Uczucia i zwroty

 0    60 schede    piotreksas1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zirytowany
inizia ad imparare
annoyed
irytujący
inizia ad imparare
annoying
znudzony
inizia ad imparare
bored
nudny
inizia ad imparare
boring
załamany/przygnębiony
inizia ad imparare
depressed
rozczarowany
inizia ad imparare
disappointed
zażenowany/zawstydzony
inizia ad imparare
embarrassed
wprawiający w zażenowanie
inizia ad imparare
embarrassing
podekscytowany
inizia ad imparare
excited
ekscytujący
inizia ad imparare
exciting
przerażony
inizia ad imparare
frightened
przerażający
inizia ad imparare
frightening
sflustrowany
inizia ad imparare
flustrated
flustrujący
inizia ad imparare
flustrating
nieszczęśliwy
inizia ad imparare
miserable
wzruszony
inizia ad imparare
moved
wzruszający
inizia ad imparare
moving
zadowolony
inizia ad imparare
pleased
zestresowany
inizia ad imparare
stressed out
zdziwiony
inizia ad imparare
surprised
zadziwiający
inizia ad imparare
suprising
zmartwiony
inizia ad imparare
worried
martwiący
inizia ad imparare
worrying
w wieku
inizia ad imparare
at the age of
być złym na kogoś
inizia ad imparare
be angry with somebody
bać się kogoś/czegoś
inizia ad imparare
be afraid of somebody/something
uważać, że ktoś jest pociągający
inizia ad imparare
be attracted to somebody
mieć kogoś/czegoś dość
inizia ad imparare
be/feel/get fed up with somebody/something
lubić kogoś/coś
inizia ad imparare
be fond of somebody/something
być w czymś dobry
inizia ad imparare
be good at something
być w dobrym/złym nastroju
inizia ad imparare
be in a good / bad mood
interesować się czymś
inizia ad imparare
be interested in something
bardzo coś lubić
inizia ad imparare
be keen on something
denerwować się czymś
inizia ad imparare
nevous about something
nie cierpieć kogoś/czegoś
inizia ad imparare
can`t stand someone / something
zmienić zdanie
inizia ad imparare
change one`s mind
rozweselić/rozchmurzyć się
inizia ad imparare
cheer up
zrobić komuś przysługę
inizia ad imparare
do somebody a favour
zakochać się w kimś
inizia ad imparare
to fall in love with somebody
mieć na coś ochotę
inizia ad imparare
feel like something
dobrze funkcjonuje pod wpływem stresu
inizia ad imparare
function well under stress
wywoływać śmiech
inizia ad imparare
get a laugh
poznać kogoś
inizia ad imparare
get to know someone
dorastać
inizia ad imparare
grow up
mieć zły dzień
inizia ad imparare
have a bad day
mieć coś wspólnego z kimś
inizia ad imparare
have someone in common with
na rzecz czegoś
inizia ad imparare
in aid of something
śmiać się z czegoś / kogoś
inizia ad imparare
laugh at something / someone
patrzeć na kogoś z góry/pogardzać kimś
inizia ad imparare
look down on somebody
podziwiać kogoś
inizia ad imparare
look up to somebody
stracić panowanie nad sobą
inizia ad imparare
to lose one's temper
wyśmiewać się z kogoś
inizia ad imparare
make fun of somebody
rozśmieszać kogoś
inizia ad imparare
make somebody laugh
zdecydować się
inizia ad imparare
make up one`s mind
wprawiać kogoś w dobry nastrój
inizia ad imparare
put somebody in a good mood
mówić śmiesznym głosem
inizia ad imparare
speak in a funny voice
brać w czymś udział
inizia ad imparare
take part in something
rozmawiać z nieznajomym
inizia ad imparare
talk with a stranger
opowiedzieć dowcip
inizia ad imparare
tell a joke
martwić się czymś
inizia ad imparare
worry about something

Devi essere accedere per pubblicare un commento.