Unit 1 - Study plans

 0    105 schede    pawelgorgolewski2
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ocena/ewaluacja
inizia ad imparare
assessment
praca domowa
inizia ad imparare
assignment
nie zdać, oblać
inizia ad imparare
fail
ocena, stopień
inizia ad imparare
grade
ocena, stopień
inizia ad imparare
mark
zdawać ponownie
inizia ad imparare
retake, resit
zajęcie
inizia ad imparare
activity
ściągać
inizia ad imparare
cheat
ocena na podstawie całorocznej pracy
inizia ad imparare
continuous assessment
kurs, zajęcia
inizia ad imparare
course
stopień naukowy
inizia ad imparare
degree
ponadprogramowy
inizia ad imparare
extracurricular
udogidnienie
inizia ad imparare
facility
absolwent, ukończyć szkołę
inizia ad imparare
graduate
akademik
inizia ad imparare
hall of residence
niezależny
inizia ad imparare
independent
wykład
inizia ad imparare
lecture
zaprzyjaźniać się
inizia ad imparare
make friends
notować
inizia ad imparare
note
badanie
inizia ad imparare
research
powtarzać
inizia ad imparare
revise
kredyt studencki
inizia ad imparare
student loan
studiować za granicą
inizia ad imparare
study abroad
semestr
inizia ad imparare
term
nauczyciel, adiunkt
inizia ad imparare
tutor
samouczek, ćwiczenia, seminarium
inizia ad imparare
tutorial
student
inizia ad imparare
undergraduate
przyznać się
inizia ad imparare
admit
wiek
inizia ad imparare
age
zgadzać się
inizia ad imparare
agree
drażnić, irytować
inizia ad imparare
annoy
w każdym razie
inizia ad imparare
anyway
pojawić się, zdawać się
inizia ad imparare
appear
zorganizować
inizia ad imparare
arrange
zapytać
inizia ad imparare
ask
spróbować
inizia ad imparare
attempt
unikać
inizia ad imparare
avoid
opierać
inizia ad imparare
base
być podobnym
inizia ad imparare
be like
odważny
inizia ad imparare
brave
przerwa
inizia ad imparare
pause/break
przy okazji
inizia ad imparare
on the occasion, by the way
nie znosić
inizia ad imparare
can't stand
obowiązek, praca
inizia ad imparare
chore
pojawiać sie
inizia ad imparare
Come up
koncentracja
inizia ad imparare
concentration
rozważać
inizia ad imparare
consider
decydować
inizia ad imparare
decide
szczegół
inizia ad imparare
detail
dyskusja
inizia ad imparare
a discussion
zdekoncentrowany
inizia ad imparare
distracted
nie mieć nic przeciwko
inizia ad imparare
don't mind
czas trwania
inizia ad imparare
duration
Ziemia
inizia ad imparare
Earth
wysiłek
inizia ad imparare
effort
zachęcać
inizia ad imparare
encourage
wykrzyknik
inizia ad imparare
exclamation mark
oczekiwać
inizia ad imparare
expect
doświadczenie
inizia ad imparare
experience
zmuszać
inizia ad imparare
force
forum internetowe
inizia ad imparare
forum
rok przerwy
inizia ad imparare
gap year
wdzięczny
inizia ad imparare
grateful
wręczać, oddawać
inizia ad imparare
hand something in
infolinia
inizia ad imparare
Helpline
zamiast
inizia ad imparare
instead of
zawierać, obejmować
inizia ad imparare
involve
irytować
inizia ad imparare
irritate
sprawa, temat
inizia ad imparare
issue
zdołać, móc, dać radę
inizia ad imparare
manage
nerwy
inizia ad imparare
nerves
okazja
inizia ad imparare
occasion
hałas
inizia ad imparare
noise
postęp
inizia ad imparare
progress
obiecywać
inizia ad imparare
to promise (to do)
dumny z
inizia ad imparare
proud of
cichy
inizia ad imparare
quiet
relacja
inizia ad imparare
relationship
ryzykować
inizia ad imparare
to take a risk
rozsądny
inizia ad imparare
sensible
coś
inizia ad imparare
something
wyraźnie
inizia ad imparare
specifically
natychmiast
inizia ad imparare
straight away
zasugerować
inizia ad imparare
suggest
odwrócić uwagę od
inizia ad imparare
take one's mind of
temat
inizia ad imparare
topic
uniwerek
inizia ad imparare
uni
nieokreślony
inizia ad imparare
indefinite, unspecified
ważny, obowiązujący
inizia ad imparare
valid
portfel
inizia ad imparare
wallet
mokry
inizia ad imparare
wet
woleć
inizia ad imparare
Would rather
absolwent
inizia ad imparare
alumnus
audytorium, aula
inizia ad imparare
auditorium
dziekan
inizia ad imparare
dean
wykonać prace
inizia ad imparare
do a job
dużo czytać
inizia ad imparare
do a lot of reading
robić projekt/pracować nad projektem
inizia ad imparare
do a project
prowadzić badania/zbierać informacje
inizia ad imparare
do research
wydział
inizia ad imparare
faculty
opłata
inizia ad imparare
fee
umówić sie
inizia ad imparare
make an arrangement/appointment
wygłosić mowę
inizia ad imparare
make a speech
podyplomowy, doktorant
inizia ad imparare
postgraduate
stypendium naukowe
inizia ad imparare
scholarship

Devi essere accedere per pubblicare un commento.