U3. Matura Repetytorium

 0    74 schede    ewelinagoszczko
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Plastyka
inizia ad imparare
art
biologia
inizia ad imparare
biology
zarządzanie i administracja
inizia ad imparare
business studies
chemia
inizia ad imparare
chemistry
obywatelstwo
inizia ad imparare
citizenship
zajęcia teatralne
inizia ad imparare
drama
literatura angielska
inizia ad imparare
English literature
historia
inizia ad imparare
history
język włoski
inizia ad imparare
Italian
matematyka
inizia ad imparare
maths
fizyka
inizia ad imparare
phisics
edukacja osobowościowa
inizia ad imparare
społeczna i zdrowotna, PSHE
audytorium/sala/aula
inizia ad imparare
auditorium
teren szkoły
inizia ad imparare
school grounds
zadanie
inizia ad imparare
assignment
kara zatrzymania po lekcjach
inizia ad imparare
detention
egzamin wstępny
inizia ad imparare
entrance exam
egzamin próbny
inizia ad imparare
mock exam
sprawdzanie obecności
inizia ad imparare
roll (call)
zebranie szkolne
inizia ad imparare
school assembly
brać udział (w zajęciach)
inizia ad imparare
attend (class)
przyciągać (czyjąś uwagę)
inizia ad imparare
attract (sb's attention)
oszukiwać/ściągać
inizia ad imparare
cheat
nie zdać/oblać
inizia ad imparare
fail
poprawiać
inizia ad imparare
resit
powtarzać [egzamin]
inizia ad imparare
retake
opuścić (lekcję)
inizia ad imparare
skip (a lesson)
uczyć się do egzaminu
inizia ad imparare
study for an exam
oddać (wypracowanie)
inizia ad imparare
submit (an essay)
nadążać z
inizia ad imparare
catch up with
rzucić (szkołę)
inizia ad imparare
drop out of (school)
mieć zaległości (szkolne)
inizia ad imparare
fall behind (with schoolwork)
wpaść w (długi)
inizia ad imparare
get into (debt)
oddać (pracę)
inizia ad imparare
hand in (an assigment)
być na bieżąco (z nauką w szkole)
inizia ad imparare
keep up (with schoolwork)
przejrzeć (notatki)
inizia ad imparare
look over (notes)
sprawdzić coś
inizia ad imparare
look sth up
uzyskać (pożyczkę)
inizia ad imparare
take out (a loan)
upomnieć (kogoś)
inizia ad imparare
tell (sb) off
pojawić się
inizia ad imparare
turn up
przedszkole
inizia ad imparare
pre-school
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
primary school
szkoła średnia
inizia ad imparare
secondary school
podyplomowy
inizia ad imparare
postgraduate
licencjacki
inizia ad imparare
undergraduate
szkolnictwo wyższe (.../..)
inizia ad imparare
university/tertiary education
certyfikat
inizia ad imparare
certificate
tytuł licencjata
inizia ad imparare
Bachelor of Arts degree
dyplom
inizia ad imparare
diploma
wydatki
inizia ad imparare
expenses
opłaty/czesne
inizia ad imparare
fees
wsparcie finansowe
inizia ad imparare
financial support
uroczystość wręczenia świadectw
inizia ad imparare
graduation ceremony
wyróżnienie
inizia ad imparare
honours
raty
inizia ad imparare
instalments
staż
inizia ad imparare
internship
nauka na odległość
inizia ad imparare
long-distance learning
jednorazowa wpłata lyb wypłata większej sumy pieniędzy
inizia ad imparare
lump sum
tytuł magistra
inizia ad imparare
Master's of Arts degree
okres
inizia ad imparare
period
kurs doszkalający
inizia ad imparare
refresher course
opłata wpisowa
inizia ad imparare
registration fee
stypendium
inizia ad imparare
scholarship
student ostatniego roku
inizia ad imparare
senior
pożyczka studencka
inizia ad imparare
student loan
semestr
inizia ad imparare
term
rozkład zajęć
inizia ad imparare
timetable
czesne
inizia ad imparare
tuition
przyznać (tytuł)
inizia ad imparare
award (a degree)
naliczyć (opłaty)
inizia ad imparare
charge (fees)
finansować (studia)
inizia ad imparare
finance (studies)
upoważniony do
inizia ad imparare
entitled to
nauczyć się (czegoś) na pamięć
inizia ad imparare
learn (sth) by heart
udzielić potrzebnych informacji
inizia ad imparare
provide the required details

Devi essere accedere per pubblicare un commento.