-the-hole
język
inizia ad imparare
tongue
temat
inizia ad imparare
topic
niepewność
inizia ad imparare
uncertainty
zbyt nisko wynagrodzony
inizia ad imparare
underpaid
nie doceniać
inizia ad imparare
undervalue
niesympatyczny
inizia ad imparare
unfriendly
niemiły
inizia ad imparare
unkind
niewypowiedziany
inizia ad imparare
unsaid
niechętny
inizia ad imparare
unwilling
balkon (ww teatrze)
inizia ad imparare
upper circle
w pozycji wyprostowanej
inizia ad imparare
upright
komunikacja werbalna
inizia ad imparare
verbal communication
pionowo
inizia ad imparare
vertical
odwrotnie
inizia ad imparare
vice versa
uważać na słowa
inizia ad imparare
watch your words
szeroki zakres
inizia ad imparare
wide range of
w granicach rozsądku
inizia ad imparare
within reason
niepokój
inizia ad imparare
worry

Devi essere accedere per pubblicare un commento.