U5 Stepping back in time

 0    38 schede    pbartosiak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przydzielać; przeznaczać (2x)
inizia ad imparare
to allocate, to designate
artefakty
inizia ad imparare
artefacts, artifacts
be related of sth; być kwestią czegoś
np. być kwestią czasu
inizia ad imparare
be a question of sth
be a question of time
cmentarz (3x)
inizia ad imparare
cemetery, graveyard, burial site
erodować
inizia ad imparare
to erode
erozja brzegowa
inizia ad imparare
coastal erosion
kompaktowy; skompaktować
inizia ad imparare
compact; to compact
prąd rzeki
inizia ad imparare
current
wymierać
inizia ad imparare
to die out
podział pracy
inizia ad imparare
division of labour
złożyć w grobie, uwięzić
inizia ad imparare
to entomb
także to bury
unusual
inizia ad imparare
exceptional
pęknięcie, przesunięcie w powierzchni ziemi
inizia ad imparare
fault line/plane
skamielina
inizia ad imparare
a fossil
proces prowadzący do skamieniałości
inizia ad imparare
fossilisation
dać komuś przewagę (fory?)
inizia ad imparare
give someone an advantage / an edge
spuścizna, dziedzictwo
inizia ad imparare
legacy, heritage
najbliższe otoczenie (miejsce)
inizia ad imparare
immediate surroundings
narzędzie (3x)
inizia ad imparare
tool, implement, utensil
sugerować; pociągać za sobą
inizia ad imparare
to imply
spadek (3x)
inizia ad imparare
inheritance, legacy, heritage
wgląd w coś, dogłębnie zrozumienie
inizia ad imparare
an insight into something
trzymać się razem
inizia ad imparare
stick together, keep themselves to themselves
pomniejszyć
inizia ad imparare
to lessen, to reduce, to wind down
płat mózgowy
inizia ad imparare
lobe
utrzymywać kontakt
inizia ad imparare
keep in touch, maintain links with
naśladować, imitować
inizia ad imparare
mimic, imitate
drapieżnik
inizia ad imparare
a predator
ostoja
inizia ad imparare
a refuge
mocny, twały, odporny
inizia ad imparare
robust
osad
inizia ad imparare
sediment
muł, szlam
inizia ad imparare
silt
gruby i mocny (o ciele)
inizia ad imparare
stocky
cecha charakteru
inizia ad imparare
trait, quality, attribute, feature
cofnąć się w czasie
inizia ad imparare
turn the clock back
wykańczać kogoś/coś
inizia ad imparare
to wear so/sb down
szeroko rozprzestrzeniony
inizia ad imparare
widespread
skamielina
inizia ad imparare
fossil

Devi essere accedere per pubblicare un commento.