Unit 2 -Companies

 0    54 schede    pawelkubeczak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
family-owned company
inizia ad imparare
rodzinna firma
multinational copmany
inizia ad imparare
wielonarodowa firma
Retailing
inizia ad imparare
sprzedaż detaliczna
Tourism
inizia ad imparare
Turystyka
Construction
inizia ad imparare
Budownictwo
Manufacturing
inizia ad imparare
manufaktura
Finnish/Finland
inizia ad imparare
Fiński/Finlandia
Japanese/Japan
inizia ad imparare
Japoński / Japonia
Korean
inizia ad imparare
Koreański/Koreańczyk / Koreanka
oil and gas
inizia ad imparare
ropa naftowa i gaz
quotation
inizia ad imparare
cytat
car manufacturer
inizia ad imparare
producent samochodów
Internet-equipment supplier
inizia ad imparare
Dostawca sprzętu Internetowego
Electronic-goods maker
inizia ad imparare
producent elektroniki
Telecomunications
inizia ad imparare
Telekomunikacja
fashion/retail
inizia ad imparare
Moda / handel detaliczny
head office
inizia ad imparare
Siedziba firmy
market share
inizia ad imparare
udział w rynku
net profit
inizia ad imparare
zysk netto
parent company
inizia ad imparare
firma matka
share price
inizia ad imparare
cena akcji
subsidiary
inizia ad imparare
spółka zależna/jednostka
turnover
inizia ad imparare
obrót (finansowy w firmie)
workforce
inizia ad imparare
siła robocza
Percent/percentage "persentydz"
inizia ad imparare
Procent/procentowy
pleased/glad
inizia ad imparare
zadowolony x2
demand
inizia ad imparare
popyt/żądać
cashflow
inizia ad imparare
przepływ pieniędzy
able to
You may not be able to do all at once.
inizia ad imparare
zdolny do
Możesz nie być zdolny zrobić wszystko naraz.
recently
I wonder if you heard from him recently.
inizia ad imparare
ostatnio
Zastanawiam się, czy miałeś ostatnio jakieś wieści od niego.
loyal
He was loyal, just as she had said in her letter
inizia ad imparare
lojalny
On był lojalny, dokładnie tak jak ona napisała w liście.
dedicated
He's a loving husband and dedicated father.
inizia ad imparare
oddany/dedykować
On jest kochającym mężem i oddanym ojcem.
valuable
Do you have any idea how valuable this stuff is?
inizia ad imparare
wartościowy / cenny
Masz jakiekolwiek pojęcie, jak wartościowe są te rzeczy?
chairman
He was appointed chairman of the committee
inizia ad imparare
przewądniczący/prezes
On został mianowany przewodniczącym komitetu.
chief executive officer (CEO)
inizia ad imparare
dyrektor naczelny (CEO)
expected
His expected promotion was a big event.
inizia ad imparare
spodziewany/oczekiwany
Jego oczekiwany awans był dużym wydarzeniem.
appear
He appeared out of nowhere. Everything, in his eyes, appeared so old.
inizia ad imparare
pojawić się/wydawać się
On pojawił się znikąd. Wszystko w jego oczach wydawało się takie stare.
announce
Tom and Mary have finally announced their engagement.
inizia ad imparare
ogłaszać, zapowiadać, oznajmiać
Tom i Mary wreszcie ogłosili swoje zaręczyny.
set up
inizia ad imparare
utworzyć/założyć/przygotować
Instead
Add honey to my tea instead of sugar.
inizia ad imparare
Zamiast
Dodaj miód do mojej herbaty zamiast cukru.
obvious/obviously
It isn't so obvious to me./Obviously there are small changes.
inizia ad imparare
oczywisty/oczywiście
To nie jest dla mnie takie oczywiste./Oczywiście, są małe zmiany.
successor
Mam nadzieję, że znajdziesz dobrego następcę dla mnie po emeryturę.
inizia ad imparare
następca (w pracy, na stanowisku)
Mam nadzieję, że znajdziecie dobrego następcę na moje stanowisko po tym, jak odejdę na emeryturę.
consider
Czy kiedykolwiek rozważyć taką możliwość?
inizia ad imparare
rozważać
Czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?
particularly/ especially
They were particularly nice yesterday.
inizia ad imparare
Szczególnie x2
Oni byli wczoraj szczególnie mili.
foreigner
inizia ad imparare
obcokrajowiec
revolutionary war
inizia ad imparare
rewolucyjna wojna
revenue
Musisz zadeklarować swoje dochody na formularzu podatku dochodowego.
inizia ad imparare
przychód
Musisz zadeklarować swój dochód na formularzu podatku dochodowego.
overseas
overseas market
inizia ad imparare
za granicą
rynek zagraniczny
whether "łewa"
I was wondering whether you would like to go for a coffee next week.
inizia ad imparare
czy
Zastanawiałem się, czy nie chciałabyś pójść na kawę w przyszłym tygodniu.
took over
inizia ad imparare
przejąć
disastrous
inizia ad imparare
fatalny, katastrofalny
However
This is easy to do. However, there are catches.
inizia ad imparare
Niemniej jednak / Jednakże
To jest łatwe do zrobienia. Jednak są haczyki.
although
Although it's a nice day, I will stay at home.
inizia ad imparare
mimo że / chociaż
Mimo że jest ładny dzień, zostanę w domu.
argue with someone
inizia ad imparare
spierać się z kimś

Devi essere accedere per pubblicare un commento.