U3 U4 slowka

 0    155 schede    angrybird3164
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
boarding school
inizia ad imparare
szkoła z internatem
independent school
inizia ad imparare
szkoła publiczna
middle school
inizia ad imparare
gimnazjum
junior high school
inizia ad imparare
gimnazjum2
nursery kindegarten
inizia ad imparare
przedszkole
primary school
inizia ad imparare
podstawówka
secondary school
inizia ad imparare
szkoła średnia
state/public schoool
inizia ad imparare
szkoła państwowa /
vocational school
inizia ad imparare
zawodówka
compulsory
inizia ad imparare
obowiązkowy
deputy head
inizia ad imparare
zastępca dyrektora
enrol on a course
inizia ad imparare
zapisac się na kurs
extra-curricular activities
inizia ad imparare
zajęcia dodatkowe
follow the curriculum
inizia ad imparare
realizować program nauczania
form teacher
inizia ad imparare
wychowawca
head teacher
inizia ad imparare
dyrektor
headmaster
inizia ad imparare
dyrektor2
principal
inizia ad imparare
dyrektor3
optional
inizia ad imparare
nieobowiązkowy
school fees
inizia ad imparare
czesne
school year
inizia ad imparare
rok szkolny
state education
inizia ad imparare
edukacja państwowa
syllabus
inizia ad imparare
program nauczania
term
inizia ad imparare
semestr
solve equations
inizia ad imparare
rozwiązywać równania
source texts
inizia ad imparare
teksty źródłowe
write up an experiment
inizia ad imparare
opisać doświadczenie
assesment
inizia ad imparare
ocena, ocenianie
flunk an exam
inizia ad imparare
oblać egzamin
mock exam
inizia ad imparare
egzamin próbny
pass with flying colours
inizia ad imparare
zdać śpiewająco
fail exam
inizia ad imparare
niezdać egzaminu
past papers
inizia ad imparare
arkusze z porpzednich lat
resit/retake an exam
inizia ad imparare
zdawać egz ponownie /
school report
inizia ad imparare
świadectwo
set an exam
inizia ad imparare
przygotować egzamin
take an exam
inizia ad imparare
podejść do egzaminu
take the register
inizia ad imparare
sprawdzać obecność
attendance
inizia ad imparare
obecność2
attend lectures
inizia ad imparare
uczęszczać na wykłady
bachelor
inizia ad imparare
licencjat
dorm/halls
inizia ad imparare
akademik
graduate
inizia ad imparare
absolwent
graduate
inizia ad imparare
ukończyć
abilities/skills
inizia ad imparare
zdolności/umiejętności
average
inizia ad imparare
przeciętny
be off school
inizia ad imparare
nie chodzić do szkoły
build sb confidence
inizia ad imparare
rozwijać pewność siebie
challenge the established rules
inizia ad imparare
kwestionować zasady
cheat
inizia ad imparare
ściągać
do well/badly at school
inizia ad imparare
dobrze/zle sobie radzić wszkole
expel sb from school
inizia ad imparare
wydalić ze szkoły
expulsion
inizia ad imparare
wydalenie
fail to achieve sth
inizia ad imparare
nie zdołać czegoś osiągnąć
failure
inizia ad imparare
porażka
hopeless at sth
inizia ad imparare
beznadziejny z czegoś
illegible
inizia ad imparare
nieczytelny
illiterate
inizia ad imparare
niepiśmienny
individual approach
inizia ad imparare
indywidualne podejście
learning difficulties
inizia ad imparare
trudności w nauce
literacy
inizia ad imparare
umiejętność czyt i pisania
overcome problems
inizia ad imparare
pokonywać problemy
poorly educated society
inizia ad imparare
słabo wykszt społeczeństwo
remedial classes
inizia ad imparare
zajęcia wyrównawcze
skip lessons
inizia ad imparare
opuszczać lekcje
special educational needs
inizia ad imparare
specjalne potrzeby edukacyjne
think through problems
inizia ad imparare
przemyśleć problmy
weaker areas
inizia ad imparare
słabe punkty
make progress
inizia ad imparare
robić postępy
memorise
inizia ad imparare
zapamiętywać
pay attention to sb
inizia ad imparare
uważnie kogoś słuchać
run/carry out experiments
inizia ad imparare
przeprowadzać/ experymenty
be of school
inizia ad imparare
być nieobecnym w szkole
brush up on sth
inizia ad imparare
odświeżyć wiedze z przedmiotyy
catch up on sth
inizia ad imparare
nadrobić coś
catch up with
inizia ad imparare
nadgonić resztę
copy
inizia ad imparare
spisywać
drop out of school
inizia ad imparare
rzucic szkołę
fall behind with
inizia ad imparare
mieć zaległości
get down to work
inizia ad imparare
zabrać się do pracy
hand in homework
inizia ad imparare
oddać pracę domową
jot/note down
inizia ad imparare
zapisać /
keep up the good work
inizia ad imparare
oby tak dalej, tak trzymać
turn up late
inizia ad imparare
spóźnić się
accountant
inizia ad imparare
księgowy
barrister
inizia ad imparare
adwokat
counsellor
inizia ad imparare
psycholog
museum curator
inizia ad imparare
kurator muzeum
stockbroker
inizia ad imparare
makler
undertaker
inizia ad imparare
grabarz
child benefit
inizia ad imparare
zasiłek na dziecko
on the dole
inizia ad imparare
na zasiłku
pension
inizia ad imparare
emerytura
source of income
inizia ad imparare
źródła dochodu
unemployment benefit
inizia ad imparare
zasiłek dla bezrobotnych
wage
inizia ad imparare
tygodniówka
apply for the position of
inizia ad imparare
starać się o pozycje
be in charge
inizia ad imparare
dowodzić
be made redundant
inizia ad imparare
zostać zwolnionym przy redukcji etatów
be self-employed
inizia ad imparare
być samozatrudnionym
carry out duties
inizia ad imparare
wykonywać obowiązki
cheap labour
inizia ad imparare
tania siła robocza
do odd jobs
inizia ad imparare
pracować dorywczo
employ
inizia ad imparare
zatrudniać
employee
inizia ad imparare
pracownik
employer
inizia ad imparare
pracodawca
employment
inizia ad imparare
zatrudnienie
employment agency
inizia ad imparare
agencja zatrudnienia
flexible working hours
inizia ad imparare
elastyczne godziny pracy
go on strike
inizia ad imparare
strajkować
job security
inizia ad imparare
pewność stalego zatrudnienia
labour market
inizia ad imparare
rynek pracy
maternity/paternity leave
inizia ad imparare
m/p urlop ojcowski macierzynski
on equal terms
inizia ad imparare
na takich samych warunkach
overwork
inizia ad imparare
przepracowywać się
prospects of promotion
inizia ad imparare
perspektywy awansu
quit/resign
inizia ad imparare
odejsc/zrezygnowac
requirements
inizia ad imparare
wymagania
retire
inizia ad imparare
odejść na emeryture
retirement
inizia ad imparare
emerytura(czas)
retrain
inizia ad imparare
przekwalifikować się
run a business
inizia ad imparare
prowadzić firme
run your own business
inizia ad imparare
prowadzić własną firmę
set up a company
inizia ad imparare
założyć firmę
sick pay
inizia ad imparare
chorobowe
work for
inizia ad imparare
pracować dla
work in a team
inizia ad imparare
pracować w grupie
work to deadlines
inizia ad imparare
pracować do terminów
highly skilled
inizia ad imparare
wysoko wykwalifikowany
meet deadlines
inizia ad imparare
dotrzymywać terminów
work under pressure
inizia ad imparare
pracować pod presją
badly-paid
inizia ad imparare
słabo płatna
blue-collar
inizia ad imparare
fizyczna
bureaucratic
inizia ad imparare
biurokratyczna
caring
inizia ad imparare
zwiazana z opieka
challenging
inizia ad imparare
wyzywająca
creative
inizia ad imparare
twórcza
dead end
inizia ad imparare
bez perspektyw
demanding
inizia ad imparare
wymagająca
fulfilling
inizia ad imparare
satysfakcjonująca
full-time
inizia ad imparare
na pełny etat
high-powered
inizia ad imparare
ważna, odpowiedzialna
industrial
inizia ad imparare
przemysłowa
lucrative
inizia ad imparare
lukratywna, dobrze płatna
manual
inizia ad imparare
fizyczna/manualna
menial
inizia ad imparare
nie wymaga kwalifikacji
office
inizia ad imparare
biurowa
part-time
inizia ad imparare
niepełny etat
permanent
inizia ad imparare
stała
repetetive
inizia ad imparare
powtarzająca się
responsible
inizia ad imparare
odpowiedzialna
rewarding
inizia ad imparare
satyfakcjonująca, wynagradzająca
temporary
inizia ad imparare
tymczasowa
well-paid
inizia ad imparare
dobrze płatna
white-collar
inizia ad imparare
umysłowa, urzędnicza

Devi essere accedere per pubblicare un commento.