Unit 12 - oxford

 0    145 schede    tcovoc
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
analiza, analizy
inizia ad imparare
analysis, analyses
analizować wyniki
inizia ad imparare
analyze results
dziedzina badawcza
inizia ad imparare
area of research
zalogować się
inizia ad imparare
log on
wzór (chemiczny / matematyczny)
inizia ad imparare
(chemical / mathematical) formula
przeprowadzać eksperymenty
inizia ad imparare
conduct / carry out experiments
definicja
inizia ad imparare
definition
rozwinąć teorię
inizia ad imparare
develop a theory
przeprowadzić badania dotyczące czegoś
inizia ad imparare
do research into sth
pierwiastek
inizia ad imparare
element
energia
inizia ad imparare
energy
dowód
inizia ad imparare
evidence
dowiadywać się o czymś
inizia ad imparare
find out about sth
wnioski, wyniki
inizia ad imparare
findings
sformułować
inizia ad imparare
formulate
przyciąganie ziemskie
inizia ad imparare
gravity
hipoteza, hipotezy
inizia ad imparare
hypothesis, hypotheses
wskazywać
inizia ad imparare
indicate
badać
inizia ad imparare
investigate
interpretować dane
inizia ad imparare
interpret data
zasady dynamiki
inizia ad imparare
laws of motion
obserwować (przedmiot / działanie)
inizia ad imparare
observe (an object / an activity)
tlen
inizia ad imparare
oxygen
dowieść czegoś drogą eksperymentalną
inizia ad imparare
prove sth by experiments
laboratorium (badawcze) / instytut (badawczy)
inizia ad imparare
(research) laboratory / institute
badacz, naukowiec
inizia ad imparare
researcher
wyniki
inizia ad imparare
results
próbka, przykład
inizia ad imparare
sample
teoria (naukowa)
inizia ad imparare
(scientific) theory
wykazywać
inizia ad imparare
show
badanie czegoś
inizia ad imparare
study of sth, survey of sth
badać wszechświat
inizia ad imparare
study the universe
sugerować
inizia ad imparare
suggest
probowka
inizia ad imparare
test tube
antropologia, antropolog
inizia ad imparare
anthropology, anthropologist
archeologia, archeolog
inizia ad imparare
archaeology, archaeologist
astrologia, astrolog
inizia ad imparare
astrology, astrologist
astrofizyka, astrofizyk
inizia ad imparare
astrophysics, astrophysicist
biologia, biolog
inizia ad imparare
biology, biologist
biotechnologia, biotechnolog
inizia ad imparare
biotechnology, biotechnologist
chemia, chemik
inizia ad imparare
chemistry, chemist
informatyka
inizia ad imparare
computer science
ekonomia, ekonomista
inizia ad imparare
economics, economist
inżynieria, inżynier
inizia ad imparare
engineering, engineer
genetyka, genetyk
inizia ad imparare
genetics, geneticist
geologia, geolog
inizia ad imparare
geology, geologist
przetwarzanie informacji
inizia ad imparare
information processing
lingwistyka, lingwista
inizia ad imparare
linguistics, linguist
matematyka, matematyk
inizia ad imparare
mathematics, maths, mathematician
fizyka, fizyk
inizia ad imparare
physics, physicist
politologia
inizia ad imparare
political science
psychologia, psycholog
inizia ad imparare
psychology, psychologist
robotyka, robotyk
inizia ad imparare
robotics, roboticist
zabezpieczenie antywirusowe
inizia ad imparare
anti-virus protection
być odłączonym od sieci
inizia ad imparare
be offline
być podłączonym do
inizia ad imparare
be online
łącze
inizia ad imparare
sieci broadband stałe
wirus, błąd
inizia ad imparare
bug
kliknąć link
inizia ad imparare
click on the link
program (komputerowy)
inizia ad imparare
(computer) programme (US program)
kursor
inizia ad imparare
cursor
baza danych
inizia ad imparare
database
ściągać (informacje / plik) na swój komputer
inizia ad imparare
download (information / a file) onto your computer
(darmowe) oprogramowanie
inizia ad imparare
(free) software
wyszukać w przeglądarce (słowo / wyrażenie)
inizia ad imparare
google (a word / a phrase)
włamywać się do czyjegoś komputera
inizia ad imparare
hack into sb’s computer
twardy dysk
inizia ad imparare
hard disk
włożyć płytę CD-ROM
inizia ad imparare
insert a CD. ROM
klawiatura
inizia ad imparare
keyboard
wylogowaćsię
inizia ad imparare
logoff
zrobić wydruk komputerowy
inizia ad imparare
make a computer printout
monitor
inizia ad imparare
monitor
myszka
inizia ad imparare
Mouse
komputer osobisty
inizia ad imparare
PC (personal computer)
drukarka
inizia ad imparare
printer
zachować pracę na nośniku pamięci USB
inizia ad imparare
save work onto a memory stick
przeglądać internet
inizia ad imparare
search the Internet
erwisy społecznościowe
inizia ad imparare
social networking site s
surfować w internecie / sieci
inizia ad imparare
surf the internet / the net
załadować plik wideo z komputera
inizia ad imparare
upload videos from your computer
korzystać z wyszukiwarki internetowej
inizia ad imparare
use a search engine
konstruktor, konstrukcja
inizia ad imparare
constructor, construction
skonstruować maszynę
inizia ad imparare
construct a machine
odkrywca, odkrycie
inizia ad imparare
discoverer, Discovery
odkryć lekarstwo na coś
inizia ad imparare
discover a cure for sth
sporządzić projekt (maszyny / urządzenia)
inizia ad imparare
design plans of (a machine / a device)
eskperyment
inizia ad imparare
experiment
wykonać
inizia ad imparare
do / perform an
na czymś
inizia ad imparare
on
z czymś
inizia ad imparare
with
znaleźć inspirację do czegoś
inizia ad imparare
find inspiration for sth
zainspirować
inizia ad imparare
inspire
wynalazca, wynalazek
inizia ad imparare
inventor, invention
wynaleźć jakieś urządzenie
inizia ad imparare
invent a machine
patent
inizia ad imparare
patent
opatentować produkt
inizia ad imparare
patent a product
antena
inizia ad imparare
aerial
ikona aplikacji
inizia ad imparare
application icon
bateria, akumulator
inizia ad imparare
battery
naładować
inizia ad imparare
charge a
nowiutki
inizia ad imparare
brand New
zepsuć się
inizia ad imparare
break down
ładowarka
inizia ad imparare
charger
zmieniać bieg
inizia ad imparare
change gear
podłączyć kabel
inizia ad imparare
connect the wire
awaria, zepsuć się
inizia ad imparare
crash
krztusić się (o silniku)
inizia ad imparare
cough
obudowa (np. komórki)
inizia ad imparare
cover
urządzenie
inizia ad imparare
device
elektryczne
inizia ad imparare
electrical
technologicznie zaawansowane
inizia ad imparare
high-tech
przenośne
inizia ad imparare
portable
aparat cyfrowy
inizia ad imparare
digital camera
przenośny odtwarzacz CD
inizia ad imparare
Discman
urządzenie domowe
inizia ad imparare
domestic appliance
odtwarzacz DVD
inizia ad imparare
DVD
źródło prądu
inizia ad imparare
electricity supply
lampa błyskowa
inizia ad imparare
flash
przerwać się (o połączeniu)
inizia ad imparare
go dead
wyczerpać się (o baterii)
inizia ad imparare
go fiat
(przydatny / najnowszy) gadżet
inizia ad imparare
(handy / latest) gadget
zestaw głośnomówiący
inizia ad imparare
headset
wyświetlacz LCD
inizia ad imparare
LCD screen
mechaniczne wskazówki (zegara)
inizia ad imparare
mechanical hands
telefon komórkowy
inizia ad imparare
mobile phone
odtwarzacz MP4
inizia ad imparare
MP4 player
pasek (na szyję)
inizia ad imparare
(neck) strap
przycisk („następny” / „ostatni")
inizia ad imparare
(next / last) button
zepsuty (np. o windzie)
inizia ad imparare
out of order
przeczytać instrukcję obsługi
inizia ad imparare
read the manual
przycisk „start"
inizia ad imparare
play button
wtyczka
inizia ad imparare
plug
włączyć coś do kontaktu
inizia ad imparare
plug sth in
wcisnąć przycisk
inizia ad imparare
press the button
wkładać baterie
inizia ad imparare
put in batteries
włożyć słuchawki
inizia ad imparare
put on the headphones
używany
inizia ad imparare
second-hand
karta SIM
inizia ad imparare
SIM card
kontakt, gniazdko
inizia ad imparare
socket
zasilany bateriami słonecznymi
inizia ad imparare
solar-powered
uruchamiać silinik
inizia ad imparare
start up the engine
dotykowy
inizia ad imparare
touch screen ekran
obiektyw
inizia ad imparare
zoom lens
włączyć
inizia ad imparare
switch on, turn on
wyłączyć
inizia ad imparare
switch off, turn off

Devi essere accedere per pubblicare un commento.