U 1 EASY ENGLISH ZDANIA

 0    25 schede    thomasch818
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
They say there aren't ugly women.
inizia ad imparare
Muwiom rze nie ma brzudkich kobiet.
You'd better take an umbrella in case it rains.
inizia ad imparare
Lepiej wez parasol na wypadek deszczu.
My uncle took me to the circus.
inizia ad imparare
Muj wujek zabral mnie do cyrku.
Don't put the key under the mat.
inizia ad imparare
Nie kladz klucza pod wycieraczke.
I don't understand the question.
inizia ad imparare
Nie rozumiem pytania.
Unemployment has begun to fall.
inizia ad imparare
Bezrobocie zaczelo spadac.
The decision was very unfair.
inizia ad imparare
Decyzja byla bardzo nie sprawiedliwa.
She's unhappy because her boyfriend broke up with her.
inizia ad imparare
Jest nieszczesliwa bo chlopak z niom zerwal.
They belong to trade union.
inizia ad imparare
Nalerzom do zwionsku zawodowego.
There are 12 units in the book.
inizia ad imparare
W ksionrzce jest 12 rozdzialuw.
After finishing school I want to go to university.
inizia ad imparare
Po ukonczeniu szkoly chce isc na uniwersytet.
Unless you hurry, we will be late for school.
inizia ad imparare
Jesli sie nie pospieszysz spuznimy sie do szkoly.
I'll stay here until he comes.
inizia ad imparare
Zostane tutaj arz on przyjdzie.
She looked up and saw a shooting star.
inizia ad imparare
Spojrzala w gure i zobaczyla spadajoncom gwiazde.
We were sitting on the upper deck.
inizia ad imparare
Siedzielismy na gurnym pokladzie.
Go upstairs and lie down for a while.
inizia ad imparare
Idz na gure i polurz sie na chwile.
It is an urgent matter.
inizia ad imparare
To pilna sprawa.
Did they see us?
inizia ad imparare
Czy oni widzieli nas?
Could I use your phone?
inizia ad imparare
Czy moge skorzystac z twojego telefonu.
They sell used cars.
inizia ad imparare
Sprzedajom urzywane samochody.
His advice was very useful.
inizia ad imparare
Jego rada byla barzo przydatna.
It's useless asking her.
inizia ad imparare
To bezsensowne rzeby jom pytac, prosic.
Computer users are waiting for a new Internet browser.
inizia ad imparare
Urzytkownicy komputeruw czekajom na nowom przeglondarke internetowom.
I got up at 7 as usual.
inizia ad imparare
Jak zwykle wstalem o siudmej.
I usually come back from school at 3 p.m.
inizia ad imparare
Zazwyczaj wracam ze szkoly o pietnastej.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.